Komentorivi - demo 9

Seuraavissa demotehtävissä voit käyttää apuna kurssin luentomonisteen lukua "Unix-käyttöjärjestelmän käytön alkeita". Pikakertauksen komennoista löydät myös luentosivuilta. Avaa molemmat edellämainituista dokumenteista valmiiksi näkyviin omiin selainikkunoihinsa, koska joudut niitä välttämättä käyttämään.

Voit käyttää apunasi myös Unix-opasta tai Sormet unixiin-harjoituksia tai jos haluat syventyä aiheeseen kunnolla niin UNIX ja shell-ohjelmointi -kurssia.

Pääteyhteys Unix-palvelimeen

SFTP-yhteys unix-palvelimeen

Komentorivin käyttäminen

Kooste unixin peruskomennoista
UNIX UNIX-esimerkki TOIMINTA
/ hakemistoerotin
- ls -al Komentojen valitsimien erotinmerkki
esim. DIR /p
. cp ~/www/tyovaline/index.html . Oletushakemisto
.. cp ../luennot/index.html . Isähakemisto
ls -la ls -la tyovaline Näyttää hakemistolistauksen oletushakemistosta tai annetusta hakemistosta
cd cd tyovaline/luennot/ Vaihtaa oletushakemiston toiseksi.
mkdir mkdir tyovaline/luennot/luento1 Tekee hakemiston
rmdir rmdir luento1 Tuhoaa tyhjän hakemiston
cp cp demot/demo1.txt luennot/luento1/luento1.txt Kopioi tiedostoja
cat cat luento1.txt Tulostaa tiedoston sisällön näytölle
mv mv demot demoja Vaihdetaan tiedoston tai hakemiston nimi
rm rm luento1.txt Tuhoaa tiedoston
mv mv luento1.txt ../../demot/ Siirtää tiedoston uuteen paikkaan
chmod chmod go+r index.html Muutetaan tiedostojen ja hakemistojen oikeuksia
nano nano luento1.txt Yksinkertainen tekstieditori

cd ja mkdir

nano

nano on yksinkertainen tekstieditori (vrt. windowsin notepad). Joistain unix-koneista löytyy myös pico, joka on aivan samanlainen editori kuin nano.

Kopiointi

mv

Tiedostojen ja kansioiden poistaminen (rm ja rmdir)

Ohjelman tulostuksen edelleenohjaus

Komentorivikäytölle on tyypillistä työkaluajattelu jossa monimutkaisemmat tehtävät suoritetaan yhdistelemällä yksinkertaisia työkaluja.

Yksi tyypillinen toimenpide on ohjelman tulostuksen ohjaaminen tiedostoon eikä näytölle. Tällä saadaan komennon antama tulos jatkokäsiteltäväksi. Tulostuksen ohjaaminen tapahtuu >- ja >>-merkinnöillä.

Putkitus

Komennon tulosteen voi ohjata myös suoraan toiselle komennolle |-operaattorilla eli putkittaa tulosteen jonossa seuraavana olevalle ohjelmalle. esim. ls-komennon tulosteen voi sivuttaa näytölle putkittamalle sen less-komennolle. esim.

ls | less

Korvausmerkit

Monesti halutaan tehdä sama toiminto useammalle tiedostolle samaan aikaan. Tämä edellyttää yleensä kaikkien tiedostojen nimien listaamista jonkun komennon parametreina. Jos tiedostoja on paljon tämä on vaivalloista. Usein ongelma kierretään käyttämällä korvausmerkkejä (jokerimerkkejä, wildcards)

man

man-komennolla saat näkyville haluamasi komennon manuaalin eli käyttöohjeen. esim.

man ls

Tutki seuraavien komentojen manuaalisivuja:

Mitä kukin edellämainituista ohjelmista tekee? Kokeile.

grep

grep-komento on tärkeimpiä ja hyödyllisimpiä komentorivikomentoja. grep-komennolla voidaan poimia tiedostosta vain ne rivit joilla esiintyy haluttu merkkijono. esim. halutaan listata tiedoston rivit joista löytyy sana conf

Tulostetaan tiedostot.txt-tiedostosta rivit joilla esiintyy sana conf:

grep conf tiedostot.txt

Tulostetaan foo/-kansion tiedostoista ne joiden nimessä esiintyy sana www:

ls foo/ | grep www

ls-komento tekee listan tiedostojen nimistä joista grep sitten poimii halutut.

Tulostetaan foo/-kansion tiedostoista ne rivit joilla esiintyy sana www:

grep www foo/*

grep käy läpi kaikki foo-alikansion tiedostot ja tulostaa niistä ne rivit joissa haettu sana esiintyy.

Komentojen optiot (vivut)

Lähes kaikkien komentojen toimintaa voi muokata optioilla eri vivuilla. Vipu on komennon perässä yleensä välilyönnillä --merkillä erotettu kirjain tai sana, joka muuttaa komennon toimintaa. Kokeile miten ls-komennon toiminta muuttuu eri vivuilla:

ls /etc/
ls -l /etc/

Komennon ymmärtämät vivut ja niiden toiminta selviää aina ohjelman manuaalisivulta. Vaatii pientä harjoittelua, että manuaalisivujen lukeminen sujuu hyvin. Yritä selvittää seuraavien ongelmien ratkaisemiseen tarvittavat vivut:

Tehtäviä

Seuraavissa tehtävissä joudut soveltamaan useita eri komentoja, putkitusta, korvausmerkkejä ja komentojen vipuja.

SSH-yhteys toiseen Unix-koneeseen

Tiedostojen oikeudet FileZillalla

Voit muokata Unix-koneessa olevien tiedostojen luku- ja kirjoitusoikeuksia FileZillalla.

Hyödyllisiä unix- ja komentoriviohjelmia

Jos komentorivi- ja pääteohjelmat kiinnostavat enemmän niin voit halutessasi tutustua tarkemmin seuraaviin jalava-koneesta löytyviin ohjelmiin:

Kaikki edelläluetellut ohjelmat ovat saatavilla sekä Unix/Linux-ympäristöihin että Windows/DOS-ympäristöön.

Jos sinulle jäi aikaa voit tutustua seuraaviin komentoihin:

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/ohjaus/demo9/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2012-08-13 12:33:01
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta