Tekstikappaleiden erottaminen

Selainikkunassa on kolmen eritasoisia otsikoita ja muutama tekstikappale

Kuva 5. Otsikoiden rakenne

Tavallinen tekstikappale (engl. Paragraph) merkitään p-elementtillä. Peräkkäiset tekstikappaleet erotetaan siis toisistaan kyseisellä elementillä. Selain rivittää tekstin selainikkunan leveyden mukaan ja poistaa ylimääräiset välilyönnit sekä rivinvaihdot tekstistä automaattisesti. Selainohjelmat jättävät tekstikappaleiden väliin automaattisesti tyhjää tilaa, joten sitä ei tarvitse yrittää luoda keinotekoisesti. Kappaleiden välistä tyhjää tilaa (ja toki kaikkia muitakin ominaisuuksia) voidaan muuttaa CSS-tyylilomakkeen avulla. Oheisessa esimerkissä havainnollistetaan tekstikappaleiden ja otsikoiden käyttöä.

Graafisissa HTML-editoreissa leipätekstikappaleiden merkitsemiseen kannattaa käyttää Normaali (engl. Normal) -tyyliä. Tyylin käyttö lisää p-elementin automaattisesti tekstikappaaleen ympärille. Erityisesti graafisissa HTML-editoreissa kannattaa varoa ylimäääräisten rivinvaihtojen tekemistä, koska niillä on taipumus tehdä ylimääräisiä merkintöjä WWW-sivun rakenteeseen.

 <h1>Asiakirjan pääotsikko</h1>
  <p>..tekstiä..</p>
  <h2>Alaotsikko</h2>
   <p>..tekstiä..</p>
   <h3>Alaalaotsikko</h3>
    <p>..tekstiä..</p>
  <h2>Alaotsikko</h2>
   <p>..tekstiä..</p>
   <p>..tekstiä..</p>

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/wwwsivu/index7.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-11-10 10:21:28
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto