Koostetut komponentit ja GDI

Käydään lyhyesti läpi koostettujen komponenttien perusteet samalla kokeillen grafiikan piirtämistä GDI+-rajapinnan avulla.

autolaskurikomponenttiesimerkki (autolaskurikomponentti.zip

gdi-esimerkki (gdi.zip)

z-index-esimerkki (z-index.zip)

Aiheeseen liittyen kannattaa lukea: Professional C# - Graphics with GDI+

Kuvat

Kuvan voi ladata levyltä:

Image kuva = Image.FromFile("Q:\\gko\\luennot\\luento3\\car.png");
// nimestään huolimatta tämä metodi skaalaa kuvan todelliseen ilmoitettuun fyysiseen kokoonsa jos ei
// anneta kuvan haluttua leveyttä ja korkeutta
// e.Graphics.DrawImageUnscaled(kuva, xPos, yPos);
e.Graphics.DrawImageUnscaled(kuva, xPos, yPos, kuva.Width, kuva.Height);

Kuvia voi suoraan muokata:

Bitmap bmp = Picturebox.Image.Clone;
Graphics g = Graphics.FromImage(bmp);
g.DrawString("malliteksti", new Font("Arial", 25f, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 25, 25);
Picturebox.Image = bmp;
g.dispose;
PictureBox.Image.Save("tiedosto.bmp");

Väreillä voi leikkiä:

Color c = myBitmap.GetPixel( xPos, yPos);

int blueInt = Color.Blue.ToArgb( );

Color newColor = Color.FromArgb( blueInt );

myBitmap.SetPixel(xPos, yPos, newColor);

Lisätietoa

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/luennot/luento8/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2016-01-13 18:19:13
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta