Harjoitustyö

Kevään 2017 verkkokurssilla harjoitustyön vaatimukset päivittyvät tammikuun aikana.

Kurssi suoritetaan tekemällä pakollisia viikkotehtäviä ja pakollinen harjoitustyö. Kurssin arvosana on viikkotehtävistä lasketun keskiarvon ja harjoitustyöstä saadun arvosanan keskiarvo.

Ts. jos viikkotehtävistä saa keskiarvoksi 2.3 (ei pyöristetä kokonaisluvuksi) ja harjoitustyöstä arvosanaksi 1 niin kurssin arvosana on 2 koska (2.3+1)/2.0 = 1.65 ja pyöristyy ylöspäin kakkoseksi

Harjoitustyön aihe

Tärkeimpiä asioita harjoitustyössä on käyttöliittymän komponenttien käyttö. Erityisesti omien komponenttien tuottaminen ja jakaminen muiden käyttöön. Algoritmiset seikat ovat toisarvoisia.

Harjoitustyö pitää toteuttaa järkevällä ja hyvällä ohjelmointitavalla. Tarkistajalla on täydet valtuudet hylätä näennäisesti toimivat mutta purukumilla viritetyt tai muuten epäilyttävät tekeleet.

Harjoitustyöstä on kolme eri tasoa eli tasot yksi (1), kolme (3) ja viisi (5) jotka vastaavat samaa arvosanaa. Jos teet moitteetta tason viisi työn saat harjoitustyön arvosanaksi viisi. Jos toteutuksessa on puutteita niin arvosanasi on matalampi.

Harjoitustyön pitää noudattaa seuraavan tarkistuslistan ohjeita: UX checklist for desktop applications. Lue myös UX guiden tärkeimmät käytettävyysohjeet. Kts. luennot 17-18.

Harjoitustyön yleiset vaatimukset

Seuraavat vaatimukset koskevat kaikentasoisia harjoitustöitä:

Taso 1

Toteuta Mylly-pelin pelilauta WPF-ohjelmana. Kokeile pelata malliohjelmaa tai malliohjelmaa.

Taso 2

Laajenna tason 1 -ohjelmaa seuraavilla ominaisuuksilla:

Taso 3

Laajenna tason 2 -ohjelma toimimaan Mylly-lautapelinä. Tarkista pelin säännöt wikipediasta.

Taso 4

Toteuta tason 3 ohjelma seuraavilla muutoksilla ja lisäyksillä:

Taso 5

Toteuta tason 4 ohjelma seuraavilla muutoksilla ja lisäyksillä:

Dokumentointi

Harjoitustyön tärkeä osa on dokumentoitu ohjelmalistaus. Osa dokumentointia on ongelman jakaminen selkeiksi ja hyvin nimetyiksi aliohjelmiksi/komponenteiksi/luokiksi. Samoin osa dokumentointia on epämääräisten vakioiden siirtäminen koodista tiedoston alussa oleviin vakiolausekkeisiin.

Dokumentoinnissa on käytettävä XML dokumentaatio kommentteja.

Ohjelmakoodin dokumentoinnin lisäksi on ohjelman Help-valikosta löydyttävä ohje jossa on selkeä kuvaus ohjelmasta, sen toiminnasta ja myös lyhyt käyttöohje.

Palauttaminen

Harjoitustyö palautetaan samalla tavalla kuin viikkotehtävätkin. Jokainen joutuu myös arvostelemaan toisen tekemän harjoitustyön. Harjoitustyön palauttaminen on mahdollista viimeisen viikkotehtävän palauttamisen jälkeen.

Harjoitustyota saa korjata / parannella kerran ensimmaisen palautuksen jalkeen. Esim. palautat harkkasi takarajaan mennessa ja saat tyosta hylatyn arvosanan. Saat korjata tyotasi hyvaksytyksi ja palauttaa sen uudelleen. Toinen vaihtoehto: palautat tyosi ajoissa ja saat arvosanaksi 2. Haluat paremman arvosanan ja korjaat tyotasi ja palautat sen uudelleen parempana ja saat uudeksi arvosanaksi 3.

Valmis työ

Hylätyn työn voi palauttaa uudelleen niin monta kertaa kunnes se hyväksytään. Jo hyväksytyn työn voi palauttaa yhden kerran uudelleen korjattuna ja paranneltuna.

Harjoitustyön palauttaminen

Viikkotehtävä zip-paketissa

Zip-paketista pitää löytyä koko visual studion solution, pelkkä projekti ei riitä.

Palautetun tehtävän taso

Yleisiä virheitä

Varmista, että työssäsi ei ole seuraavia virheitä tai puutteita:

Vanhoja harjoitustöitä

Vanha ohje

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/harkka/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2017-01-16 15:33:27
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta