Harjoitustyön suunnitelma - WWW-julkaiseminen

Ennen harjoitustyön toteuttamista on tehtävä suunnitelma. Valmis suunnitelma pitää hyväksyttää harjoitustyön ohjaajalla.

Suunnitelman vaatimukset

Harjoitustyössä on tarkoitus toteuttaa WWW-sivusto, jota voi järkevästi laajentaa ja ylläpitää. Tätä varten on syytä tehdä sivustosuunnitelma. Suunnitelmassa on valmisteltava sivuston hakemistorakenne ja yksi XHTML 1.0 Strict-dokumentti, jossa on sivuston suppea kuvaus, navigointipalkki ja alustavat ulkoasumuotoilut erillisellä CSS-tiedostolla.

Harjoitustyön suunnitelmasta löytyy esimerkkimalli.

Aihe

Aihe on vapaa, kunhan se kattaa harjoitustyön vaatimukset. Jos aihetta ei keksi itse niin sen voi tehdä valmiiksi annetusta aiheesta. WWW-sivusto voi olla esimerkiksi WWW-kauppa tai organisaation WWW-sivusto. Sivusto voi olla kuvitteellinen tai todellinen.

Kuvaus

Hakemistorakenne

Vakionavigointi

Ulkoasu

Suunnitelman hyväksyttäminen

Tämän jälkeen voit lähettää suunnitelman ohjaajalle tarkistettavaksi seuraavalla palautuslomakkeella.

Suunnitelman palauttaminen

Valmiin harjoitustyösuunnitelman voi hyväksyttää myös omassa demoryhmässään demo-ohjaajalla.

Jos et käy demoissa niin hyväksytä suunnitelmasi lähettämällä sen WWW-osoite seuraavalla lomakkeella sinulle määrätylle ohjaajalle. Samalla voit kysyä apua jos sinulla on ongelmia suunnitelman tekemisessä.

Ohjaaja

Valitse ohjaaja sukunimen ensimmäisen kirjaimen perusteella.

( Jukka Mäntylä / jmantyla@mit.jyu.fi )

( Tommi Lahtonen / tommi.j.lahtonen@jyu.fi )

Tekijän tiedot

Suunnitelman tiedot

Ohjaaja kertoo sähköpostitse suunnitelman hyväksymisestä tai tarvittavista muutoksista n. kahden viikon kuluessa ruuhkasta riippuen.

Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/www/harkka/suunnitelma/
© Jukka Mäntylä (jmantyla@mit.jyu.fi)< http://www.iki.fi/jmantyla/>
2006-08-22 17:57:59