Milloin erikoismerkit on koodattava?

Erikoismerkkejä tarvitaan WWW-sivuilla kohtuullisen harvoin. Kun niitä tarvitsee voi merkin saaminen näkyminen WWW-sivuilla tuottaa ongelmia. WWW-sivun merkistön tarkka määrittäminen poistaa useimmat merkistöön liittyvät ongelmat. Merkistön määritämisellä vältymme esimerkiksi skandimerkkien (ä, ö, å) koodaamiselta. Tyypillisin koodattava merkki on &-merkki, koska sitä käytetään merkkienkoodauksen ilmaisimena. Monissa linkkiteksteissä käytetään &-merkkiä linkin mukana vietävien parametrien erottamiseen. Kun tällainen linkki kirjoitetaan WWW-sivulle, on &-merkki koodattava. Myös pienempi kuin ja suurempi kuin -merkit joudutaan koodaamaan, koska niitä käytetään HTML-elementtien ilmaisemiseen.

MerkkiHTML-koodi
&&
<&lt;
>&gt;

Taulukko 1. Muutama tarpeellinen erikoismerkki HTML-koodeineen.

Toisinaan myös erikoismerkit tuottavat ongelmia WWW-osoitteissa. Perussääntönä WWW-sivuja tehdessään kannattaa pitää, ettei käytä skandimerkkejä eikä välilyöntejä tiedostojen ja hakemistojen nimissä. Joissakin erityisesti vanhemmissa selaimissa koodaamaton välilyönti osoitteessa voi estää koko linkin toiminnan. Linkkeihin määriteltävät erikoismerkit poikkeavat WWW-sivuun määriteltävistä erikoismerkeistä siten, että ne annetaan heksadesimaalimuodossa.

Merkki Heksades. Merkki Heksades. Merkki Heksades.
Välilyönti %20 ä %E4 ö %F6
%E5 ö %D6 ä %C4
%C5

Taulukko 2. Muutama linkeihin heksadesimaalimuotoon koodattava erikoismerkki.

Tarkemmin erilaisista merkistöistä ja niiden käytöstä voit lukea seuraavista osoitteista:

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/wwwsivu/index19.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-11-10 10:21:28
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto