Commanding

Commanding-esimerkki (Commanding.zip)

Routed Commands aktivoivat/disabloivat niihin liittyvät käyttöliittymäkontrollit automaattisesti sen perusteella ilmoittaakö niihin liittyvä käsittelijä komennon olevan käytössä tai pois käytöstä

Komennot ja niiden käyttäminen esitellään hyvin seuraavissa dokumenteissa: Introduction to WPF Commands Commanding Overview

Routed Commandeja käyttävien elementtien ei tarvitse suoraan liittyä vastaaviin käsittelijöihin

Komento:

<Button Name="komentopainike" Command="ApplicationCommands.Save">Save</Button>

<Button Command="Save" CommandTarget="{Binding ElementName=komentopainike}" >Save</Button>

<Window.InputBindings>
 <KeyBinding Key="O"
       Modifiers="Control" 
       Command="ApplicationCommands.Open" />
</Window.InputBindings>

<StackPanel>
 <Menu>
  <MenuItem Command="ApplicationCommands.Paste"
       CommandTarget="{Binding ElementName=mainTextBox}" />
 </Menu>
 <TextBox Name="mainTextBox"/>
</StackPanel>

<!-- Oma komento -->
 <Window.CommandBindings>
  <CommandBinding Command="{x:Static custom:Window1.CustomRoutedCommand}"
          Executed="ExecutedCustomCommand"
          CanExecute="CanExecuteCustomCommand" />
 </Window.CommandBindings>

Komennon käsittelijä:

 
<UserControl ...> 
 <UserControl.CommandBindings> 
  <CommandBinding Command="ApplicationCommands.Save" CanExecute="OnCanExecute" Executed="OnExecute"/> 
 </UserControl.CommandBindings>
</UserControl>
KeyGesture OpenKeyGesture = new KeyGesture(
  Key.O,
  ModifierKeys.Control);

KeyBinding OpenCmdKeybinding = new KeyBinding(
  ApplicationCommands.Open,
  OpenKeyGesture);


this.InputBindings.Add(OpenCmdKeybinding);


CommandBinding OpenCmdBinding = new CommandBinding(
  ApplicationCommands.Open,
  OpenCmdExecuted,
  OpenCmdCanExecute);

// yhdistetään komento ikkunaan
this.CommandBindings.Add(OpenCmdBinding);

public static RoutedCommand CustomRoutedCommand = new RoutedCommand();

//CommandBinding customCommandBinding = new CommandBinding(
//  CustomRoutedCommand, ExecutedCustomCommand, CanExecuteCustomCommand);

// käytetään lyhyyden vuoksi samoja metodeja mitä open-komennon kanssa
CommandBinding customCommandBinding = new CommandBinding(
  CustomRoutedCommand, OpenCmdExecuted, OpenCmdCanExecute);

this.CommandBindings.Add(customCommandBinding);

Button CustomCommandButton = new Button();

CustomCommandButton.Command = CustomRoutedCommand;

void OpenCmdExecuted(object target, ExecutedRoutedEventArgs e)
{
  String command, targetobj;
  command = ((RoutedCommand)e.Command).Name;
  targetobj = ((FrameworkElement)target).Name;
  MessageBox.Show("The " + command + " command has been invoked on target object " + targetobj);
}

void OpenCmdCanExecute(object sender, CanExecuteRoutedEventArgs e)
{
  e.CanExecute = true;
}

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/luennot/commands/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2016-01-13 18:19:13
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta