TIEA361 - Tietotekniikan opettajan työvälineitä (6 op)

Ilmoituksia

Syksyn 2008 kurssi alkaa 1.9.2008 klo 16.15 salissa Ag C234.1. Kurssille ilmoittaudutaan Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=55869.

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/ope/

Kurssin oppimisympäristö (Moodle) löytyy osoitteesta:

https://webapps.jyu.fi/moodle/course/view.php?id=190

Kurssiavaimen Moodleen saat ensimmäisellä luennolla ja sähköpostilla kurssin alettua, kunhan olet ilmoittautunut kurssille Korpissa.

Kurssin aikataulu

Kurssi alkaa 1.9.2008 klo 16.15 salissa Ag C234.1.

Kurssin alustava aikataulu aiheineen ja paikkoineen selviää ensimmäisellä luennolla. Alustava aikataulu näkyy myös tällä sivulla (taulukko sivun alaosassa).

Kurssin voi suorittaa myös etäopiskellen syksyn 2008 aikana. Lisätietoja voi kysellä luennoitsijalta sähköpostilla. Etäopiskelumahdollisuudesta kerrotaan tarkemmin myös ensimmäisellä luennolla.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä:

https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=55869

Kurssikuvaus

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita ja tutustutaan etenkin erilaisiin työvälineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, opetusmateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Kurssin pääaiheena on oppimateriaalin tuottamisessa tarvittavat tekniset taidot ja opetuksen suunnittelu. Kurssilla käsitellään seuraavia osa-alueita:

Esitiedot

Pakollinen esitieto on Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi tai vastaavat tiedot (tarvitaan etenkin WWW-sivujen tekotaitoja ja työvälineohjelmistojen (Microsoft Office) käytön hallintaa).

Kurssin opetusmuodot

Kurssilla käytetään seuraavia opetusmuotoja:

Luennot

Luennot (noin 20 h) johdattelevat yleensä tietyn tietoteknisen työvälineen käyttöön.

Luennot taltioidaan videona jä äänenä. Taltiointeja voi katsella ja kuunnella jälkikäteen lataamalla tiedostot kunkin luentosivun alusta.

Videoiden katselemiseen tarvitset Windows Media Playerin version 9-11. Ääntä voit kuunnella millä tahansa mp3-formaattia tukevalla ohjelmalla, esimerkiksi Winampilla tai Windows Media Playerillä.

Demot

Demoissa (noin 30 h) harjoitellaan tietyn työvälineen käyttöä ohjatusti. Demoja voi suorittaa myös etäopiskeluna. Demotehtävät löytyvät näiltä sivuilta ja Moodle-oppimisympäristöstä. Demotehtävät palautetaan Moodle-keskusteluryhmiin.

Oppimistehtävät

Oppimistehtävät ovat pohdintatehtäviä, joissa sovelletaan opittua tietoa. Mietitään, miten tietoteknisiä välineitä ja tekniikoita voidaan hyödyntää erilaisten oppiaineiden opetuksessa. Oppimistehtävissä tuotetaan aineeseen oppimateriaalia ja suunnitellaan oppimistilanteita, joissa yhdistyvät oppiaineen ja tietotekniikan tavoitteet.

Kutakin aihetta kohden valitaan kouluaine, joka ei ole tietotekniikka. Vähintään kahden (2) oppimistehtävän palautuksen pitää olla muusta aineesta kuin omista opetettavista aineista. Tietotekniikan integrointia mietitään mm. seuraaviin oppiaineisiin:

Oppimistehtävissä pitää yleensä valinnasta riippuen:

 1. Kuvata oppimistilanne, jossa oppilaat käyttävät opeteltua tekniikkaa. Välinettä käyttäen tehdään lisäksi mallituotos esimerkiksi.
 2. Tuottaa välineellä oppimateriaalia opettajan näkökulmasta.

Oppimistehtävän palautuksessa on:

Tehtävät tehdään pääosin WWW-sivuina, jotka siirretään Tietohallintokeskuksen palvelimelle (yleensä users.jyu.fi). WWW-sivu linkitetään Moodlessa oleviin keskusteluryhmiin. Kustakin oppimistehtävästä on oma keskusteluryhmänsä. Oppimistehtävät löytyvät demotehtävien lopusta ja kurssin Moodle-oppimisympäristöstä.

Oppimistehtävät tehdään videon tuottamisen oppimistehtäviä lukuun ottamatta yksilötöinä, ellei muuta sovita. Videon tuottamisen oppimistehtävät tehdään mielellään paritöinä, jotta kuvaaminen onnistuu helpommin.

Tehtävien tekemisessä on yleensä viikoittain seuraava aikataulu:

Oppimistehtäväesimerkkejä aikaisemmilta vuosilta

Vertaisarviointi

Itsearviointi

Kurssin päätteeksi pohditaan omaa oppimista kurssilla ja annetaan kurssipalaute.

Kurssin suoritus

Kurssin suoritus vaatii demotehtävien (~10 kpl = noin 30 h) ja oppimistehtävien (~10 kpl) palautusta Moodle-oppimisympäristön aiheen mukaisiin keskusteluryhmiin. Toisten kurssilaisten oppimistehtäviä on vertaisarvioitava (3-4 kommenttia per oppimistehtävä). Kurssin päätteeksi on tehtävä itsearviointi.

Kurssin arviointi

Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla (1-5). Kurssista saa arvosanan 1, kun ylläolevat suorituskriteerit täyttyvät minimivaatimuksin. Arvosana (1-5) määräytyy kokonaisuudessaan seuraavien kriteerien perusteella:

Tärkein arvosteluperuste on oppimistehtävien laatu.

Ajat, paikat ja aiheet

Taulukko on alustava, eli aikataulut, paikat ja aiheet voivat hiukan muuttua kurssin edetessä.

Aika Paikka Aihe
Ma 1.9. klo 16.15-17.45 (Luento) Luentosali Ag C234.1
 • Aloitus
 • Kurssin käytännön järjestelyt
 • IRC
 • Moodle
Ke 3.9. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • IRC-, WWW-julkaiseminen- ja Moodle-demo
Ma 8.9. klo 16.15-17.45 (Luento) Luentosali Ag C234.1
 • Lyhyt kertaus kurssin käytännön järjestelyistä
 • Käsitekartat, esim. CMapTools, Microsoft PowerPoint tai OpenOffice.org Impress
 • Ohjeistus oppimistehtäviin
Ke 10.9. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • Käsitekartta-demo
 • Oppimistehtävä 1
Ma 15.9. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • Toimisto-ohjelmat
Ke 17.9. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • WWW-perusteet
 • Oppimistehtävä 2
Ma 22.9. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • WWW-lomakkeet
 • Moodle-aktiviteetit
Ke 24.9. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • Plone CMS WWW-sivujen tuottamisessa
 • Oppimistehtävä 3
Viikko 40 (29.9.-5.10.) -
 • "Syysloma" - kaikki mahdolliset rästityöt tulee tehdä pois!
Ma 6.10. klo 16.15-17.45 (Luento) Luentosali Ag C234.1
 • Videokuvaus: suunnittelu, sisällöntuotanto ja kuvaaminen
 • Oppimistehtävä 4
Ke 8.10. klo 16.15-17.45 (Luento) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • Video- ja valokuvauksen tekniikka
 • Kuvankäsittely: perusteet ja GIMP:in käyttö
Ma 13.10. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • Kuvankäsittely I
Ke 15.10. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • Kuvankäsittely II
 • Oppimistehtävä 5
Ma 20.10. klo 16.15-17.45 (Luento) Luentosali Ag C234.1
 • Ruutukaappausvideot
Ke 22.10. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • Ruutukaappausvideot
 • Oppimistehtävä 6
Ma 27.10. klo 16.15-17.45 (Luento/demo) Mikroluokka Ag B503
 • Flash
Ke 29.10. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B503
 • Flash
 • Oppimistehtävä 7
Ma 3.11. klo 16.15-17.45 (Luento/demo) Mikroluokka Ag B503
 • Videoeditointi I
Ke 5.11. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B503
 • Linux ja vapaat ohjelmat
 • Oppimistehtävä 8
Ma 10.11. klo 16.15-17.45 (Luento) Luentosali Ag C234.1
 • Pelit opetuksessa
 • Oppimistehtävä 9
Ke 12.11. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B503
 • Videoeditointi II
Ma 17.11. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B503
 • Videoeditointi III
Ke 19.11. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B503
 • Videoeditointi IV
 • Oppimistehtävä 10 (videon palautus) ohjeistus
Ma 24.11. klo 16.15-17.45 (Seminaari) Luentosali Ag C234.1
 • Videoiden esitykset ja vertaisarvioinnit
 • Itsearvioinnin ja kurssiarvioinnin ohjeistus
Ke 26.11. klo 16.15-17.45 (Seminaari) Luentosali Ag C233.1
 • Videoiden esitykset ja vertaisarvioinnit
 • Itsearvioinnin ja kurssiarvioinnin ohjeistus

Linkkejä

Edellisiä kursseja

Opettaja

Antti Ekonoja
yliopistonopettaja Antti Ekonoja
Sähköposti: antti.j.ekonoja@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.ekonoja.net/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2008-09-25 14:56:50
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto