Model-View-ViewModel (MVVM)

Model-View-ViewModel (MVVM) -patternin avulla saadaan erotettua käyttöliittymä ohjelman muusta toimintalogiikasta. Tämä helpottaa ohjelman ylläpitoa ym.

Aiheeseen liittyen kannattaa lukea: Malli-näkymä-arkkitehtuurin soveltaminen WPF-teknologialla

Sovellus jaetaan kolmeen eri luokkaan:

View (näkymä)

Näkymä hoitaa käyttöliittymän. Parhaassa tapauksessa View ei sisällä yhtään ohjelmakoodia vaan kaikki kyetään ilmaisemaan XAMLin avulla.

Näkymän datacontextiksi asetetaan näkymämalli. Näkymämalli sisältää propertyt ja komennot joita näkymä voi käyttää. Näkymän kontrollit sidotaan (bind) suoraan näkymämallin tarjoamiin propertyihin ja komentoihin.

ViewModel (näkymämalli)

Näkymämalli kapseloi esityslogiikan ja datan näkymää varten. Näkymämalli ei tiedä mitään näkymän toteutuksesta. Näkymämallin propertyt ja komennot määrittävät mitä toimintoja näkymä tarjoaa mutta näkymä päättää miten nämä esitetään.

Näkymämalli koordinoi toiminnan malliluokkien kanssa. Näkymämalli voi sallia suoran yhteyden mallin ja näkymän välillä jos malli mahdollistaa suoran bindauksen.

Model (Malli)

Malli sisältää ohjelman datan ja bisneslogiikan.

Prism.Mvvm-kirjasto

Prism.Mvvm-kirjaston avulla voi helpottaa Mvvm-mallin käyttöä

Tarkempaa tietoa: Implementing the MVVM Pattern Using the Prism Library 5.0 for WPF ja Getting started using Prism for the Windows Runtime

Lisätietoa

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/luennot/mvvm/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2016-01-13 18:19:13
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta