Kurssin käytännön järjestelyt - Luento 1

Luentotaltiointi

  • Linkki Moniviestimessä olevaan videoon löytyy Moodlesta.

Tällä luennolla käydään läpi kurssin käytännön järjestelyt.

Kurssin tavoitteet

Toista kertaa uudistettuna kurssina

Lukuvuodelle 2020-2021 kurssi uudistui hieman. Uudistunut kurssi suunnattiin entistä enemmän juuri tietotekniikan opettajille kaikkien opettajien sijasta. Tämä näkyy konkreettisesti siinä, että TVT:n integroinnin osuutta oppimistehtävissä vähennettiin ja omana oppiaineena opetettavan tietotekniikan osuutta taas lisättiin. Myös sisältöihin pyrittiin tuomaan juuri niitä sisältöjä, joita etenkin perusopetuksessa ja toisella asteella tietotekniikan opettajalle tulee usein opetettavaksi.

Oppimistehtävien lukumäärä väheni kahdella. Tällä muutoksella kurssi mahtuu helpommin yhteen periodiin ja lisäksi sillä varmistettiin, että laadukkaiden oppimistehtävien tekemiselle sekä vertaisarviointien antamiselle on riittävästi aikaa kurssilla.

Myös kurssikoodi muuttui (TIEA361 -> KOTEA361).

Vuonna 2022 verkkokurssina

Tämänkertainen kurssitoteutus on jälleen täysin verkkokurssi.

Vaikka kyseessä on verkkokurssi, on kurssitehtävien palautuksissa deadlinejä, joiden noudattaminen varmistaa sen, että kurssin saa suoritettua. Kurssisuoritusta ei ole mahdollista venyttää neljännen periodin ulkopuolelle.

Huomatkaa kurssin työmäärä, 130 työtuntia on melko kova urakka! Etenkin, jos esimerkiksi on samaan aikaan töissä. Varatkaa siis aikaa kurssille riittävästi!

Kurssin suorittaminen

Korvaavuusmahdollisuudet

Kurssin arviointikriteerit

Tärkein arvosteluperuste on oppimistehtävien kokonaislaatu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppimistehtäviin liittyvistä arviointikohteista muodostuu tietty arvosana, joka voi muiden arviointikohteiden (aktiivisuus ja aikatauluissa pysyminen, vertaisarviointi ja itsearviointi) perusteella muuttua suuntaan tai toiseen maksimissaan yhden arvosanan verran. Eli jos oppimistehtävien kokonaislaatu arvioidaan esimerkiksi tasolle 3, tulee kurssin loppuarvosana olemaan 2, 3 tai 4. Jokaisesta arvioitavasta osa-alueesta tulee kuitenkin yltää hyväksyttyyn tasoon (eli arvosanaan 1), jotta kurssin saa hyväksytysti suoritettua.

Oppimistehtävien arviointiperusteista kerrotaan tarkemmin luennolla 3.

Ohjaus verkkokurssilla

Kurssin kommunikointi tapahtuu pääasiassa Moodlen työtilassa. Jos on kysymyksiä suoraan luennoitsijalle, niin ne on parasta lähettää sähköpostilla. Myös henkilökohtaisia videotapaamisia voidaan opiskelijan pyynnöstä pitää.

Kurssin ensimmäisellä viikolla on Zoomissa kaksi yhteistä ohjaustapaamista ja siitä eteenpäin tapaamisia on kerran viikossa. Niihin voi tulla keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Zoom-tapaamisten ajat ja linkit löytyvät Moodlesta.

Lisätietoa

Lisää käytännön asioita löytyy kurssin etusivulta. Etusivun lopusta löytyvät mm. luennoitsijan yhteystiedot.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta