HTML-elementtien tarpeelliset lisämääritykset

Monissa HTML-elementeissä joudumme käyttämään lisämäärityksiä eli attribuutteja, koska pelkkä HTML-elementti ei riitä kertomaan kaikkea tarvittavaa tietoa. Esimerkiksi kuvan lisäämiseen tarkoitettu img-elementti kertoo ainoastaan kuvan sijaintipaikan WWW-sivun tekstien joukossa. Tämän vuoksi kuvan lisäämisen yhteydessä kerromme lisättävän kuvan fyysisen sijainnin hakemistorakenteessa erillisellä src-attribuutilla. Lisäksi määrittelemme kuvalle esteettömyyttä nostavan vaihtoehtoisen selitystekstin alt-attribuutin avulla. Tarkemmin näiden attribuuttien käyttöä käsitelemme kuvien lisäämisen yhteydessä.

Attribuutit sijoitamme aina elementin aloituselementin sisään. Esimerkin tapauksessa img-elementin aloituselementti toimii samalla myös lopetuselementtinä, jolloin elementin loppuun on lisätty kauttaviiva (/). Attribuuttien arvon liitämme attribuutin nimeen yhtäsuuruusmerkin (=) avulla. Attribuutin arvon määritelemme aina lainausmerkkien sisään. Esimerkissä kuvan sijainti hakemistorakenteessa ja kuvan nimi kerrotaan src-attribuutilla. Attribuutin arvoksi on esimerkissä määritelty pelkästään kuvan nimi kuva1.png, koska kuva ja HTML-dokumentti sijaitsevat samassa hakemistossa.

<p>
  <img src="kuva1.png" alt="Kuvan vaihtoehtoinen selitysteksti" />
</p>

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/wwwsivu/index12.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-11-10 10:21:28
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto