Oppimistehtävä 5

Ohjelmoinnin opettaminen

Tehtävän ohjeistus videolla

 • Linkki Moniviestimessä olevaan videoon löytyy Moodlesta.

Miten ohjelmointia kannattaa opettaa?

Suunnittele oppimistilanne ("laajuus" 2-4 oppituntia), jossa opiskellaan ohjelmointia joko osana tietotekniikan opetusta tai integroituna muihin oppiaineisiin. Ohjelmoinnin opiskelu voi tapahtua joko graafisten sovellusten (esim. Scratch) avulla tai suoraan koodia kirjoittamalla (jokin kehitysympäristö voi toki olla apuna siinäkin tapauksessa). Opetettavan ohjelmointikielen saa valita itse.

Tee seuraavat tuotokset:

 1. Oppimistilanteen kuvaus:
  • valittu oppiaine / oppiaineet,
  • yleinen kuvaus,
  • kohderyhmä (koulutaso / vuosiluokka),
  • tavoitteet oppiaineen ja tietotekniikan/TVT:n kannalta (muista myös OPS-linkitys) sekä
  • tehtävänanto ja ohjeistus oppilaille (sisältäen tarvittavat oppimateriaalit).
 2. Mallituotos eli valmis graafinen sovellus ja/tai valmis koodinpätkä, jonka oppilas voisi saada tehtävänannon perusteella aikaiseksi. Mallituotoksen on tavoite vastata oppilaan kiitettävää/erinomaista suoritusta.
  • Jos käytettävästä ohjelmointiympäristöstä on vaikea liittää nettisivulle valmista ajettavaa/testattavaa sovellusta, voi sovelluksen toiminnan demonstroida esimerkiksi tekemällä sovelluksen toiminnasta lyhyen ruutukaappausvideon.

Oppimistilanteen kuvaus tehdään WWW-sivuna ja mallituotos liitetään tai linkitetään sivulle. WWW-sivu linkitetään Moodlen keskusteluryhmään.

Tehtävä on palautettava viimeistään 14.2.2021.

Vinkkejä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kotea361/oppimistehtavat/oppimistehtava5/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2021-01-07 10:56:29
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta