Harjoitustyön suunnitelma - WWW-julkaiseminen

Ennen harjoitustyön toteuttamista on tehtävä suunnitelma. Valmis suunnitelma pitää hyväksyttää harjoitustyön ohjaajalla. Suunnitelman tarkoituksena on valmistella toteutuskelpoinen pohja sivustolle.

HUOM! Harjoitustyön palautusaika on päättynyt. Uusia harjoitustöitä ei enää oteta vastaan.

Suunnitelman vaatimukset

Harjoitustyössä on tarkoitus toteuttaa WWW-sivusto, jota voi järkevästi laajentaa ja ylläpitää. Tätä varten on syytä tehdä sivustosuunnitelma. Suunnitelmassa on valmisteltava yksi validi XHTML 1.0 Strict -dokumentti, jossa on kuvaus sivuston aiheesta, osa-alueista ja hakemistorakenteesta. Suunnitelmasivun ulkoasun on oltava alustava versio varsinaisen sivuston ulkoasusta. Suunnitelmasivun ulkoasumuotoilut on tehtävä erillisellä CSS-tiedostolla ja sivulle on toteuttava vakionavigointipalkki.

Harjoitustyön suunnitelmasta löytyy esimerkkimalli. Esimerkkimallista saa ottaa vinkkejä omaan suunnitelmaan, mutta mallin tai sen CSS:n suora kopiointi omaan suunnitelmaan on kiellettyä.

Aihe

Aihe on vapaa, kunhan se kattaa harjoitustyön vaatimukset. Jos aihetta ei keksi itse, niin sen voi tehdä valmiiksi annetusta aiheesta. WWW-sivusto voi olla esimerkiksi WWW-kauppa tai organisaation WWW-sivusto. Sivusto voi olla kuvitteellinen tai todellinen. Riittävän laaja henkilökohtainenkin sivu käy aiheeksi.

Kuvaus

Hakemistorakenne

Vakionavigointi

Ulkoasu

Suunnitelman hyväksyttäminen

Tämän jälkeen voit lähettää suunnitelman ohjaajalle tarkistettavaksi alempaa tältä sivulta löytyvällä palautuslomakkeella.

Yleisimmät virheet

Ennen suunnitelmasi palauttamista varmista myös, että työssäsi EI esiinny seuraavia ongelmia:

Suunnitelman palauttaminen

Suunnitelman palautusaika on päättynyt. Uusia suunnitelmia ei oteta enää vastaan.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/www/harkka/suunnitelma/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
© Petri Heinonen Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2012-11-29 10:55:31
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta