KOTEA261 - Tietotekniikan rooli oppimistilanteissa (2 op)

Ilmoituksia

Syksyn 2020 kurssi on päättynyt.

Kurssi järjestettiin tällä koodilla ja nimellä ensimmäisen kerran syksyllä 2020 I periodissa. Kurssi korvasi aiemman kurssin Tietotekniikan rooli opetuksessa (TIEA261). Syksyn 2020 kurssi järjestettiin verkko-opetuksena.

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

https://appro.mit.jyu.fi/kotea261/

Kurssin oppimisympäristö (Moodle) löytyy osoitteesta:

https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=9861

Moodlen työtila avautuu kurssin alettua.

Kurssin aikataulu

Kurssin aloitusluento on katsottavissa viimeistään 1.9.2020. Kurssi päättyy viimeistään 25.10.2020.

Kurssin keskeisiä aikatauluja:

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan SISU-järjestelmässä.

Kurssikuvaus

Tietotekniikan rooli oppimistilanteissa on koulutusteknologian opiskelijoille suunnattu pakollinen opintojakso. Opintojakso on suunniteltu suoritettavaksi toisen opintovuoden aikana, ennen KOTEA361-opintojaksoa.

Opintojaksolla tutustutaan tietotekniikan ja TVT:n rooliin eri oppilaitosten opetuksessa; mitä tietotekniikasta ja TVT:stä opetetaan ja miten.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Esitiedot

Ei esitietovaatimuksia.

Kurssin opetusmuodot

Verkkoluennot (noin 4 h), pienryhmätyöskentely verkossa (noin 6 h), itsenäinen työskentely sekä harjoitustyö (noin 40 h).

Kurssin suoritus

Kurssi suoritetetaan etäopiskeluna. Kurssin suoritus edellyttää harjoitustyön tekemistä sekä osallistumista harjoitustyön koontiin pienryhmissä (verkossa). Annettuja aikatauluja tulee noudattaa.

Arviointi

Opintosuorituksen arvioinnissa (numeroarviointi 1-5) painotetaan seuraavia kriteerejä:

Opintosuorituksen arvosana määräytyy em. kriteerien keskiarvona.

Opettaja

Antti Ekonoja
Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja
Sähköposti: antti.j.ekonoja@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Työhuone: Ag C522.3 (etätöissä kurssin ajan)
Puhelin: 040 8053257

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kotea261/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2020-11-11 12:45:17
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta