Esimerkki ER-kaavion transformoinnista

Transformoidaan malliesimerkkinä luotu ER-kaavio relaatioiksi:

Graphic6

Kuva 6 Malli

Luodaan jokaisesta kohteesta relaatio

Poimitaan kaaviossa esiintyvät kohteet. Luodaan näistä relaatiot (taulut), joiden kentiksi kaaviossa olevat ominaisuudet muutetaan. Määritellään perusavaimiksi kohteen avaimiksi merkityt ominaisuudet.

Työntekijä
Osasto
Lapsi
Projekti
Osa
Toimittaja

TyöntekijäID

OsastoID

Syntymäaika

ProjektiID

OsaID

ToimittajaID

Etunimi

OsastoNimi

ProjektiNimi

OsaNimi

ToimittajaNimi

Sukunimi

Palkka

Syntymäaika

Jokainen Many-to-Many -suhde muutetaan tavalliseksi relaatioksi

Luodaan kaavioon relaatiot myös merkityistä M-to-M –suhteista. Esimerkkitapauksessa näitä suhteita ovat tekee, koostuu ja osan toimitus. Määritellään näistä syntyviin relaatioihin viiteavaimet suhteessa mukana oleviin kohteisiin. Perusavain muodostetaan viiteavaimista.

Tekee
Koostuu
Osan_toimitus
Toimittaa

TyöntekijäID

K_OsaID

ProjektiID

ToimittajaID

ProjektiID

OsaID

ToimittajaID

OsaID

Lukumäärä

OsaID

Lukumäärä

Kaikkien viiteavaimien viite-eheyssäännöt ovat aivan muunnossääntöjen oletusten mukaiset eli:

M-to-1-suhteet liitetään jo olemassa oleviin relaatioihin

Etsitään kaavioista kaikki M-to-1 –suhteet. Luodaan viiteavain niihin relaatioihin, joiden puolella on M-merkintä. Esimerkkitapauksessa M-to-1 –suhteita ovat on, kuuluu ja projektin päällikko. Nämä liitetään kohteisiin Lapsi, Työntekijä ja Projekti. Lapsi-relaation perusavaimeksi määritellään uusi viiteavain yhdistettynä jo olemassa olevaan syntymäaika-kenttään. Pelkkää syntymäaikaa parempi kenttä olisi henkilötunnus, koska syntymäajalla ei voida erotella kaksosia.

Työntekijä
Lapsi
Projekti

TyöntekijäID

Huoltaja

ProjektiID

Etunimi

Syntymäaika

ProjektiNimi

Sukunimi

ProjektiPäällikkö

Palkka

Syntymäaika

Osasto

Osasto- ja Projektipäällikkö-viiteavaimien viite-eheyssäännöt ovat jälleen muunnossääntöjen oletusten mukaiset:

Lapsi-relaatio on heikko kohde eli työntekijän poistuessa myös häneen liittyvät lapset poistuvat rekisteristä, joten Huoltaja-viiteavaimen viite-eheyssäännöt ovat seuraavat:

Valmiin tietokannan kaikki relaatiot ja niiden väliset viite-eheysmäärittelyt näyttävät seuraavilta:

Graphic7

Kuva 7 Tietokannan relaatiot ja niiden väliset viite-eheydet

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tiedonhallinta/suunnittelu/index5.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-11-05 15:21:31
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto