Harjoitustyö

Kurssi suoritetaan tekemällä pakollisia viikkotehtäviä ja pakollinen harjoitustyö. Kurssin arvosana on viikkotehtävistä lasketun keskiarvon ja harjoitustyöstä saadun arvosanan keskiarvo.

Ts. jos viikkotehtävistä saa keskiarvoksi 2.3 (ei pyöristetä kokonaisluvuksi) ja harjoitustyöstä arvosanaksi 1 niin kurssin arvosana on 2 koska (2.3+1)/2.0 = 1.65 ja pyöristyy ylöspäin kakkoseksi

Harjoitustyön aihe

Tärkeimpiä asioita harjoitustyössä on käyttöliittymän komponenttien käyttö. Erityisesti omien komponenttien tuottaminen ja jakaminen muiden käyttöön. Algoritmiset seikat ovat toisarvoisia.

Harjoitustyö pitää toteuttaa järkevällä ja hyvällä ohjelmointitavalla. Tarkistajalla on täydet valtuudet hylätä näennäisesti toimivat mutta purukumilla viritetyt tai muuten epäilyttävät tekeleet.

Harjoitustyöstä on kolme eri tasoa eli tasot yksi (1), kolme (3) ja viisi (5) jotka vastaavat samaa arvosanaa. Jos teet moitteetta tason viisi työn saat harjoitustyön arvosanaksi viisi. Jos toteutuksessa on puutteita niin arvosanasi on matalampi.

Harjoitustyön pitää noudattaa UX guiden tärkeimpiä käytettävyysohjeita. Kts. luennot 17-18.

Harjoitustyön yleiset vaatimukset

Seuraavat vaatimukset koskevat kaikentasoisia harjoitustöitä:

Taso 1

Toteuta Breakthrough-lautapeli WPF-ohjelmana. Kokeile pelata malliohjelmaa. Katso pelin säännöt.

Taso 3

Laajenna tason 1 -ohjelma toimimaan myös Tammi-lautapelinä (engl. Checkers tai Draughts)

Taso 5

Toteuta tason 3 ohjelma seuraavilla muutoksilla ja lisäyksillä:

Dokumentointi

Harjoitustyön tärkeä osa on dokumentoitu ohjelmalistaus. Osa dokumentointia on ongelman jakaminen selkeiksi ja hyvin nimetyiksi aliohjelmiksi/komponenteiksi/luokiksi. Samoin osa dokumentointia on epämääräisten vakioiden siirtäminen koodista tiedoston alussa oleviin vakiolausekkeisiin.

Dokumentoinnissa on käytettävä XML dokumentaatio kommentteja.

Ohjelmakoodin dokumentoinnin lisäksi on ohjelman Help-valikosta löydyttävä ohje jossa on selkeä kuvaus ohjelmasta, sen toiminnasta ja myös lyhyt käyttöohje.

Valmis työ

Harjoitustöitä voi palauttaa 31.7.2015 saakka. Jo arvostellun työn voi palauttaa yhden kerran uudelleen korjattuna ja paranneltuna.

Harjoitustyön tekijän tiedot

Kerro ja perustele millaisen arvosanan harjoitustyösi ansaitsee

Yleisiä virheitä

Varmista, että työssäsi ei ole seuraavia virheitä tai puutteita:

Vanhoja harjoitustöitä

Vanha ohje

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/harkka/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2015-01-04 11:34:34
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta