Oppimistehtävä 2

Toimisto-ohjelmat opetuskäytössä

Tehtävän ohjeistus videolla

  • Linkki Moniviestimessä olevaan videoon löytyy Moodlesta.

Miten toimisto-ohjelmistojen käyttöä voidaan opettaa tai integroida eri oppiaineisiin?

Oppimistehtävästä 2 eteenpäin tehtävissä valitaan aina joko tietotekniikan/TVT:n integrointinäkökulma tai sitten toteutetaan tehtävä omana oppiaineena opetettavaan tietotekniikkaan/TVT:hen. Huomioi, että tehtävävalinnoissasi toteutuvat oppimistehtävien aihevalintojen reunaehdot.

Tehtävänanto tehdään WWW-sivulle.

Oppimistehtävä on seuraava:

Kuvaa oppimistilanne (oppimistilanteen "laajuus" 1-2 oppituntia, eli 45-90 min), jossa hyödynnetään jotain toimisto-ohjelmistokokonaisuuden (esim. Microsoft Office, Apache OpenOffice, LibreOffice tai Google Docs) ohjelmaa (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka tai tietokanta). Oppimistilanteessa voidaan hyödyntää myös useita eri toimisto-ohjelmia. Kuvauksessa on oltava:

  1. Yleinen oppimistilanteen kuvaus. Kerro mille kohderyhmälle tehtävä on tarkoitettu ja mitä oppiainetta/oppiaineita tehtävä koskee.
  2. Tavoitteet oppiaineen/oppiaineiden ja tietotekniikan/TVT:n kannalta. Jos tehtävä suunnataan tietotekniikkaan/TVT:hen, kuvataan luonnollisesti vain kyseisen oppiaineen tavoitteet. Avaa auki sanallisesti, mitä oppitunnin tavoitteet ovat. Peilaa oppimistilanteen tavoitteita etenkin OPS:eista löytyviin tavoitteisiin:
  3. Oppilaille annettava tehtävänanto tarvittavine ohjeistuksineen. Oppilaiden tietoteknisistä esitiedoista ei saa tehdä liikoja oletuksia. Jos tehtävässä on integrointinäkökulma, on siinä huomioitava myös tietoteknisten taitojen oppiminen oppiaineen taitojen oppimisen lomassa.
  4. Valittua toimisto-ohjelmistoa käyttäen toteutettu malliesimerkki, joka oppilaiden pitäisi tuottaa. Malliesimerkin on tavoite vastata oppilaan kiitettävää/erinomaista suoritusta.

Oppimistilanteen kuvaus tarvittavine ohjeineen ja taustoineen sekä linkki malliesimerkkiin (myös käytetyn ohjelman omassa tiedostomuodossa, EI siis pelkästään PDF-muunnos tai kuvakaappaus) sijoitetaan WWW-sivulle ja linkitetään Moodlen keskusteluryhmään viimeistään 24.1.2021. Tutustu tarkempiin palautusohjeisiin Moodlessa.

Vinkkejä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kotea361/oppimistehtavat/oppimistehtava2/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2021-01-07 09:50:07
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta