Harjoitustyössä käytettävä CGI-ohjelma

WWW-julkaiseminen-kurssilla käytetään vuonna 2007 valmiiksi asennettua ohjelmaa, jonka käyttöohjeet löytyvät osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/www/harkka/laheta/

Nämä ohjeet ovat vuonna 2006 aloittaneille harjoitustyön tekijöille.

Tarvitset tunnuksen ja salasanan, jotka ovat näkyvissä Korppi-järjestelmässä kurssin ITKY202 sivulla.

Seuraavassa esitellään vanhanmuotoisessa harjoitustyössä käytettävän CGI-ohjelman toimintaa.

Tarvittavat tiedostot

CGI-ohjelman asentamisesta ja käyttämisestä kerrotaan tarkemmin WWW-julkaiseminen-kurssin demoissa. Tiedostot löytyvät myös yhdestä ladattavasta laheta.zip-paketista.

CGI-ohjelma ja conf-tiedosto on siirrettävä samaan hakemistoon. laheta.txt:n nimi on muutettava muotoon laheta.cgi (ellei se jo ole) ja sille on annettava suoritusoikeus. laheta.cgi ja laheta.conf on sijoitettava users.jyu.fi-palvelimella oman html-hakemiston alla olevaan cgi-bin-kansioon. Jos tiedot tallennetaan myös tiedostoon niin tiedostoon on oltava kirjoitusoikeus. Lomake voi olla eri hakemistossa.

conf-tiedosto

laheta.conf-tiedostossa määritellään mihin lomakkeen tieto lähetetään ja millainen sivu näytetään lomakkeen lähettämisen jälkeen. conf-tiedoston on oltava samassa hakemistossa laheta.cgi:n kanssa.

Erityiskentät

Seuraavat kentät otetaan ensisijaisesti laheta.conf-tiedostosta, mutta ne voidaan myös määrätä lomakkeella. Lomakekentän, jonka name-ominaisuus on

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tools/laheta/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2011-03-01 11:48:29
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta