ER-kaavion piirtäminen

Hieman yksinkertaistettuja ER-kaavioita voi piirtää käyttäen seuraavia symboleita:

Graphic1

Kuva 1 ER-kaavioissa käytettyjä symboleita

Suunnitellaan tietokanta pienen yrityksen tietojen ja projektien hallintaan. Yksinkertaistettu versio tietokannan vaatimusmäärittelystä on seuraavanlainen:

Projekteissa rakennetaan monenlaisia laitteita. joihin tarvitaan tietty määrä tietynlaisia osia. Osia projekteille toimittavat monet eri toimittajat, joiden yhteystiedot pitää tallettaa järjestelmään. Järjestelmän pitää sisältää tieto siitä, mitä osia ja miltä toimittajalta on toimitettu millekin projektille.

Kohdetyypit

Poimitaan ensin tietokannan vaatimusmäärittelyn perusteella kaikki selkeät kohdetyypit.

Piirre tään nämä kaavioon:

Graphic2

Kuva 2 Kohteita

Suhteet

Seuraavaksi mietitään, mitä suhteita kohteiden välillä esiintyy.

Piirretään aina yksi timanttikuvio kuvaamaan yhtä suhdetta ja kirjoitetaan suhdekuvion sisään suhteen nimi, joka hyvin usein on verbi.

Graphic3

Kuva 3 Kohteiden väliset suhteet

Kardinaalisuudet

Kardinaalisuus kertoo, kuinka moneen suhteeseen kohde voi tai tulee osallistumaan. Vaihtoehdot ovat:

Kardinaalisuudet piirretään ER-kaavioon merkitsemällä jokaisen suhteen ja kohteen väliin 1 tai M.

Graphic4

Kuva 4 Kardinaalisuudet

Ominaisuudet

Seuraavaksi liitetään jokaiseen kohteeseen ja suhteeseen niihin liittyvät ominaisuudet. Vaatimusmäärittelystä poimitut ominaisuudet ovat:

Työntekijä
Lapsi
Osasto
Projekti
Osa
Toimittaja
Koostuu
Osan
toimitus

Ominaisuudet piirretään ellipseinä, jotka liitetään niihin liittyvään suhteeseen tai kohteeseen.

Graphic5

Kuva 5 Ominaisuudet

Avaimet

Kohteiden avaimina toimivat ominaisuudet merkitään ER-kaavioon alleviivattuina. Esimerkissä näitä ominaisuuksia ovat:

Kaikkia näitä ominaisuuksia ei mainittu vaatimusmäärittelyssä. Jos kohteelle ei luonnostaan löydy yksilöivää ominaisuutta, joka kelpaisi perusavaimeksi, on tällainen ominaisuus pakko keksiä.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tiedonhallinta/suunnittelu/index3.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-11-05 15:21:10
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto