Oikeellisuustarkistukset - Luento 6

Käydään läpi miten tehdään tekstikenttien syötteiden oikeellisuustarkistukset ja ilmoitetaan käyttäjälle virheistä.

Luentoesimerkki (luento6.zip)

Validating_Label-esimerkki (Validating_Label.zip)

Oikeellisuustarkistuksien toimintaan vaikuttaa lomakkeen AutoValidate-ominaisuus:

Kontrolliin tullessa ja siitä poistuessa tapahtuvat seuraavat tapahtumat:

  1. Enter
  2. GotFocus
  3. TextChanged - tapahtuu aina kun tekstiä muutetaan
  4. Leave
  5. Validating - tarkistetaan onko syöte validi
  6. Validated - Tapahtuu vain jos syöte on ollut validi. Siivotaan mahdolliset virheilmoitukset
  7. LostFocus

Validating-tapahtumassa tarkistetaan onko kontrollissä kelvollista dataa. Jos ei ole niin asetetaan e.Cancel = true

Jos CausesValidation-ominaisuuden arvo on false niin Validating- ja Validated-tapahtumia ei tapahdu.

Virheellinen kohta havainnollistetaan errorProviderin avulla.

Validated-tapahtumassa poistetaan mahdolliset errorproviderit

Lomakkeen FormClosing-tapahtumassa voidaan asettaa e.Cancel = true jos halutaan estää lomakkeen sulkeminen. Jos asetetaan e.Cancel = false niin lomakkeen voi sulkea vaikka jossain kentissä olisikin virheellisiä syötteitä.

ValidateChildren-metodilla voi suorittaa kaikkien lomakkeen lapsien tarkistukset kerralla. ValidateChildren palauttaa true jos kaikki olivat valideja ja false jos jossain on virhe.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/luennot/luento6/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2016-10-05 10:33:26
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta