TJTA270 WWW-sovellukset

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/sovellukset/

Kurssin ajankohta

Kurssin alkaa 19.2.2007. Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna.

Kurssikuvaus

Kurssilla tutustutaan tekniikoihin ja periaatteisiin jotka liittyvät WWW-sovelluksen rakentamiseen. Kurssilla käsitellään myös muita WWW-sovelluksen suunnittelussa huomioitavia asioita, kuten tietoturvaa ja sovelluksen integroimista taustajärjestelmiin.

Kurssin aikana toteutetaan PHP-kielellä pieni WWW-palvelu, joka mm. käyttää tietokantaa ja hyödyntää sessioita. Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys WWW-sovelluksen rakentamisen keskeisistä periaatteista.

Kurssin aihealueet lyhyesti:

Esitiedot

Pakollisina esitietoina vaaditaan kurssit (tai vastaavat tiedot):

Lisäksi tarpeellista taustatietoa saa kursseilta:

Kurssin työmäärä

Kurssin laajuus on 4 op / 2 ov. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin 100 tunnin työmäärää. Työmäärä jakaantuu opiskelumuodoittain esimerkiksi seuraavasti:

OpiskelumuotoKerratTuntimäärä
Luennot1836 h
Demot918 h
Viikkotehtävät
Itsenäinen työ
946 h

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Ilmoittaudu myös demoryhmään mikäli aiot käydä aktiivisesti paikalla (suositeltavaa).

Kurssi on avoimen yliopiston kautta avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi. Tarkemmin avoimessa opiskelusta voi lukea opiskeluoppaasta.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan viikkotehtävillä (9 kpl). Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät viikkotehtäväsivuilta.

Kurssia ei voi enää suorittaa tenttimällä!

Kurssin voi suorittaa myös harjoitustyöllä. Harjoitustyötä suositellaan vain jo ennestään kokeneille ohjelmoijille.

Niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Verkkotekniikan jatkokurssin, ei myönnetä opintoviikkoja tästä kurssista.

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä etäopiskeluna. Verkkokurssi suoritetaan myös viikkotehtävillä tai harjoitustyöllä.

Verkkokurssin voi suorittaa seuraavien aikataulujen mukaisesti:

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimivat kurssin WWW-sivut.

Luennot

Luennot alkavat ma 19.2.2007 Auditorio 1:ssä klo 10.15. Luennot ovat aina maanantaisin ja keskiviikkoisin. Maanantain luennolla käsitellään aina uutta asiaa. Keskiviikon luennolla käsitellään viikkotehtävät ja yleensä uutta asiaa. Katso tarkemmat ajat ja paikat Korpista.

Luennot taltioidaan videona jä äänenä. Taltiointeja voi katsella ja kuunnella jälkikäteen lataamalla tiedostot kunkin luentosivun alusta. Lisäksi tarjolla on kokeiluasteella oleva reaaliaikainen (luentoaikaan toimiva) verkkovideolähetys (engl. stream) osoitteesta:

mms://meedio.ad.jyu.fi/audit1-live

Videoiden katselemiseen tarvitset Windows Media Playerin version 9, 10 tai 11. Ääntä voit kuunnella millä tahansa mp3-formaattia tukevalla ohjelmalla, esimerkiksi Winampilla tai Windows Media Playerillä.

Luennoista tehdään hieman myöhemmin Xvid-versiot.

Demot

Demot pidetään Agoran mikroluokissa, joihin voi kirjautua atk-keskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Demoissa harjoitellaan niitä taitoja, joita vaaditaan viikkotehtävissä. Demot on vapaaehtoisia, mutta suositeltavia. Demot eivät vaikuta arvosteluun.

Ensimmäisen ryhmän ensimmäiset demot ovat to 22.2.2007 klo 12. Demoja on myös perjantaisin. Joka viikko on uudet tehtävät, joiden tietoja tarvitaan kyseisen viikon viikkotehtävissä.

Demoryhmien tarkemmat ajat näet Korpista! Älä ilmoittaudu ryhmään, jos et aio käydä demoissa. Demoryhmää ei välttämättä järjestetä, mikäli ilmoittautuneita on alle 6. Ainakin kaksi suosituinta demoryhmää kuitenkin pidetään.

Viikkotehtävät

Kurssi suoritetaan tekemällä viikkotehtäviä. Viikkotehtäviä on 9 kappaletta.

Keskustelu

Kurssilla on käytössä postituslista, jossa pääasiassa tiedotetaan kurssiin liittyvistä asioista.

Kurssilla on myös oma IRC-kanava nimeltään #appro, jossa voi reaaliaikaisesti kysellä ja keskustella kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät. Kanavalle pääset IRC-ohjelmalla, ohjeet Chat-sivun kautta.

Sivuston päivitystiedot (RSS)

Kurssin www-sivuston päivittymistä voi seurata myös RSS-syötteen avulla joko WWW-sivulta tai RSS-syötettä lukevalla ohjelmalla. Tarkemmin RSS:stä kerrotaan Jyväskylän kaupungin RSS-ohjeessa.

Edelliset vuodet

Kurssin aikaisempien vuosien kotisivut

Opettajat

Antti Ekonoja
yliopistonopettaja Antti Ekonoja
Sähköposti: anjoekon@cc.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.ekonoja.net/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731
Jukka Mäntylä
yliopistonopettaja Jukka Mäntylä
Sähköposti: jmantyla@mit.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.iki.fi/jmantyla/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/sovellukset/
© Jukka Mäntylä (jmantyla@mit.jyu.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2007-04-16 13:04:40