Sähköposti ja Pine

Tässä luvussa käsitellään sähköpostiin liittyviä asioita. Sähköpostin käsittelyä harjoitellaan käyttäen Pine-ohjelmaa. UNIX-järjestelmät toki sisältävät muitakin ohjelmia sähköpostia varten, mutta Pine lienee yksi monipuolisimmista siihen tarkoitetuista ohjelmista.

Pine on varsin monipuolinen sähköpostiohjelma, joka mahdollistaa monia lisätoimintoja pelkän sähköpostin lukemisen ja lähettämisen lisäksi. Ohjelmalla on mahdollista myös arkistoida posteja kansioihin sekä liittää lähetettäviin viesteihin liitetiedostoja. Myös osoitekirjan ylläpitäminen on mahdollista.

Nykyisin varsin yleisiin graafisiin sähköpostiohjelmiin tottuneet voivat helposti tuomita Pinen ensisilmäyksellä liian karuksi ja askeettiseksi. Ensisilmäys pettää, sillä ohjelma on erittäin helppokäyttöinen ja selkeä myös aloittelijalle.

Eräs tärkeä tekijä nykyään mikä puoltaa UNIX-pohjaisen sähköpostiohjelman käyttöä on niiden virusturvallisuus. Käyttämällä postin lukemiseen ns. POP-mail ohjelmaa Windows-koneessa, on moninkertainen riski saada koneeseensa tarttumaan jokin liitetiedoston mukana saapunut virus.

Kun salasana on annettu, käynnistyy Pine shellistä kirjoittamalla komento Pine. Ohjelman käynnistyttyä pääteikkunaan tulostuu Pinen päävalikko, joka näyttää seuraavanlaiselta.

PINE 4.10 MAIN MENU Folder: INBOX No Messages

? HELP - Get help using Pine

C COMPOSE MESSAGE - Compose and send a message

I MESSAGE INDEX - View messages in current folder

L FOLDER LIST - Select a folder to view

A ADDRESS BOOK - Update address book

S SETUP - Configure Pine Options

Q QUIT - Leave the Pine program

Copyright 1989-1999. PINE is a trademark of the University of Washington.

?Help P PrevCmd R RelNotes


O OTHER CMDS> [ListFldrs] N NextCmd K KBLock

Päävalikossa voidaan liikkua nuolinäppäimillä ylös- ja alaspäin. Halutun vaihtoehdon ollessa tummennettu valitaan se Enter-näppäimellä tai valinnan edessä olevalla kirjaimella tai merkillä. Toinen vaihtoehto liikkua päävalikon vaihtoehdoissa on syöttää näppäimistöltä se kirjain, joka on merkitty kyseisen vaihtoehdon eteen (esimerkiksi A -kirjaimen syöttäminen vie vaihtoehtoon Address Book).

Ikkunan alareunassa olevat kaksi riviä kertovat sillä hetkellä käytettävissä olevat komennot ja niiden pikanäppäimet. Jokaisessa Pinen näytössä on alareunassa lueteltu kaikki toiminnot, joita kyseisellä näytöllä voidaan tehdä. Toimintoa vastaava kirjain on toiminnon nimen edessä mustalla pohjalla. Esimerkiksi valinnalla N siirretään valinta seuraavaan komentoon. Toimintoa vastaavan kirjaimen edessä oleva ^ -merkki tarkoittaa Ctrl-näppäintä.

Päävalikko ja toiminnot

Help Avustus, jossa on yksityiskohtaiset englanninkieliset ohjeet Pinen käyttöön. Avautuu myös painamalla ?-näppäintä.

Compose Message Avaa ikkunan, jossa voi kirjoittaa uuden viestin. Avautuu myös painamalla C-näppäintä.

Message Index Viestihakemistotoiminto avaa kansion, joka on valittu Folder List valikosta. Oletuksena Message Index -toiminto avaa INBOX-kansio. Avautuu myös painamalla I-näppäintä.

Folder List Kansiolista, joka näyttää Pinen sisältämät kansiot, joihin voidaan siirtyä tätä kautta. Avautuu myös painamallaL-näppäintä.

Address Book Osoitekirja, jonne voidaan kerätä usein käytettäviä osoitteita henkilötietoineen. Avautuu myös painamallaA-näppäintä.

Setup Sisältää asetuksia kuten allekirjoitus (Signature) ja salasanan vaihto (Newpassword) sekä paljon muita asetuksia. Avautuu myös painamallaS-näppäintä.

Quit Poistuminen Pinestä. Onnistuu myös painamallaQ-näppäintä.

Alavalikoiden toiminnot

Seuraavassa on lueteltu aakkosjärjestyksessä kaikki ohjelmassa esiintyvät komennot. Komentojen käyttö onnistuu painamalla kyseisen komennon kirjainta. Huomaa, että komennot ovat käytössä vain tietyissä näytöissä ja jonkin tietyn kentän ollessa valittuna, mutta päävalikon toiminnot mm. M Main menu, Q Quit toimivat miltei kaikkialla.

-

Prev Page

Edellinen sivu.

$

SortIndex

(suom. Lajitteluindeksi) Viestien lajittelutoiminto, jolla voidaan lajitella aktiivisen kansion sisältämät viestit.

?

Help

Avustustoiminto.

<

Tilanteesta riippuen, yleensä paluu edelliseen.

>

Tilanteesta riippuen, yleensä jatkotoimenpide.

A

AddrBook

Osoitekirja.

B

ReportBug

Virheraportti eli Pine-ohjelmassa havaittujen virhetoimintojen ilmoitus valmistajalle.

C

Compose

Uuden viestin kirjoitus.

D

Delete

(suom. Poista) Viestin tuhoaminen (valinnan jälkeen ko. viestin eteen tulee D-kirjain). Viesti tuhoutuu kansiosta vasta poistuttaessa Pinestä. Voidaan perus Undelete toiminnolla.

E

Export

(suom. Vie ulos) Viestin kopioiminen tiedostoksi käyttäjän kotihakemistoon.

G

GotoFldr

(suom. Palaa kansioon) Haluttuun kansioon siirtyminen.

I

Index

(suom. Indeksi) Aktiivisen kansioon viestien listaaminen (pelkät otsikkotiedot).

J

Jump

(suom. Hyppää) Näyttää viestit, joita ohjelma tulostaa tapahtumista.

L

List Fldrs

(suom. Listaa kansiot) Listaa käyttäjän sähköpostikansiot, josta voidaan valita aktiivinen kansio.

M

Main menu

(suom. Päävalikko) Paluu päävalikkoon.

N

NextMsg

Seuraava viesti.

O

Other cmds

(suom. Muut komennot) Näyttää muut sillä hetkellä mahdolliset komennot (kaikki komennot eivät mahdu näytölle kerralla).

P

PrevMsg

Edellinen viesti (vastaa nuolinäppäintä ylös).

Q

Quit

(suom. Poistu) Poistuminen ohjelmasta.

R

Reply

(suom. Vastaa) Vastaus aktiiviseen viestiin.

S

Save

(suom. Tallenna) Aktiivisen viestin siirtäminen Save-kansioon.

S

Setup

(suom. Asetukset) Asetusten muuttaminen (ei mahdollista, jos save -komento on näkyvillä). Toimii pelkästään päävalikossa.

Spc

NextPage

Seuraava sivu. (Spc = Välilyönti)

T

TakeAddr

(suom. Ota osoite) Aktiivisen viestin lähettäjän osoitteen kopioiminen osoitekirjaan.

Tab

Next New

Seuraava uusi viesti (Tab = tabulaattori eli askelpalautin).

U

Undelete

(suom. Palauta) Kumoaa poiston eli ottaa D-kirjaimen pois viestin edestä.

V

View

(suom. Näytä) Valittuna olevan viestin lukeminen.

V

ViewAttch

(suom. Näytä liite) Näyttää liitetiedostot luettavana olevasta viestistä ja mahdollisesti niiden sisällön.

W

WhereIs

(suom. Missä on) Etsitään annettu sana tai kirjain aktiivisen kansion viestien otsikoista tai valituista viesteistä.

X

eXpunge

Poistetaan viesteistä ne, jotka on merkitty tuhottavaksi (toiminta automaattinen ohjelmasta poistuttaessa).

Y

PriYnt

(suom. Tulosta) Aktiivisen viestin tulostaminen oletuskirjoittimelle. Ei toimi kunnolla st- eikä cc-ryhmän koneissa.

Kansiot

Valitsemalla päävalikosta L eli Folder List avautuu näkyville lista Pinen sisältämistä kansiosta.

PINE 4.10 FOLDER LIST Folder: INBOX No Messages

INBOX sent-mail sent-mail

saved-messages harrastukset kaverit

opiskelu read-messages read-messages

read-messages-may-2000 sent-mail-may-2000 tyo

.

.

.

[ALL of folder list]

? Help < Main Menu P PrevFldr - PrevPage A Add R Rename


O OTHER CMDS> [View Fldr] N NextFldr Spc NextPage D Delete W WhereIs

Haluttu kansio voidaan valita liikuttamalla nuolinäppäimillä valintakursoria. Kun kursori on halutun kansion päällä painetaan enter-näppäintä, jolloin kyseinen kansio avautuu.

Ohjelmassa on valmiina muutama kansio, joilla on omat tehtävänsä:

Käyttäjällä itsellään on mahdollisuus luoda uusia kansioita. Omien kansioiden avulla on mahdollista arkistoida tärkeitä viestejä myöhempää käyttöä varten. Viestien säilyttäminen INBOX-kansiossa ei ole järkevää, koska mitä enemmän viestejä INBOX sisältää, sitä hitaammin Pine käynnistyy.

Uuden kansion luominen

Uuden kansion luominen onnistuu komennolla Add (eli painamalla näppäintä A painamalla) kohdassa Folder List.

Seuraavana ohjelma kysyy luotavalle kansiolle nimeä, joka voidaan kirjoittaa suoraan kehotteeseen ja hyväksyä painamalla Enter.

Folder name to add :urhoilu

^G Help ^X Create Directory

^C Cancel Ret Accept

Luominen voidaan keskeyttää painamalla Ctrl + C.

Kansion poistaminen

  1. Poistettava kansio valitaan käyttämällä nuolinäppäimiä. Halutun kansion ollessa kursorin kohdalla painamalla D-näppäintä suoritetaan poistaminen. Tämän jälkeen ohjelma vielä varmistaa halutaanko kansio varmasti poistaa, johon vastaamalla Y (Yes) poisto tapahtuu.

Folder name to delete :urhoilu

^G Help Y Yes

^C Cancel N No

  1. Poistaminen voidaan keskeyttää painamalla Ctrl + C.

Saapuneen postin lukeminen

Käynnistettäessä Pine-sähköpostiohjelma, se ilmoittaa mahdollisesti saapuneesta postista alareunan komentopalkin yläpuolella olevassa ilmoituspalkissa. Kun posti halutaan lukea, valitaan päävalikosta Message index, jolloin avautuu INBOX-kansion sisältö näkyville.

PINE 4.10 MESSAGE INDEX Folder: INBOX Message 1 of 1 NEW

+ N 1 Jun 1 To: Sauli Mikael T (870) foo

.

.

.

[New mail to you! From Sauli Mikael Takkinen with regard to foo]

? Help < FldrList P PrevMsg - PrevPage D Delete R Reply


O OTHER CMDS> [ViewMsg] N NextMsg Spc NextPage U Undelete F Forward

Kansion sisältämät viestit näkyvät listassa. Jokaisesta viestistä näkyvät vasemmalta lukien seuraavat asiat: Ensimmäisenä näkyy kirjain, joka osoittaa viestin tilan (N uusi, D poistetaan, A tarkoittaa viestiä johon on vastattu ja tyhjä tarkoittaa luettua). Seuraavaksi tulevat lähetyspäivämäärä, lähettäjän osoite tai nimi, viestitiedoston koko sekä otsikko.

Listassa voidaan liikkua nuolinäppäimillä ylös ja alas. Viestiä lukemaan pääsee painamalla Enter-näppäintä. Alareunassa näkyy pikavalintapainikkeita, joista tärkeimmät ovat:

Liitetiedoston vastaanottaminen

Jos vastaanotetussa viestissä on mukana liitetiedosto on se ennen käyttöä tallennettava koneelle, esimerkiksi käyttäjän kotihakemistoon. Liitetiedoston tallentaminen tapahtuu seuraavasti:

Uuden viestin lähettäminen

Valitaan päävalikosta Compose Message, jolloin avautuu uuden viestin kirjoittamisikkuna. Esimerkki: Lähetetään postia itselle omaan osoitteeseen.

PINE 4.10 COMPOSE MESSAGE Folder: INBOX 1 Message

To : sautakki@mit.jyu.fi

Cc :

Attchmnt:

Subject : foo

----- Message Text -----

bar

--

Sauli Takkinen

AgC 519.2


+358 14 260 2773


sautakki@it.jyu.fi

.

.

.

^GGet Help ^XSend ^RRead File ^YPrev Pg ^KCut Text ^OPostpone

^CCancel ^JJustify ^WWhere is ^VNext Pg ^UUnCut Text^TTo Spell

Lisää lähetystoimintoja

Lisää viestin lähetykseen liittyviä mahdollisuuksia saa näkyviin kursorin ollessa jossakin lähetysikkunan To-, Cc-, Attachmt- tai Subject-kentistä. Tällöin painamalla Ctrl + R tulee näkyville lisää lähetystoimintoja:

Saapuneeseen viestiin vastaaminen

Saapuneeseen viestiin voidaan vastata, kun viestin lukuikkunassa on haluttu viesti auki tai viestikansiossa on valittuna vastattavaksi haluttu viesti.

Liitetiedoston lähettäminen

Kuten jo edellä mainittiin, pystyy Pinellä lähettämään liitetiedostoja. Lähetettävien tiedostojen tulee olla sillä palvelimella, josta sähköpostia käytetään, esimerkiksi kanto.cc.jyu.fi tai itu.st.jyu.fi. Tiedostojen siirto näille palvelimille onnistuu esimerkiksi scp-ohjelmalla.

Kun tiedosto on siirretty palvelimen omaan kotihakemistoon, onnistuu tiedoston lisääminen liitteeksi seuraavasti:

File to attach:

^GGet Help ^TTo Files

^CCancel

Valinnalla Ctrl + T voidaan mennä selaamaan hakemistorakennetta, jolloin avautuu seuraavanlainen näyttö:

PINE 4.10 BROWSER Dir: /home/sautakki

.. (parent dir) backup (dir) Mail (dir)

temp (dir) www (dir) 2.2 MB

dead.letter 683 B desktop.gif 49 KB ftp.1 29 KB

joystick.rpm 42 KB

.

.

.

? Get Help E Exit Brwsr -Prev Pg D Delete C Copy

S [Select] W Where is Spc Next Pg R Rename A Add

Tiedostojen välillä voidaan liikkua käyttämällä nuolinäppäimiä. Haluttu tiedosto voidaan valita painalla Enternäppäintä nimen ollessa valittuna. Alareunan palkissa näkyvillä komennoilla voidaan suorittaa monenlaisia operaatioita kuten:

Kun haluttu tiedosto on valittu, kysyy ohjelma vielä kommenttia liitteestä eli nimeä liitteelle,

Attachment comment:

^GGet Help

^CCancel

joka voidaan kuitata painamalla Enter.

Huom.! Kohtaan Attchmnt: voidaan myös kirjoittaa suoraan liitteenä lähetettävän tiedoston nimi. Enteriä painamalla ohjelma hakee sen nimisen tiedoston kotihakemistosta.

Osoitekirjan käyttö

Osoitekirjaan päästään päävalikosta painamalla A-näppäintä tai valitsemalla valikosta Address book.

PINE 4.10 ADDRESS BOOK LIST Folder: INBOX 1 Message

.addressbook

Personal AddressBook in .addressbook

GlobalAddressbook (ReadOnly)

Global AddressBook in /opt/etc/pine-global-ab

.

.

.

? Help < Main Menu P PrevEntry - PrevPage

O OTHER CMDS> [ViewAbook] N NextEntry Spc NextPage W WhereIs

Osoitekirjan alkuvalikko on edellisen kaltainen, jossa näkyy kaksi valintaa: .addressbook ja GlobalAddressbook. Niistä ensimmäinen on käyttäjän oma muokattavissa oleva osoitekirja. Toinen puolestaan on järjestelmän ylläpitäjän ylläpitämä yleinen osoitekirja, joka sisältää yleisiä tärkeitä osoitteita. Jälkimmäisen tietoja ei normaalikäyttäjä pääse muokkaamaan.

Käyttäjän omaa osoitekirjaa päästään muokkaamaan valitsemalla siis listasta .addressbook. Osoitekirja tallentuu samannimiseen tiedostoon omaan kotihakemistoon ja on muokattavissa myös normaalilla tekstieditorilla. Jos tiedostoa ei ole vielä luotu, ohjelma luo sen ensimmäisellä osoitekirjan avaamiskerralla. Osoitekirjassa lukee aluksi Empty (tyhjä).

Uusien tietojen lisääminen aloitetaan antamalla komento @(merkki löytyy Alt Gr + 2) , jolloin avautuu tietojensyöttöikkuna:

PINE 4.10 ADDRESS BOOK (Add) Folder: INBOX 1 Message

Nickname : Matti


Fullname : Matti Malli


Fcc :


Comment : Matti Malli osoite


Addresses : matti.malli@mattimail.gov

Fill in the fields just like you would in the composer.

To form a list, just enter multiple comma-separated addresses.

It is ok to leave fields blank. Press "^X" to save the entry, "^C" to cancel.

If you want to use quotation marks inside the Fullname field, it is best

to use single quotation marks; for example: George 'Husky' Washington.

.

.

.

^GGet Help ^XeXit/Save ^RRichView ^YPrvPg/Top ^KCut Line

^CCancel ^DDel Char ^VNxtPg/End ^UUnDel Line^T To AddrBk

Kuten edellä nähdään kirjoitetaan kenttiin halutut tiedot:

Tietojen syöttämisen jälkeen painetaan Ctrl + X, jolla poistutaan ja tallennetaan muuttuneet tiedot. Ohjelma kysyy vielä halutaanko varmasti tiedot tallentaa, johon vastaamalla Y tiedot tallentuvat. Tämän jälkeen osoitekirjanäytössä näkyy uusi osoitetieto.

Missä tämä tapahtuu? Painamalla Enter-näppäintä päästään muuttamaan aktiivisena olevia osoitetietoja. Listassa voidaan liikkua kursorinäppäimillä ylös ja alas. D merkitsee poistettavaksi valitun osoitetiedon. CComposeTo aloittaa viestin kirjoituksen valitulle osoitteelle eli avaa uuden viestin kirjoitusikkunan.

Allekirjoituksen lisääminen

Allekirjoitus voidaan lisätä valitsemalla päävalikosta Setup tai painamalla S-näppäintä, jolloin alareunaan tulevat asetusvalikon komennot näkyville. Painamalla nyt uudelleen S-näppäintä (joka vie kohtaan Signature) näytölle avautuu allekirjoituksen muokkausikkuna.

PINE 4.10 SIGNATURE EDITOR Folder: INBOX 1 Message

--


Sauli Takkinen


AgC 519.2


+358 14 260 2773


sautakki@it.jyu.fi

.

.

.

^GGet Help ^XExit ^RRead File ^YPrev Pg ^KCut Text

^CCancel ^JJustify ^WWhere is ^VNext Pg ^UUnCut Text^TTo Spell

Ikkunaan voidaan muotoilla halutun kaltainen allekirjoitus. Halutessa allekirjoitukseksi voidaan myös lukea jokin tekstitiedosto painamalla Ctrl + R, jonkajälkeen Pine kysyy kotihakemistossa olevaa tekstitiedoston nimeä. Tallentaminen onnistuu näppäinyhdistelmällä Ctrl + X. Ohjelma kysyy vielä halutaanko varmasti tallentaa, johon vastaamalla Y tehty allekirjoitus tallentuu .signature-nimiseen tiedostoon. Pinen päävalikko tulee takaisin näkyville.

Tämän jälkeen aina kun aloitetaan uuden viestin kirjoitus, ohjelma lisää automaattisesti loppuun allekirjoituksen .signature-tiedostosta. HUOM! Hyvä signature sisältää max. neljä riviä. Muusta viestistä signature tulee erottaa kahdella väliviiva-merkillä ja välilyönnillä ( - - ).

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/unix/index12.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-10-13 15:47:08
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto