Harjoitustyö

Opintojaksolla jokainen opiskelija tutustuu valitsemansa kunnan ja/tai oppilaitoksen opetussuunnitelmaan sekä mahdolliseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmaan/strategiaan (tai vastaavaan dokumenttiin). Näiden dokumenttien pohjalta selvitetään tietotekniikan/TVT:n opetuksen ja opetuskäytön tila valitussa oppilaitoksessa. Tarvittaessa kysytään lisäselvitystä oppilaitoksen rehtorilta ja/tai opettajilta (esimerkiksi tietotekniikan opettajilta). HUOM! Hyvin harvoin pelkistä dokumenteista saa laadukasta selvitystä aikaan, joten lisäselvityksen tekeminen sähköpostilla/puhelimella/tapaamisella on siis useimmiten tarpeen.

Selvityksen kohteeksi sopii mikä tahansa oppilaitos perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen, mutta suositeltavaa on tehdä oma harjoitustyö eri oppilaitoksen osalta kuin muut (aiheen varauslista Moodlessa, kirjatkaa oma aiheenne listaan 7.9. mennessä).

Selvitystyöstä kirjoitetaan raporttiluonnos ja lopuksi tuotokset koostetaan ryhmissä, jotta saadaan laajempi kuva tietotekniikan/TVT:n roolista opetuksessa. Valmiissa raportissa (noin 5-10 sivua) tulee olla selvitys tietotekniikan/TVT:n opetuksen tilasta itselle valitun oppilaitoksen osalta sekä kyseisen oppilaitoksen ratkaisujen pohtimista koonneissa esille tulleisiin muiden oppilaitosten tilanteisiin sekä valtakunnallisiin määrityksiin ja suosituksiin nähden. Raportissa saa mielellään olla myös muita omia pohdintoja aiheeseen liittyen.

Harjoitustyössä tulee selvittää ja raportoida vähintäänkin seuraavat osa-alueet (huomioi myös luennoilla esille tuodut asiat):

Harjoitustyön selvityksen (oman oppilaitoksen tilanne) tulee olla valmis ennen koontiajanjaksoa, eli viimeistään 27.9. mennessä. Lopullinen harjoitustyön raportti (jossa mukaan lisätty koonneista sekä kurssin taustamateriaaleista esille nousseet pohdinnat ja vertailut) tulee palauttaa Moodleen viimeistään 24.10. mennessä.

Harjoitustyö tulee palauttaa Moodleen yhtenä tiedostona (sopivat tiedostomuodot doc, docx, pdf tai odt). Moodlesta löytyy harjoitustyöhön mallipohjia, joita saa halutessaan hyödyntää (ei ole kuitenkaan pakko, eli harjoitustyöstä saa tehdä myös "omannäköisensä").

Harjoitustyön voi tehdä joko yksin tai pareittain. Parityö on suositeltavaa.

Harjoitustyön koonti

Harjoitustyön selvitysten pohjalta kootaan yhteen tulokset eri osa-alueista kouluasteittain. Koonti tapahtuu etäryhmissä. Opettaja jakaa ryhmät harjoitustyöhön valittujen oppilaitosten perusteella siten, että samassa ryhmässä olevat opiskelijat ovat selvittäneet saman tai samantyyppisen oppilaitoksen tilannetta. Ryhmissä oleellisista kysymyksistä keskustellaan ja kirjataan niistä nousseita ajatuksia ylös. Ryhmät tekevät kukin oman koontidokumentin, joka palautetaan opettajalle viimeistään 3.10. Opettaja lisää dokumentit näkyville Moodleen.

Koontidokumentin palautuksen jälkeen jokainen ryhmä kokoontuu vielä kerran yhdessä verkossa opettajan läsnäollessa. Tällöin käydään läpi raportin sisältöä sekä ryhmän toimintatapoja raportin tuottamisessa.

Koontiraporttien valmistuttua opiskelijat tutustuvat toisten ryhmien raportteihin ja saavat siten tietoa myös muiden tyyppisten kuin itse selvittämänsä oppilaitostason TVT-tilanteesta. Tätä vertailutietoa lisätään sitten lopulliseen harjoitusraporttiin.

Harjoitustyön "aikajana" koottuna

Seuraavassa listassa on vielä yhteenvetona, mitä vaiheita kurssilla ja harjoitustyössä on, ja mitä tulee tehdä missäkin vaiheessa.

Ohjaus

Harjoitustyön laatimisen tueksi on tarjolla ohjausta ensisijaisesti sähköpostilla antti.j.ekonoja@jyu.fi. Myös henkilökohtaisia ohjaustapaamisia verkossa voidaan tarvittaessa järjestää. Älä epäröi kysyä apua ongelmatilanteissa!

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kotea261/harjoitustyo/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2021-08-25 09:43:43
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta