Kurssin käytännön järjestelyt - Luento 1

Luentotaltiointi

  • Linkki Moniviestimessä olevaan videoon löytyy Moodlesta.

Tällä luennolla käydään läpi kurssin käytännön järjestelyt.

Kurssin tavoitteet

Tänä lukuvuonna uudistettuna kurssina

Lukuvuodelle 2020-2021 kurssi uudistui hieman. Uudistunut kurssi on suunnattu entistä enemmän juuri tietotekniikan opettajille kaikkien opettajien sijasta. Tämä näkyy konkreettisesti siinä, että TVT:n integroinnin osuutta oppimistehtävissä on vähennetty ja omana oppiaineena opetettavan tietotekniikan osuutta taas lisätty. Myös sisältöihin on pyritty tuomaan juuri niitä sisältöjä, joita etenkin perusopetuksessa ja toisella asteella tietotekniikan opettajalle tulee usein opetettavaksi.

Oppimistehtävien lukumäärä väheni kahdella. Tällä muutoksella kurssi mahtuu helpommin yhteen periodiin ja lisäksi sillä varmistettiin, että laadukkaiden oppimistehtävien tekemiselle sekä vertaisarviointien antamiselle on riittävästi aikaa kurssilla.

Myös kurssikoodi muuttui (TIEA361 -> KOTEA361).

Vuonna 2021 jälleen verkkokurssina

Tämänkertainen kurssitoteutus on täysin verkkokurssi - kolmatta kertaa.

Vaikka kyseessä on verkkokurssi, on kurssitehtävien palautuksissa deadlinejä, joiden noudattaminen varmistaa sen, että kurssin saa suoritettua. Kurssisuoritusta ei ole mahdollista venyttää kolmannen periodin ulkopuolelle.

Huomatkaa kurssin työmäärä, 130 työtuntia on melko kova urakka! Etenkin, jos esimerkiksi on samaan aikaan töissä. Varatkaa siis aikaa kurssille riittävästi!

Kurssin suorittaminen

Korvaavuusmahdollisuudet

Kurssin arviointikriteerit

Tärkein arvosteluperuste on oppimistehtävien laatu.

Ohjaus verkkokurssilla

Kurssin kommunikointi tapahtuu pääasiassa Moodlen työtilassa. Jos on kysymyksiä suoraan luennoitsijalle, niin ne on parasta lähettää sähköpostilla. Myös henkilökohtaisia videotapaamisia voidaan opiskelijan pyynnöstä pitää.

Kurssin ensimmäisellä viikolla on Zoomissa kaksi yhteistä ohjaustapaamista. Niihin voi tulla keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Tarvittaessa (jos niille on kysyntää) vastaavia ohjaustapaamisia järjestetään lisää myöhemmin kurssilla. Zoom-tapaamisten ajat ja linkit löytyvät Moodlesta.

Lisätietoa

Lisää käytännön asioita löytyy kurssin etusivulta. Etusivun lopusta löytyvät mm. luennoitsijan yhteystiedot.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kotea361/luennot/luento1/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2021-01-07 13:46:32
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta