Oppimistehtävä 4

Digitaalinen kuvankäsittely

Tehtävän ohjeistus videolla

 • Linkki Moniviestimessä olevaan videoon löytyy Moodlesta.

Miten digitaalista kuvankäsittelyä voidaan opettaa tai integroida eri oppiaineisiin?

Valitse jompikumpi tehtävistä:

Opettajanäkökulma: digitaalisesti tuotettu ja käsitelty kuva oppimateriaalina

Monet oppimateriaalit ovat nykyään digitaalisessa muodossa. Kuvan keinoin esittäminen havainnollistaa joskus asiaa huomattavasti paremmin kuin pelkkä teksti tai puhe. Mieti jokin esimerkki, miten kuvankäsittelyohjelman avulla tuotettu grafiikka voisi toimia oppiaineessa hyödyllisenä oppimateriaalina. Toteuta seuraavat tuotokset:

 1. Oppimistilanteen (kuvan käyttötilanteen) kuvaus:
  • Kerro tehtävään valittu näkökulma (opettajanäkökulma).
  • Missä yhteydessä kuvaa käytetään?
  • Millä tavalla kuvaa käytetään (osana PP-esitystä, verkko-oppimateriaalissa, digivideossa jne.)?
  • Mihin oppiaineen tavoitteisiin oppimateriaali liittyy?
 2. Kuva:
  • Kuvan tuottamisessa on käytettävä jotain kuvankäsittelyohjelmaa (esim. GIMP). Esimerkiksi pelkästään editoimaton digikameralla otettu kuva ei kelpaa.
  • Muokattuja kuvia saa olla myös useampia, jos käyttökonteksti sitä edellyttää.

Kuvaus tehdään WWW-sivuna ja toteutettu kuva liitetään sivulle. WWW-sivu linkitetään Moodlen keskusteluryhmään.

Oppilasnäkökulma: kuvankäsittelyä hyödyntävä oppimistilanne

Digitaalisilla välineillä tuotettuja kuvia on joka puolella: julisteissa, mainoksissa, animaatioissa, nettisivuilla, dokumenteissa, esityksissä... Tietokoneen peruskäyttäjäkin joutuu/pääsee opettelemaan kuvankäsittelyä digikuvien myötä. Missä kuvankäsittelyä oikein opitaan?

Suunnittele valitsemaasi oppiaineeseen oppimistilanne, jossa opiskellaan/hyödynnetään digitaalista kuvankäsittelyä. Tee seuraavat tuotokset:

 1. Oppimistilanteen kuvaus:
  • valittu näkökulma (oppilasnäkökulma),
  • yleinen kuvaus,
  • kohderyhmä,
  • tavoitteet oppiaineen ja tietotekniikan/TVT:n kannalta sekä
  • tehtävänanto ja/tai ohjeistus oppilaille.
 2. Mallituotos eli kuva, jonka oppilas voisi saada kuvankäsittelyohjelmaa käyttäen aikaiseksi. Malliesimerkin on tavoite vastata oppilaan kiitettävää/erinomaista suoritusta. Mallituotoksia voi olla myös useampia, jos oppilaiden tehtävänanto sitä edellyttää.

Oppimistilanne tulee olla sellainen, että siinä myös muokataan kuvia, pelkästään digikuvaus ei kelpaa aiheeksi.

Kuvaus tehdään WWW-sivuna ja mallituotos liitetään sivulle. WWW-sivu linkitetään Moodlen keskusteluryhmään.

Tehtävä on palautettava viimeistään 7.2.2021.

Vinkkejä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kotea361/oppimistehtavat/oppimistehtava4/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2021-01-07 10:54:22
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta