Käsitteellinen mallintaminen

Käsitteelliseen mallintamiseen on useita eri menetelmiä. Tunnetuin ja käytetyin on Chenin vuonna 1976 esittelemä ER-malli (engl. Entity-Relationship model). ER-mallia on myöhemmin laajenneltu ja muuteltu suuntaan jos toiseen. Seuraavassa esitellään yksi tapa tehdä ER-malleja.

ER-malli koostuu useasta erilaisesta osasesta, joita kuvataan tietyillä kuviolla, jotka yhdistetään toisiinsa tietyillä suhteilla. Näistä muokataan ER-diagrammi, josta nähdään kaikki tarvittavat asiat ja niiden suhteet sekä toimintatavat toisiinsa nähden.

Kohde (entity)

Kohteella tarkoitetaan tunnistettavissa olevaa asiaa tai tapahtumaa (a thing that can be distinctly identified). Heikoksi kohteeksi (engl. weak entity) kutsutaan kohdetta, jonka olemassaolo riippuu toisesta kohteesta. Se ei siis voi olla olemassa, jos tätä toista kohdetta ei ole olemassa: Esimerkiksi tenttitulosta ei voi olla olemassa ilman tenttijää.

Ominaisuudet (

Jokaisella samantyyppisellä kohteella on tiettyjä yhteisiä ominaisuuksia. Esimerkiksi opiskelijoilla on kaikilla nimi, sosiaaliturvatunnus ja sähköpostiosoite. Jokainen ominaisuus saa arvonsa (engl. value) tietystä arvojoukosta (engl. domain). Ominaisuudet voivat olla yksittäisiä tai useasta osasta koottuja. Esimerkiksi nimi koostuu etu- ja sukunimestä. Ominaisuudet voivat olla avaimia, jotka yksilöivät kohteen eli ovat ainutkertaisia l. uniikkeja ainakin jossain yhteydessä. Ominaisuudet voivat olla yksi- tai moniarvoisia ja ne voivat saada tyhjän arvon tai tuntemattoman arvon. Ominaisuuden arvo voi olla johdettu muista tiedoista: Esimerkiksi tilausten kokonaislukumäärä lasketaan yksittäistilausten kappalemääristä.

Suhde (relationship)

Suhteella tarkoitetaan vähintään kahden kohteen välillä vallitsevaa riippuvuutta.

Kardinaalisuus (engl. cardinality) kertoo, kuinka moneen suhteeseen kohde voi samaan aikaan osallistua ja kuinka monta kohdetta voi samaan aikaan osallistua tiettyyn suhteeseen. Kardinaalisuus voi olla:

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tiedonhallinta/suunnittelu/index2.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-11-05 15:20:36
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto