Harjoitustyösuunnitelman malli

Harjoitustyön tekijä on Matti Meikäläinen <foobar@foo.invalid>

Kuvaus

WWW-julkaiseminen-kurssin sivusto on tarkoitettu kyseisen kurssin opiskelijoiden käyttöön. Kurssin sivujen alle kerätään kaikki kurssiin liittyvät materiaalit, kuten luennot, demot, harjoitustyöohjeet jne.

Tarkempi kuvaus osa-alueittain

Seuraavassa listassa on kuvattu kohtuullisen tarkasti kaikki sivustolle toteutettavat osa-alueet:

Ulkoasu

Sivuston ulkoasu toteutetaan seuraavanlaiseksi:

Sivusto toteutetaan seuraavan kaavion mukaiseen hakemistorakenteeseen. Sivujen välillä voi navigoida seuraavasti:

Kaavio PowerPoint-muodossa

Hakemistorakennekaavio

Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto
http://appro.mit.jyu.fi/www/harkka/suunnitelma/layout2.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Päivitetty: 2011-02-04 11:55:21