Harjoitustyösuunnitelman malli

Harjoitustyön tekijä on Matti Meikäläinen <foobar@foo.invalid>

Kuvaus

WWW-julkaiseminen-kurssin sivusto on tarkoitettu Jyväskylän kurssin opiskelijoiden käyttöön. Kurssin sivujen alle kerätään kaikki kurssiin liittyvät materiaalit, kuten luennot, demot, harjoitustyöohjeet jne.

Tarkempi kuvaus osa-alueittain

Seuraavassa listassa on kuvattu kohtuullisen tarkasti kaikki sivustolle toteutettavat osa-alueet:

Ulkoasu ja navigointi

Sivuston ulkoasu toteutetaan seuraavanlaiseksi:

Sivusto toteutetaan seuraavan kaavion mukaiseen hakemistorakenteeseen.

Kaikkia kansioita ei ole kaavioon piirretty vaan tilan säästämiseksi pitkät kansioluettelot on lyhennetty listaamalla vain muutama alkupään kansio ja viimeinen kansio.

Kaavio Powerpoint-muodossa

Hakemistorakennekaavio

Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/www/harkka/suunnitelma/layout.html
© Jukka Mäntylä (jmantyla@mit.jyu.fi)<URL: http://www.iki.fi/jmantyla/>
2005-11-04 11:57:23