WWW-julkaiseminen

Ilmoituksia

Etäopiskelijat huomio! Muistakaa lukea etäopiskeluohje. Lähettäkää suunnitelma ennen varsinaista työtä!

Kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta: http://appro.mit.jyu.fi/www/

Sisältö

Kurssilla perehdytään WWW-sivujen julkaisemisen perusteisiin sekä WWW-sivuston suunnitteluun ja tehokkaaseen ylläpitoon. Käydään läpi WWW-sivujen rakenteen merkitys, määrittely ja ulkoasun muokkaaminen. Perehdytään WWW-lomakkeiden tekemiseen ja käyttämiseen tiedon keräämisessä. Lisäksi tutustutaan kuvien ja muiden medioiden hyötykäyttöön WWW:ssä. Kurssin aihealueet lyhyesti:

Esitiedot

Pakollinen esitieto on Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi tai vastaavat tiedot.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta.

Kurssi on avoimen yliopiston kautta avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi. Tarkemmin avoimessa opiskelusta voi lukea opiskeluoppaasta.

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna. Etäopiskelua varten on omat yleisohjeet ja kurssikohtaiset ohjeet. Näiden sivujen ilmoitusasiat koskevat pääasiassa vain lähiopetusta.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii WWW-materiaali. Varsinaista opetusmonistetta ei luultavasti ehditä tuottaa vielä tämän kevään kurssille.

Luennot

Luennot alkavat ti 2.3.2004 Auditorio 1:ssä klo 16.15. Luennot ovat aina tiistaisin ja torstaisin, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, ja alkavat jatkossa aina klo 16.15. Paikkana on useimmiten Agoran Auditorio 1. Katso tarkemmat ajat ja paikat luentojen aikataulusta!

Harjoitukset

Demot pidetään Agoran mikroluokissa joihin voi kirjautua atk-keskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Harjoitustyö

Harjoitustyön ohjeistus ja vaatimukset ilmestyvät huhtikuun alussa.

Tentit

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja demot eivät ole pakollisia, mutta ovat erittäin suositeltavia!

Postituslista

Kurssilla on käytössä postituslista. Postituslistalla tiedotetaan kurssiin liittyviä asioita ja postituslistalle liittyminen onnistuu seuraavasta osoitteesta: http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/www-julkaiseminen/

Reaaliaikainen keskustelukanava

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jonne voi tulla kyselemään/keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla aina kun kiireiltään ehtivät. Virtuaalisen harjoitusryhmän aikaan ainakin yksi opettaja on varmasti kanavalla.

RSS

Kurssin www-sivuston päivittymistä voi seurata myös RSS-syötteen avulla. Tarkemmin RSS:stä kerrotaan myöhemmin kurssin luennoilla tai voi lukea Jyväskylän kaupungin RSS-ohjeesta.

Opettajat

yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

yliopistonopettaja Jukka Mäntylä
Sähköposti: jmantyla@cc.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.cc.jyu.fi/~jmantyla/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/www/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-08-12 16:32:21
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto