Käyttäjien etsiminen

who [-optiot] [käyttäjätunnus]

who am I

Komennolla who voidaan listata koneen käyttäjät. Optioiden avulla saadaan määriteltyä mitä tietoja käyttäjistä listataan. Enemmän optioista kannattaa lukea manuaalisivuilta.

jane:~>who

ktkar pts/0 May 9 15:34

vesal ttyp1 Apr 2 07:34

.

.

.

tt ttysa May 9 13:24

slahola ttysb May 9 14:01

jane:~>

Pelkkä who-komento antaa yksinkertaisen listauksen koneen käytäjistä. Tulostuksessa näkyy mitä ns. päätelinjaa istunto käyttää sekä sisäänkirjautumisaika. Optiolla u saadaa enemmän informaatiota.

jane:~>who -u

ktkar pts/0 May 9 15:34 0:41 20867 musti.math.jyu.fi

vesal ttyp1 Apr 2 07:34 old 8716 vesah.vesal.jyu.fi

.

.

.

tt ttysa May 9 13:24 20:55 13512 tarzan:0.0

slahola ttysb May 9 14:01 20:16 15019 kyy11.stat:0.0

jane:~>

Edellä näkyy, että optio u näyttää edellisten lisäksi myös yhteyden keston 24 tuntiin asti, istuntoprosessin PID-koodin ja koneen nimen, josta yhteys on otettu.

Komennolla who am i saadaan näkyville oman istunnon tiedot.

jane:~>who am i

sautakki pts/12 May 9 13:22

jane:~>

finger [-optiot] [käyttäjätunnus]

Haluttaessa enemmän tietoa tietystä käyttäjästä kannattaa käyttää komentoa finger. Pelkkä finger-komento ilman argumenttia ja optioita tulostaa listan koneen käyttäjistä.

jane:~>finger

Login Name TTY Idle When Bldg. Phone


ktkar Kari T Karkkainen *0 53 Tue 15:34


vesal Vesa Lappalainen *p1 38d Sun 07:34 MaD305 2722


.


.


.


tt Tapani Tarvainen *sa 021: Tue 13:24 MaE330 2752


slahola Sara Ahola *sb 020: Tue 14:01


jane:~>

Kuten edellä nähdään, komento kertoo käyttäjätunnuksen ja käyttäjän nimen lisäksi päätelinjan ja pääteyhteyden kesto- sekä sisäänkirjautumisajan. Lisäksi tulostuksessa näkyy työhuone ja puhelinnumero.

Toisen koneen käyttäjälistan saa antamalla komennon muodossa finger @kone.

jane:~>finger @kanto

[kanto.cc.jyu.fi]

Login Name TTY Idle When Where

thrafool Jouni Ilari Hyytiain *pts/15 23d Sun 19:56 utopia.dialup.jyu.fi

hjli Hannu Lindeman pts/25 31 Wed 09:09 doris.jiop.fi

.

.

.

piajuvo Pia Juvonen *pts/161 Wed 10:31 yaa202-3c.public.jyu

tjlahton Tommi Lahtonen *pts/162 38 Thu 13:53 blizzard.cs.hut.fi

jane:~>

Edellä nähdään, että toisen koneen käyttäjälista sisältää samat kentät.

Antamalla komennon argumentiksi jokin käyttäjätunnus, tulostuu näytölle kyseisen tunnuksen haltijan tiedot. Jos käyttäjällä on useampia istuntoja, tulostuu kaikista istunnoista erilliset tiedot.

jane:~>finger sautakki

Login name: sautakki (messages off) In real life: Sauli Mikael Takkinen

Bldg: AgC519.2, Work phone: 2773

Directory: /home/s/sautakki Shell: /sbin/sh

On since May 9 13:22:57 on pts/12 from tethys.mit.jyu.f

No Plan.

Login name: sautakki (messages off) In real life: Sauli Mikael Takkinen

Bldg: AgC519.2, Work phone: 2773

Directory: /home/s/sautakki Shell: /sbin/sh

On since May 9 13:23:17 on pts/29 from telesto.mit.jyu.

11 minutes Idle Time

No Plan.

jane:~>

Jos käyttäjältä löytyy omasta kotihakemistosta tiedostot .plan ja .project, tulostuvat ne finger-komennon yhteydessä.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/unix/index10.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-10-13 15:47:08
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto