ITKP1011 Web-julkaiseminen (2 op)

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

https://appro.mit.jyu.fi/itkp1011/

Kurssikuvaus

Kurssilla perehdytään WWW-sivujen julkaisemisen perusteisiin sekä WWW-sivuston suunnitteluun ja ylläpitoon. Kurssin toinen pääaihe ovat komentorivikäyttöliittymät. Käydään läpi WWW-sivujen rakenteen merkitys, määrittely ja ulkoasun muokkaaminen. Perehdytään WWW-lomakkeiden tekemiseen ja käyttämiseen tiedon keräämisessä. Lisäksi tutustutaan kuvien ja muiden medioiden hyötykäyttöön WWW:ssä. Kurssin aihealueet lyhyesti:

Esitiedot

Pakollinen esitieto on ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet, jonka voi myös suorittaa samaan aikaan tämän kurssin kanssa. Esitiedoksi kelpaa myös HYTP1004 Digitaalisen osaamisen perusteet -kurssi tai opetusohjelmasta jo poistunut ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja mikroluokkaohjaukset ovat vapaaehtoisia.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Sisussa.

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa täysin etäopiskeluna. Etäopiskelua varten on omat etäopiskeluohjeet

Materiaali

Kurssin opetusmateriaalina toimii WWW-materiaali. Kts. luennot ja ohjaukset

Luennot

Kaikki kurssin luennot ovat verkkoluentoja.

Pääteohjaustehtävät

Pääteohjaustehtävät ja harjoitustyön voi tehdä omatoimisesti kotona tai agoran mikroluokissa.

Ohjaus ja neuvonta

Vaikuta ohjausaikoihin ja täytä Kyselylomake

Harjoitustyö

Harjoitustyön ohjeistus ja vaatimukset.

Tentit

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja ohjaukset eivät ole pakollisia, mutta ovat erittäin suositeltavia!

Aikataulu

Aikataulu on täysin vapaa, mutta seuraavassa on annettu malliaikataulu, jonka mukaan tehtynä kurssin saa suoritettua syksyn ensimmäisen periodin aikana:

Opettaja

Tommi Lahtonen
Yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Työhuone: AgC522.3
Puhelin: +358 40 8053275

Huom! Avoimen yliopiston opiskelijoiden kysymyksiin vastaa Pasi Hänninen (pasi.p.hanninen@jyu.fi)

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta