TJTA270 WWW-sovellukset (4 op)

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/sovellukset/

Kurssin ajankohta

Syksyllä 2009 kurssin voi suorittaa verkkokurssina/etäopiskeluna. Oppimistehtävät tai harjoitustyö on palautettava viimeistään 31.12.2009. Seuraavan kerran kurssi järjestetään lähiopetusversiona keväällä 2010.

Kurssikuvaus

Kurssilla tutustutaan tekniikoihin ja periaatteisiin, jotka liittyvät WWW-sovelluksen rakentamiseen. Kurssilla käsitellään hiukan myös muita WWW-sovelluksen suunnittelussa huomioitavia asioita, kuten tietoturvaa ja sovelluksen integroimista taustajärjestelmiin.

Kurssin aikana toteutetaan PHP- ja JavaScript-kielillä pieniä WWW-palveluita, jotka mm. käyttävät tietokantaa ja hyödyntävät sessioita. Painopiste on sovellusten toteuttamisessa PHP-kielen avulla. Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys WWW-sovelluksen rakentamisen keskeisistä periaatteista.

Kurssin aihealueet lyhyesti:

Esitiedot

Pakollisina esitietoina vaaditaan kurssit (tai vastaavat tiedot):

Lisäksi tarpeellista taustatietoa saa kursseilta:

Kurssin työmäärä

Kurssin laajuus on 4 op. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin 100 tunnin työmäärää. Työmäärä jakaantuu opiskelumuodoittain esimerkiksi seuraavasti:

OpiskelumuotoKerratTuntimäärä
Luennot1836 h
Demot918 h
Viikkotehtävät
Itsenäinen työ
946 h

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta.

Kurssi on Avoimen yliopiston kautta avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi. Tarkemmin avoimessa opiskelusta voi lukea opiskeluoppaasta.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan viikkotehtävillä (9 kpl). Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät viikkotehtäväsivuilta.

Kurssin voi suorittaa seuraavien aikataulujen mukaisesti:

Kurssia ei voi suorittaa tenttimällä!

Kurssin voi suorittaa myös harjoitustyöllä. Harjoitustyötä suositellaan kuitenkin vain jo ennestään kokeneille ohjelmoijille. Harjoitustyö tulee palauttaa 31.12.2009 mennessä.

Niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Verkkotekniikan jatkokurssin, ei myönnetä opintopisteitä tästä kurssista.

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa itsenäisenä etäopiskeluna. Tällöinkin kurssi suoritetaan myös viikkotehtävillä tai harjoitustyöllä edellisessä luvussa kuvatun suoritusaikataulun mukaisesti.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimivat kurssin WWW-sivut.

Luennot

Keväällä 2008 pidetyn lähiopetuskurssin luennot on videoitu. Videoista löytyy Windows Media (wmv) ja XviD (avi) -versiot. Videoista löytyy myös pelkkä äänitaltiointi MP3-muodossa. Videot ja äänitaltiointi löytyvät luentosivuilta.

Videoiden katselemiseen tarvitset Windows Media Playerin version 9, 10 tai 11. Ääntä voit kuunnella millä tahansa mp3-formaattia tukevalla ohjelmalla, esimerkiksi Winampilla tai Windows Media Playerillä.

Demot

Demoja voi tehdä joko kotikoneella tai Agoran mikroluokissa, joihin voi kirjautua Tietohallintokeskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Demoissa harjoitellaan niitä taitoja, joita vaaditaan viikkotehtävissä. Demot ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia. Demot eivät vaikuta arvosteluun.

Viikkotehtävät

Kurssi suoritetaan tekemällä viikkotehtäviä. Viikkotehtäviä on 9 kappaletta. Viikkotehtävät kannattaa suorittaa numerojärjestyksessä, koska alkupään tehtävissä tarvittavia tietoja voidaan tarvita myöhemmissä tehtävissä.

Keskustelu

Kurssilla on käytössä postituslista, jossa pääasiassa tiedotetaan kurssiin liittyvistä asioista.

Kurssilla on myös oma IRC-kanava nimeltään #appro, jossa voi reaaliaikaisesti kysellä ja keskustella kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ovat paikalla, jos kiireiltään ehtivät. Kanavalle pääset IRC-ohjelmalla, ohjeet Chat-sivun kautta.

Sivuston päivitystiedot (RSS)

Kurssin www-sivuston päivittymistä voi seurata myös RSS-syötteen avulla joko WWW-sivulta tai RSS-syötettä lukevalla ohjelmalla. Tarkemmin RSS:stä kerrotaan Jyväskylän kaupungin RSS-ohjeessa.

Edelliset vuodet

Kurssin aikaisempien vuosien kotisivut:

Opettajat

Tommi Lahtonen
yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://hazor.iki.fi/>
Työhuone: AgC522.3
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731
Antti Ekonoja
yliopistonopettaja Antti Ekonoja
Sähköposti: antti.j.ekonoja@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.ekonoja.net/>
Työhuone: AgC522.3
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/sovellukset/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2009-11-05 14:45:42
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto