TIEA261 - Tietotekniikan rooli opetuksessa (2 op)

Ilmoituksia

Lukuvuodesta 2020-2021 lähtien kurssin korvaa kurssi KOTEA261 Tietotekniikan rooli oppimistilanteissa (2 op).

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/tiea261/

Kurssin oppimisympäristö (Moodle) löytyy osoitteesta:

https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=5563

Moodlen työtila avautuu kurssin alettua.

Kurssin aikataulu

Kurssin aloitustapaaminen on 3.9.2019 klo 14:15 salissa Ag B121.1 Beeta. Ennen sitä tutustu ennakkoluentoon.

Kurssin alustava aikataulu:

Kurssin luentojen ja muiden tapahtumien tarkat aikataulut ja paikat löytyvät SISUsta.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan SISU-järjestelmässä.

Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi ilmoittaudu myös seuraaviin opetusryhmiin, jos aiot niihin osallistua:

Kurssikuvaus

Tietotekniikan rooli opetuksessa on tietotekniikan aineenopettajaksi pää- tai sivuaineenaan opiskeleville suunnattu pakollinen opintojakso. Opintojakso on suunniteltu suoritettavaksi toisen opintovuoden aikana, ennen TIEA361-opintojaksoa.

Opintojaksolla tutustutaan tietotekniikan ja TVT:n rooliin eri oppilaitosten opetuksessa; mitä tietotekniikasta ja TVT:stä opetetaan ja miten.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Esitiedot

Ei esitietovaatimuksia.

Kurssin opetusmuodot

Luennot (4-6 h), pienryhmätyöskentely (4-6 h), itsenäinen työskentely sekä harjoitustyö (noin 40 h).

Kurssin suoritus

Kurssin suoritus edellyttää harjoitustyön tekemistä sekä aktiivista osallistumista koontitilaisuuksiin. Kurssia ei voi suorittaa tenttimällä.

Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna. Etäopiskelijoiden tulee noudattaa kurssitöiden palautuksissa samoja aikatauluja kuin lähiopetukseen osallistuvien.

Arviointi

Opintosuorituksen arvioinnissa (numeroarviointi 1-5) painotetaan seuraavia kriteerejä:

Opintosuorituksen arvosana määräytyy em. kriteerien keskiarvona.

Opettaja

Antti Ekonoja
Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja
Sähköposti: antti.j.ekonoja@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Työhuone: Ag C522.3
Puhelin: 040 8053257

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/tiea261/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2020-11-11 10:44:45
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta