Oppimistehtävien ohjeistus - Luento 3

Luentotaltiointi

Tällä luennolla käydään läpi kurssin oppimistehtävien tekemistä.

Oppimistehtävien tehtävänannot

Oppimistehtävien laatu on suurin yksittäinen tekijä kurssin arvosanan muodostumisessa, joten niiden tekemiseen kannattaa paneutua huolella. Lue aina ajatuksella oppimistehtävien ohjeistus ja pyri ottamaan tekemässäsi tehtävässä huomioon kaikki tehtävän vaatimukset ja ohjeistukset. Tehtävänannot kuvataan jokaisen oppimistehtävän WWW-sivuilla. Lisäksi ohjeistukset löytyvät myös videoina.

Oppimistehtävien palauttaminen

Palautus tehdään Moodleen palautukselle varatulle keskustelupalstalle. Jokainen opiskelija aloittaa yhden uuden keskustelusäikeen ja laittaa suoraan viestiin WWW-osoitteen, josta palautus löytyy tai laittaa liitteeksi vastauksen oppimistehtävään (esim. kuva). Jos tehtävä tehdään parityönä (oppimistehtävät 4 ja 10), niin riittää, että jompikumpi palauttaa tehtävän. Viestiin tulee tällöin kirjoittaa molempien tekijöiden nimet. Tehtävien viimeiset palautusajankohdat on kerrottu tehtävänantojen yhteydessä sekä Oppimistehtävät-sivulla. Oppimistehtävät on suositeltavaa tehdä ja palauttaa numerojärjestyksessä.

Moodlessa on jokaisen tehtävän kohdalla ohjeistettu, miten palautusviesti tulee nimetä (otsikoida).

Integroitavat oppiaineet ja opintokokonaisuudet

Ensimmäisessä oppimistehtävässä tietotekniikan integrointia mietitään kaikkiin oppiaineisiin. Muissa oppimistehtävissä (oppimistehtävät 2-10) käytetään seuraavia oppiaineita ja opintokokonaisuuksia:

Oppimistehtävien 2-10 aihevalinnoissa on seuraavat reunaehdot, jotka tulee toteuttaa:

Moodlesta löytyy taulukko, josta näkee mihin oppiaineeseen kukin kurssilainen on miettinyt integrointia missäkin tehtävässä. Opettaja päivittää taulukkoa jokaisen oppimistehtävän jälkeen. Jos taulukossa on virhe omalla kohdallasi, niin kerro siitä opettajalle.

Vertaisarviointi

Jokainen opiskelija toteuttaa vertaisarvioinnin jokaisessa oppimistehtävässä vastaamalla Moodlen keskusteluryhmässä vähintään 3 keskustelusäikeeseen tehtävänannossa mainittuun määräpäivään mennessä. Määräpäivä on pääsääntöisesti kolme vuorokautta tehtävän viimeisen palautuspäivämäärän jälkeen.

Vertaisarvioinnin avulla saadaan palautetta oppimisesta ja toisaalta muiden palautuksia katsellessa saadaan ideoita omaan opettajan työhön! Muistakaa siis myös käydä lukemassa saamianne kommentteja ja vastailla esitettyihin kysymyksiin. Aktiivinen keskustelu parantaa kurssin osallistumisaktiivisuutta.

Oppimistehtävien ja vertaisarviointien tarkistaminen

Opettaja tarkistaa oppimistehtäviä ja vertaisarviointeja sitä mukaa kun niitä kurssilla tulee ja laittaa hyväksymismerkinnät Moodleen (taulukot: oppimistehtävät, vertaisarvioinnit). Yleensä tehtävät tarkistetaan muutaman arkipäivän kuluessa viimeisestä palautusajankohdasta.

Opettaja kirjoittaa Moodleen myös palautetta tehtävistä samaan tapaan kuin vertaisarvioijat. Aikaresurssit eivät mahdollista opettajan palautetta jokaisesta tehtävästä jokaiselle opiskelijalle, mutta jokainen opiskelija tulee kuitenkin saamaan kurssin aikana palautetta useammasta oppimistehtävästä.

Esimerkkejä oppimistehtävistä

Oppimistehtäväesimerkkejä aikaisemmilta kursseilta

Oppimistehtävien aiheet

Ensimmäinen oppimistehtävä tulee palauttaa viimeistään 12.1.2020.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/luennot/luento3/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2019-12-20 16:00:10
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta