Käsitekartat ja oppimistehtävien ohjeistus - Luento 2

Luentotaltiointi

HUOM! Luento on kahdessa osassa, koska luentosalin koneelta ei löytynytkään asennettuna tarvittavia ohjelmia. Näin ollen luennon toinen osa on nauhoitettu opettajan työkoneella yksinpuheluna. ;-)

Ongelmia videon katselussa?

Kerrataan ensin nopeasti kurssin yleiset käytänteet. Opiskellaan sen jälkeen käsitekarttaohjelmien tekniikkaa ja käydään läpi oppimistehtävien ohjeistusta.

Kurssin käytänteitä

Käytänteet esitellään kurssin etusivulla ja ensimmäisen luennon sivulla. Kerrataan nyt niistä tärkeimmät.

Käsitekartat

Käsite- ja miellekarttojen tekemiseen on olemassa hyviä tietokoneohjelmia, joilla on kohtuullisen helppo tehdä muokattavia kuvioita. Paperilla piirtelyn voi siis unohtaa. :-)

CmapTools

Ilmainen helppokäyttöinen ohjelma, jonka voi ladata itselleen Internetistä: http://cmap.ihmc.us/download/. Löytyy valmiina Agoran mikroluokista.

Tehdään luennolla CmapToolsilla esimerkkinä alla olevan kuvan kaltainen käsitekartta.

CmapToolsilla tehty esimerkkikuva

AutoShapes (Microsoft Office PowerPoint ja OpenOffice.org Impress)

Microsoft Office ja OpenOffice.org -ohjelmistopakettien vastineet CmapToolsille. Microsoft Office maksullinen, OpenOffice.org ilmainen. Ohjelmat ehkä hiukan "hitaampia" kuin CmapTools, mutta niilläkin käsitekarttojen tekeminen onnistuu mainiosti. OpenOfficen voi ladata itselle netistä: http://download.openoffice.org/.

Oppimistehtävien ohjeistus

Oppimistehtävien laatu on suurin yksittäinen tekijä kurssin arvosanan muodostumisessa, joten niiden tekemiseen kannattaa paneutua huolella.

Oppimistehtävien palauttaminen

Palautus tehdään yleensä Moodleen palautukselle varatulle keskustelupalstalle. Jokainen opiskelija aloittaa uuden keskustelusäikeen ja laittaa liitteeksi vastauksen oppimistehtävään (esim. kuva) tai laittaa suoraan viestiin web-osoitteen, josta palautus löytyy. Jos tehtävä tehdään parityönä, niin riittää kun jompi kumpi palauttaa vastauksen. Viestiin tulee tällöin kirjoittaa kaikkien tekijöiden nimet.Tehtävien viimeinen palautuspäivä on yleensä tehtävän antoviikon sunnuntai. Jos viikonloppuna verkkoon pääsy ei ole mahdollista, tehtävän voi palauttaa vielä maanantaina (kuitenkin viimeistään klo 16.00, eli ennen luentoa tai demoa).

Vertaisarviointi

Jokainen opiskelija toteuttaa vertaisarvioinnin jokaisessa oppimistehtävässä vastaamalla 3-4 keskustelusäikeeseen seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä.

Vertaisarvioinnin avulla saadaan palautetta oppimisesta ja toisaalta toisia palautuksia katsellessa voidaan saada ideoita omaan opettajan työhön!

Integroitavat oppiaineryhmät

Ensimmäisessä oppimistehtävässä integrointia mietitään kaikkiin oppiaineisiin. Muissa oppimistehtävissä käytetään seuraavia oppiaineryhmiä:

Vähintään kahden (2) oppimistehtävän palautuksen pitää olla muusta oppiaineesta kuin omista opetettavista aineista. Moodlesta löytyy taulukko, josta näkee mihin oppiaineeseen kukin kurssilainen miettii integrointia missäkin tehtävässä. Opettaja päivittää taulukkoa jokaisen oppimistehtävän jälkeen. Jos taulukossa on virhe omalla kohdallasi, niin kerro siitä opettajalle.

Oppimistehtävien ja vertaisarviointien tarkistaminen

Opettaja tarkistaa oppimistehtäviä ja vertaisarviointeja sitä mukaa kun niitä tulee ja laittaa hyväksymismerkinnät Moodleen. Yleensä tehtävät tarkistetaan palautusta seuraavalla viikolla.

Oppimistehtävä 1

Ensimmäisenä oppimistehtävänä suunnitellaan ja toteutetaan miellekartta siitä, miten kurssin aihealueilla käsiteltäviä asioita voidaan integroida muihin oppiaineisiin kuin tietotekniikkaan. Tarkempi ohjeistus löytyy Moodlesta. Ideoita voi hakea myös esimerkiksi eräästä aikaisemman vuoden kurssilla palautetusta oppimistehtävästä.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/luennot/luento2/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tjlahton@mit.jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2008-09-09 12:09:48
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto