ER-kaavion transformointi relaatioiksi

ER-kaavion muuttamiseen relaatioiksi pätevät seuraavat perussäännöt:

Jokainen tavallinen kohde muutetaan relaatioksi (tauluksi)

Jokaista ER-kaaviossa esiintyvää kohdetta varten luodaan uusi relaatio, jonka nimeksi annetaan yleensä sitä vastaavan kohteen nimi. Kaikki kohteeseen liittyvät ominaisuudet muutetaan kohdetta vastaavan relaatioon kentiksi. Kenttien tietotyypit pitää myös päättää viimeistään tässä vaiheessa. Tietotyyppien valinnasta kerrotaan myöhemmin kirjan DDL-osuudessa. Koostetuista ominaisuuksista muutetaan kentiksi vain koosteen uloimmat yksiköt. Johdetut ominaisuudet jätetään kokonaan pois relaatioista joitakin poikkeustapauksia lukuunottamatta. Normaalistihan johdetun ominaisuuden arvoa ei tarvitse tallentaa, koska se voidaan aina johtaa muista tiedoista. Relaation perusavaimeksi määritellään kohteen perusavaimeksi valittu kenttä.

Jokainen Many-to-Many -suhde muutetaan tavalliseksi relaatioksi

Jokaisesta Many-to-Many –suhteessa luodaan uusi relaatio. Uuden relaation nimeksi annetaan suhteella ollut nimi tai keksitään jokin samaa kuvaavaa nimi. Kaikki suhteeseen liittyneet ominaisuudet siirretään suoraan uuden relaation kentiksi. Näiden ominaisuuksien lisäksi joudutaan määrittelemään viiteavaimia yhtä monta kuin on suhteeseen liittyviä kohteita. Jokainen viiteavainkenttä nimetään viittauksen kohteena olevan relaation mukaan. Luodun relaation perusavaimeksi määritellään viiteavaimista muodostettu yhdistetty avain.

Kun kyseessä on tavallinen kohde, ovat jokaisen relaatioon luodun viiteavaimen viite-eheyssäännöt oletuksena:

Viite-eheyssäännöt pitää aina tarkistaa tapauskohtaisesti, koska ER-kaavio ei millään tavalla määrää niitä suoraan.

M-to-1 –suhteet liitetään olemassa oleviin relaatioihin

Ei luoda uusia relaatioita mutta lisätään ennestään olevaan relaatioon uusi viiteavain. Lisäys tapahtuu kohteeseen, jonka puolella on suhteen Many-merkintä. Viiteavain nimetään viittauksen kohteena olevan relaation mukaan. Jos suhteeseen on liittynyt ominaisuuksia, ne lisätään samaan relaatioon kuin viiteavainkin.

Viiteavaimen viite-eheyssäännöt ovat tässä tapauksessa oletuksena:

Viite-eheyssäännöt kannattaa taas tarkistaa tapauskohtaisesti.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tiedonhallinta/suunnittelu/index4.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-11-05 15:21:22
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto