Dynaamiset kontrollit, omat luokat

Luentoesimerkki (Luentoesimerkki zip-paketti)

Dynaamiset kontrollit

Kontrolleja voi luoda dynaamisesti seuraavalla tavalla:

      TextBox uusiboksi = new TextBox(); // luodaan uusi kontrolli
      // tehdään haluttaessa tarpeellisia alustuksia mm. kontrollin koko
      uusiboksi.Location = new System.Drawing.Point(110, 50);
      uusiboksi.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
      // lisätään kontrolli halutun lomakkeen Controls-listaan
      Controls.Add(uusiboksi); 

Omat luokat

Jos kontrollin on tarkoitus tehdä mitään monimutkaisempaa niin on järkevää tehdä siitä oma luokka.

  public class Auto : PictureBox {
    private int nopeus = 10;
    private System.Windows.Forms.Timer ajastin = new System.Windows.Forms.Timer();

    public Auto()
    {
      this.Image = global::dynaamiset.Properties.Resources.car;
      this.ParentChanged += new System.EventHandler(this.OnParentChanged);
      this.SizeMode = System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.AutoSize;
      this.TabStop = false;

      ajastin.Enabled = true;
      ajastin.Tick += new System.EventHandler(this.ajastin_Tick);
    }
// parentiin eli tässä tapauksessa lomakkeeseen voidaan viitata vasta, kun kontrolli on lisätty lomakkeelle
// eli ei vielä suoraan konstruktorissa vaan esim. ParentChanged-tapahtuman jälkeen
    private void OnParentChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      Random r = new Random();
      this.Location = new System.Drawing.Point(r.Next(0, Parent.ClientSize.Width-ClientSize.Width), r.Next(0, Parent.ClientSize.Height-ClientSize.Height));
    }


    private void ajastin_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (Left <= 0) nopeus = -nopeus;
      if (Right>= Parent.ClientSize.Width) nopeus = -nopeus;
      Left = Left + nopeus;
    }
  
  
  }

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/luennot/luento3/
© 2016-01-13 18:19:13
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta