Linkkien tekeminen

WWW-sivulle voimme tehdä kahdenlaisia linkkejä: ulkoisia ja sisäisiä. Dokumentin ulkoisella linkillä tarkoitetaan linkkiä, jota seuraamalla joudutaan kokonaan toiseen dokumenttiin. Sisäisellä linkillä vastaavasti tarkoitetaan linkkiä, jota seuraamalla päästään saman dokumentin toiseen osaan. Tällainen linkki on todella käyttökelpoinen esimerkiksi sisällysluettelossa.

Kumpikin linkki tehdään a-elementtiä (anchor) käyttäen. Elementin sisään eli aloitus- ja lopetuselementtien väliin tulee havainnollinen linkkiteksti. Linkkitekstiä määrittäessä kannattaa muistaa muutamia hyvän linkkitekstin ominaisuuksia.

Linkkien oikea toiminta on myös hyvä varmistaa linkkejä tehtäessä. WWW-sivuja selatessa törmää mitä eriskummallisimpiin linkkeihin, jotka yrittävät rajoittaa käyttäjän liikkumista sivustolla. Mitään rajoituksia ei kuitenkaan kannata alkaa miettimään, vaan kannattaa aina muistaa linkkien perustoiminta.

Linkit ovat hyvin tärkeä siirtymistie sivuilta toiselle, joten linkkejä tehdessään kannattaa myös muistaa muutamia linkkien ulkoasuun liittyviä asioita. Linkkien ulkoasu (vierailematon, vierailtu, aktiivinen) voidaan määritellä CSS-tyylien avulla hyvinkin tarkoin.

Linkkielementti ei yksistään riitä kertomaan linkin kohdetta, vaan linkin tekemisessä tarvitaan myös muutamaa attribuuttia.

Seuraavassa esimerkissä on absoluuttinen linkki Essikurssiin. href-attribuutilla on kerrottu sivun koko osoite, jonne halutaan siirtyä. title-attribuutilla on haluttu tarkentaa hieman linkin kohteena olevaa sivustoa. Esimerkin linkki voi sijaita missä tahansa dokumentissa millä tahansa WWW-palvelimella. Esimerkkikuvasta nähdään, että käytetty selain näyttää title-tekstin kun hiiren osoitin viedään linkin päälle.

<p>
  <a href="http://appro.mit.jyu.fi/essikurssi/"
     title="Esteettömän WWW-sisällöntuotannon kurssi">Essikurssi</a>
	toimii esimerkkinä esteettömän sivuston tekemisestä.
</p>
Absoluuttisessa linkissä annetaan sivun osoite kokonaisuudessaan.

Kuva 18. Absoluuttinen linkki Essikurssille.

Seuraavassa esimerkissä on tehty suhteellinen eli sivuston sisäinen linkki dokumentista toiseen. Suhteellisia linkkejä kannattaa käyttää esimerkiksi omaa sivustoa tehdessään. Suhteellisten linkkien avulla varmistetaan, että tekemämme sivusto toimii myös sivuston siirtämisen jälkeen. Sivusto voidaan joutua siirtämään toiselle palveluntarjoajalle (WWW-palvelimelle) tai toisenlaiseen hakemistorakenteeseen. Siirtämistä pitäisi välttää viimeiseen asti sivuston löytymisen vuoksi, mutta joskus sellaistakin joutuu tekemään. Esimerkissä linkin kohde löytyy yhden hakemistoaskeleen taaksepäin (..) sijaitsevan hakemiston t2-nimisestä hakemistosta. Linkki viittaa kyseisen hakemiston index.html-nimiseen tiedostoon.

<p>Tarkemmin HTML-sivun tekemiseen voit perehtyä artikkelissa
  <a href="../t2/index.html">Yksinkertaisen HTML-sivun tekeminen</a>.
</p>

WWW-sivun sisäiset linkit - Sisällysluettelo

Dokumentin sisäisiä linkkejä tarvitsemme esimerkiksi sisällysluettelon tekemisessä. Dokumentin sisäiset linkit mahdollistavat kätevän siirtymisen dokumentin osasta toiseen, jolloin voimme siirtyä suoraan lukemaan dokumentin meitä kiinnostavaa osaa.

Ennen sisällysluettelon tekemistä dokumentin hyppykohdat (esim. otsikot) täytyy nimetä yksikäsitteisesti, jotta osataan siirtyä suoraan oikeaan kohtaan. Nimeäminen tehdään id-attribuutilla seuraavan esimerkin mukaisesti. Esimerkkinä käytetään erään artikkelin sisällysluetteloa. Kaikkiin dokumentin h2-tasoisiin otsikoihin on lisätty yksikäsitteinen id-attribuutti.

<h2 id="perustukset">WWW-sivun perustukset</h2>
...
<h2 id="otsikko">Otsikot - rakenteen määrittäjät</h2>
...
<h2 id="tekstikappale">Tekstikappaleiden erottaminen</h2>
...
<h2 id="listat">Listat - järjestyksessä vai ei?</h2>
...

Aiemmin hyppykohdan merkitseminen tehtiin a-elementin name-attribuutilla, mutta tapa on poistumassa käytöstä. Tapaa ei ole järkevää esitellä tässä yhteydessä.

Hyppykohtien (id-attribuuttien) merkitsemisen jälkeen voimme tehdä varsinaisen sisällysluettelon. Linkit tehdään samalla tavoin kuin aiemminkin, mutta nyt href-attribuutin arvo alkaa risuaitamerkillä (#). Välittömästi merkin jälkeen on määritelty sen otsikon id-attribuutin arvo, johon linkin halutaan hyppäävän, kun linkkiä napsautetaan hiirellä. Seuratessamme sisäistä linkkiä vierittää selainikkuna WWW-sivua siten, että selainikkunan yläosaan tulee näkyville linkin osoittama kohta eli esimerkin tapauksessa otsikko.

<h2>Sisällysluettelo</h2>
<ul>
<li><a href="#perustukset">WWW-sivun perustukset</a></li>
<li><a href="#otsikko">Otsikot - rakenteen määrittäjät</a></li>
<li><a href="#tekstikappale">Tekstikappaleiden erottaminen</a></li>
<li><a href="#listat">Listat - järjestyksessä vai ei?</a></li>
<li><a href="#tarkea">Tärkeiden asioiden korostaminen</a></li>
<li><a href="#susi">Sudenkuoppien välttelyä</a></li>
<li><a href="#validius">Sivun tarkastaminen - lopullinen tuomio?</a></li>
<li><a href="#tehtavat">Tehtäviä</a></li>
</ul>
Sisäiset linkit eivät eroa ulkoasultaan muista linkeistä.

Kuva 19. Sisäinen linkki sisällysluettelossa.

Sähköpostilinkki

Sähköpostilinkillä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilön sähköpostiosoitteesta tehtyä linkkiä, jonka seuraaminen avaa näkyville sähköpostiohjelman. Tällainen linkki esiintyikin jo address-elementin esimerkin yhteydessä. Sähköpostilinkki eroaa tavallisesta linkistä siinä, että href-attribuutin arvoksi määritellään sähköpostiosoite ja sitä edeltämään mailto-määritys (mailto:osoite@palvelin.fi). mailto-määrityksellä mahdollistetaan oletussähköpostiohjelman avautuminen näkyville linkkiä napsautettaessa. Ilman määritystä yritettäisiin avata näkyville sähköpostiosoitteen mukainen sivu, joka luultavimmin antaa näkyville virheilmoituksen. Esimerkissä sähköpostilinkkiä on käytetty osoitetietojen määrittämisessä.

<address>
Petri Heinonen
(<a href="mailto:peheinon@mit.jyu.fi">peheinon@mit.jyu.fi</a>)<br />
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopisto
</address>

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/wwwsivu/index15.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-11-10 10:21:28
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto