Videokuvaus: suunnittelu, sisällöntuotanto ja kuvaaminen - Luento 3

Luennon aiheena on videokuvauksen suunnittelu ja sisällöntuotanto. Lisäksi käydään läpi kuvaamiseen liittyviä seikkoja, termejä ja kuvakerrontaa. Useat aiheet sopivat soveltaen käytettäviksi myös valokuvauksen kanssa.

Luentotaltiointi

Ongelmia videon katselussa?

Esimerkkejä

Luento perustuu suurelta osin Heta Keron vuoden 2006 luentomateriaaleihin aiheesta "Videokuvauksen suunnittelu ja kuvakerronta". Kiitokset Hetalle!

Videon rakenne

Mediaelementit

Video voi sisältää:

Musiikki, äänet ja puhe voivat yhdistää leikattuja kuvia, jolloin saadaan jatkuvuuden tuntu.

Mediaelementtien valinta

Kenelle, mitä, miksi -> miten?

Sisällöntuotannon vaiheet

 1. Suunnittelu
  • aiheen valinta, idea
  • esitiedon hankkiminen ja aiheeseen tutustuminen
  • lähtökohtien ja tavoitteiden määrittely
  • aiheen rajaus
  • synopsis eli tiivistelmä toteutusideasta
 2. Käsikirjoittaminen
  • tiedonhankinta jatkuu
  • kuvauskäsikirjoitus
 3. Materiaalin keruu ja editointi
  • toteutus käsikirjoituksen mukaan
  • aineiston keruu: haastattelut, kuvaukset, äänitykset, tekstien teko, kuvat
  • aineiston purku (nauhakäsikirjoitus) ja editointi
 4. Julkaisu
  • aineisto kootaan yhteen
  • julkaiseminen

Suunnittelu

Käsikirjoittaminen

Kuvakäsikirjoitus, storyboard

Kuvaaminen

Kuvakoot

Lisätietoa: http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/gramtv.html

Kuvakoon valinta

Kuvakokojen vaihtelut

Sommittelu ja rajaus

Kuvakulmat

Etenkin ihmisten kuvaamisessa kuvakulman valinnalla vaikutetaan kohteen arvovaltaan: alaviistosta kuvattu henkilö vaikuttaa kookkaalta ja arvokkaalta, kun taas yläviisto kuvakulma pienentää ja vähättelee kohdetta.

Kameran liikkeet

Haastattelu

Spiikki

Kuvakerronta

Video verkossa

Oikeudet ja velvollisuudet

Kuvaussuunnitelma oppimistehtävässä 4

Kuvauskäsikirjoituksen alku voisi olla esimerkiksi suunnilleen seuraavanlainen:

KestoKuvakokoTapahtumaMediat ja efektit
5 sekTeksti "Agora yöllä" mustalla pohjalla.Teksti. Ääniefekti: Tuulen huminaa.
10 sekYleiskuvaNäytetään Agoraa yöllä valoissa. Tutkijan ikkuna näkyy. Häivitys sisään. Puhe: "Öinen Agora on hiljainen..."
5 sekKokokuvaNäytetään ikkunan edessä työskentelevää tutkijaa.Puhe: "...mutta ei tyhjillään." Huminaa.
5 sekPuolikuvaTutkija naputtelee tietokonetta. Kasvojen profiili ja tietokoneen ruutu kuvassa. Puhe: "Ahkera tutkija kirjoittaa mullistavaa ohjelmakoodia vielä kun ilta on vaihtumassa yöksi..." Ääni: humina seis, näppäimistön naputtelua. Huomioi kuvatessa näytön virkistystaajuus, ettei kuva välky videolla.

Huomioita:

Linkkejä

Oppimistehtävä 4 - Kuvaussuunnitelma

HUOM! Tehtävä (ja siihen liittyvä videokuvaus) suositellaan tehtäväksi parityönä johtuen kurssimme isosta osallistujamäärästä, tehtävän laajuudesta ja videokameroiden saatavuudesta. Parityö ei ole kuitenkaan pakollista, eli yksinkin saa tehdä.

Oppimistehtävä tulee palauttaa viimeistään sunnuntaina 12.10.

Vertaisarvioinnit (3-4 kpl) tulee olla tehtynä viimeistään keskiviikkona 15.10.

Tehtävä

Miten digitaalista videokuvausta voidaan hyödyntää osana opetusta?

Valitkaa toinen seuraavista tehtävistä:

Opettajanäkökulma: Oppimateriaalin tuottaminen videona

Mieti, millaista oppimateriaalia valitsemasi oppiaineen (ei tietotekniikka) opettaja voisi toteuttaa digitaalisen videokuvaus ja -editointitekniikan avulla (oletetaan, että opettajalla on riittävä tekninen tuki tai hän hallitsee riittävästi videotekniikkaa).

 1. Tee WWW-sivu, jossa on suunnitelma aiheesta:
  • Kuvaus millaista oppimateriaalia tuotetaan (aiheen valinta ja rajaus).
  • Tavoite oppiaineen kannalta.
 2. Täydennä kuvaus kuvaussuunnitelmaksi. Mieti, miten oppimateriaalin kuvaus toteutetaan.

Oppilasnäkökulma: Videokalustoa ja editointia hyödyntävän projektin suunnittelu

Mieti, miten oppilaat voivat hyödyntää digitaalista videokuvausta ja videoeditointia valitsemassasi oppiaineessa (ei tietotekniikka). Oppimistapahtuman on oltava luonteeltaan jokin useista tunneista koostuva projekti, jonka tuotoksena on jokin digitaalinen verkkoon sopiva video. Kohderyhmän on oltava toisen asteen oppilaitoksessa tai korkeakoulussa tehtävän vaativuuden takia (peruskoulukin käy, jos valinta on hyvin perusteltu).

 1. Toteuta WWW-sivu, jossa on
  • oppimistilanteiden kuvaus,
  • kohderyhmä,
  • tavoite oppiaineen ja tietotekniikan kannalta sekä
  • tehtävänanto.
 2. Tee kuvaussuunnitelma malliesimerkkivideota varten. Kuvaussuunnitelman on oltava myös malliesimerkki oppilaille kuvauksen suunnittelusta.

Ohjeet

Koko suunnittelu - kuvaus - editointi -prosessi tehdään sen oppiaineen näkökulmasta, jonka valitset tähän tehtävään.

Tämän viikon oppimistehtävässä tehdään siis tilanteiden ja tavoitteiden kuvaus sekä kuvaussuunnitelma. Kuvaussuunnitelma tehdään WWW-sivulle ja linkitetään Moodlen keskusteluryhmään. Kuvaussuunnitelman on oltava tämän luennon oppien mukainen. Asiallinen kuvaussuunnitelma on edellytys kameran lainaamiselle. Kuvaussuunnitelmassa on oltava:

Vertaisarvioinnissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota kuvaussuunnitelman toteuttamiskelpoisuuteen ja annettava mahdollisesti parannusehdotuksia. Suunnitelmaa voi (ja on jopa suotavaa) muuttaa ehdotusten perusteella.

Kun suunnitelma on tehty ja vertaisarvioitu, alkaa reilun kuukauden pituinen jakso, jonka aikana videokuvaus ja editointi on toteutettava. Kuvaus on hoidettava muiden normaalien viikkotehtävien lisäksi, editointia tehdään myös demoissa. Valmis video palautetaan oppimistehtävä 10:ssä. Työ kannattaa tehdä kuvaussuunnitelman mukaisesti, jolloin nauhaa ja aikaa ei kulu tarpeettomiin otoksiin. Tavoitteena on muutaman minuutin pituinen juttu, joka toki voi vaatia useita ottoja erilaisin kuvakulmin tms. Lopullinen karsinta tehdään leikkausvaiheessa.

Videokamerana voi käyttää OPE-linjan Canon-kameraa tai omaa videokameraa, jos sellainen löytyy (huom. kamerassa on oltava DV-ulostulo). Kameran varaukset tehdään katsomalla sopiva varaamaton aika ylläolevasta varauslistasta ja lähettämällä varauspyyntö osoitteeseen antti.j.ekonoja@jyu.fi. Varauspyyntöjä voi alkaa tekemään 20.10. alkaen (itse varauspyynnön saa toki lähettää jo aikaisemminkin). Kamerat varataan kerralla aamu- tai iltapäiväksi. Erikoistapauksessa kameran voi saada ilta+yölainaan. Kameran ja MiniDV-kasetit saa haettua Antti Ekonojalta (Ag C431.2).

Kuvatusta materiaalista editoidaan järkevä kokonaisuus demoissa ja tarvittaessa lisäksi omana aikana. Editoidussa videossa on oltava jotain soveltuvia efektejä: tekstiä, kuvan yhdistämistä videoon, värikorjauksia tms. Videoeditoinnin suunnittelu tulee myöhemmillä luennoilla ja demoissa, mutta lopputuotosta on jo hyvä ajatella kuvauksen suunnitteluvaiheessakin.

Alustava aikataulu

PäivämääräOsatehtävä
12.10.Kuvaussuunnitelman toteutus tehtynä
15.10.Suunnitelmien vertaisarviointi tehtynä
Mielellään jo 2.11., mutta viimeistään 11.11.Suunnitelman mukainen kuvaus toteutettuna
23.11.Video editoituna ja saatavilla verkosta
24.11. ja 26.11.Videon esittelytilaisuudet

Aikaisempien vuosien videotuotoksia ideoita herättämään

Linkit tuotoksiin löytyvät Moodlesta oppimistehtävän palautuskeskusteluryhmän yhteydestä.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/luennot/luento3/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2008-10-15 15:43:14
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto