Oppimistehtävien ohjeistus - Luento 3

Luentotaltiointi

  • Linkki Moniviestimessä olevaan videoon löytyy Moodlesta.

Tällä luennolla käydään läpi kurssin oppimistehtävien tekemistä. Oppimistehtävien pääideaan ja tarkoitukseen kannattaa tutustua kurssin etusivulla.

Oppimistehtävien tehtävänannot

Oppimistehtävien kokonaislaatu on suurin yksittäinen tekijä kurssin arvosanan muodostumisessa, joten niiden tekemiseen kannattaa paneutua huolella. Lue aina ajatuksella oppimistehtävien ohjeistus ja pyri ottamaan tekemässäsi tehtävässä huomioon kaikki tehtävän vaatimukset ja ohjeistukset. Tehtävänannot kuvataan jokaisen oppimistehtävän WWW-sivuilla. Lisäksi ohjeistukset löytyvät myös videoina.

Millainen on laadukas oppimistehtävä?

Otsikon kysymykseen ei ole yhtä ainoaa oikeaa vastausta. Ja koska eri aihealueiden tehtävät ovat erilaisia, on yleispitävien suositusten antaminen muutenkin vaikeaa. Alle on kuitenkin listattuna asioita, joita laadukkaista oppimistehtävistä usein löytyy.

Laadukkaiden oppimistehtävien ominaisuuksia on mahdollista tulkita myös yksittäisten oppimistehtävien arviointiperusteista (ks. linkki arviointikehikkoon myöhemmin tällä sivulla).

Oppimistehtävien palauttaminen

Palautus tehdään Moodleen palautukselle varatulle keskustelupalstalle. Jokainen opiskelija aloittaa yhden uuden keskustelusäikeen ja laittaa suoraan viestiin WWW-osoitteen, josta palautus löytyy tai laittaa liitteeksi vastauksen oppimistehtävään (esim. kuva). Jos tehtävä tehdään parityönä (oppimistehtävä 7:ssä mahdollisuus), niin riittää, että jompikumpi palauttaa tehtävän. Viestiin tulee tällöin kirjoittaa molempien tekijöiden nimet. Tehtävien viimeiset palautusajankohdat on kerrottu tehtävänantojen yhteydessä sekä Oppimistehtävät-sivulla. Oppimistehtävät on suositeltavaa tehdä ja palauttaa numerojärjestyksessä.

Moodlessa on jokaisen tehtävän kohdalla ohjeistettu, miten palautusviesti tulee nimetä (otsikoida).

Integroitavat oppiaineet ja opintokokonaisuudet

Ensimmäisessä oppimistehtävässä tietotekniikan integrointia mietitään kaikkiin oppiaineisiin. Muissa oppimistehtävissä (oppimistehtävät 2-8) voidaan käyttää seuraavia oppiaineita ja opintokokonaisuuksia:

Oppimistehtävien aihevalintojen reunaehdot

Oppimistehtävien 2-8 aihevalinnoissa on seuraavat reunaehdot, jotka tulee toteuttaa:

Moodlesta löytyy taulukko, josta näkee mihin oppiaineeseen kukin kurssilainen on miettinyt integrointia missäkin tehtävässä ja mitkä tehtävät on suunnattu tietotekniikan opetukseen. Opettaja päivittää taulukkoa jokaisen oppimistehtävän jälkeen. Jos taulukossa on virhe omalla kohdallasi, niin kerro siitä opettajalle.

Vertaispalaute

Jokainen opiskelija kirjoittaa vertaispalautteen jokaisessa oppimistehtävässä vastaamalla Moodlen keskusteluryhmässä vähintään 3 keskustelusäikeeseen tehtävänannossa mainittuun määräpäivään mennessä. Määräpäivä on yleensä kolme vuorokautta oppimistehtävän viimeisen palautuspäivämäärän jälkeen.

Vertaispalautteen avulla saadaan palautetta oppimisesta ja toisaalta muiden palautuksia katsellessa saadaan ideoita omaan opettajan työhön! Lisäksi opitaan palautteen antamista. Muistakaa myös käydä lukemassa saamianne kommentteja ja vastailla esitettyihin kysymyksiin. Aktiivinen keskustelu parantaa kurssin osallistumisaktiivisuutta.

Viime vuosien kurssipalautteissa moni on nostanut esille, että muiden opiskelijoiden töihin tutustuminen on ollut lähes parasta oppia kurssilla.

Oppimistehtävien ja vertaispalautteiden tarkistaminen

Opettaja tarkistaa oppimistehtäviä ja vertaispalautteita sitä mukaa kun niitä kurssilla tulee (aloittaen kuitenkin omat tarkistukset vasta kyseisen oppimistehtävän tai sen vertaispalautteen deadlinen mentyä ohi) ja laittaa hyväksymismerkinnät Moodleen (taulukot: oppimistehtävät, vertaispalautteet). Yleensä tehtävät tarkistetaan muutaman arkipäivän kuluessa viimeisestä palautusajankohdasta.

Opettaja kirjoittaa Moodleen myös palautetta tehtävistä samaan tapaan kuin vertaispalautteen antajat. Aikaresurssit eivät mahdollista opettajan palautetta jokaisesta tehtävästä jokaiselle opiskelijalle. Jokainen opiskelija tulee kuitenkin saamaan opettajalta palautetta vähintään kahteen oppimistehtävään siten, että ensimmäinen palaute tulee viimeistään oppimistehtävässä 4.

Oppimistehtävien arviointi

Oppimistehtävien arvioinnissa hyödynnetään arviointikehikkoa (PDF). Arviointikehikko on kehitetty viime vuoden kurssille ja niiden kokemusten ja palautteiden perusteella sitä on edelleenkehitetty tämän vuoden kurssille. Kehikosta saa mielellään antaa edelleen palautetta opettajalle. Esimerkiksi jos joku virke ei ole ymmärrettävä, niin siihen kannattaa kysyä tarkennusta.

Arviointikehikon eri kohdat ovat suuntaa antavia, eli aina niitä ei välttämättä pysty arvioinnissa täysin kirjaimellisesti noudattamaan. Tähän vaikuttaa tehtävien vapaat aihevalinnat sekä mahdollisuus valita myös tehtävien tasot melko vapaasti.

Itsearviointi

Jokainen opiskelija itsearvioi jokaista oppimistehtäväänsä arviointikehikon avulla. Itsearviointi tehdään Moodlessa antamalla lomakkeella itselle arvosanat oppimistehtävän eri osa-alueista sekä oppimistehtävän kokonaisarvosana. Halutessaan voi kirjoittaa myös sanallisia perusteluita. Arviointi menee vain kurssin opettajan tiedoksi.

Itsearviointi toteutetaan aina sen jälkeen kun kyseisen oppimistehtävän vertaispalautteet on annettu (arviointilomake avautuu aina samana päivänä kun tehtävän vertaispalauteaika päättyy). Näin arviointia on helpompi tehdä, kun on nähnyt myös muiden opiskelijoiden tehtäviä (vrt. jos arviointi tehtäisiin heti oman tehtävänpalautuksen yhteydessä). Itsearvioinnin tekemiselle on 5 päivän aikaikkuna.

Itsearviointilomake antaa täyttää lomakkeen kaksi kertaa, mutta yleensä yksi täyttökerta riittää. Toinen mahdollisuus on sitä varten, jos haluaakin ensimmäisen arvioinnin jälkeen vielä muuttaa itsearviointiaan.

Opettajan tekemä arviointi

Opettaja arvioi jokaisen oppimistehtävän erikseen (arvosanalla 1-5, tarvittaessa myös puolen numeron tarkkuudella) hyödyntäen arviointien tekemisessä opiskelijoiden tekemiä itsearvioita. Yksittäisten oppimistehtävien arvosanoista lasketaan lopulta keskiarvo, joka on oppimistehtävien kokonaisarvosana.

Kurssin aikana on mahdollista tiedustella omien oppimistehtävien arviointeja henkilökohtaisesti opettajalta. Kurssin lopuksi omat arvioinnit saa tietoonsa opettajan antaman henkilökohtaisen palautteen yhteydessä.

Esimerkkejä oppimistehtävistä

Oppimistehtävien tehtävänantojen yhteydessä on näytillä esimerkkejä kurssilla aiemmin palautetuista vastaavista oppimistehtävätuotoksista. Esimerkit on tarkoitettu ideoita herättämään, eikä "mallitehtäviksi". Tässä yksi esimerkki kuvankäsittelyn esimerkkitehtävästä.

Oppimistehtävien aiheet

Ensimmäinen oppimistehtävä tulee palauttaa viimeistään 26.3.2023.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta