Putkitus

Mikäli jollain komennolla aikaan saatua tulosta halutaan jatkokäsitellä toisella komennolla, käytetään putkitusta |.

Esimerkkinä putkituksesta voisi olla tiedoston sisällön tulostaminen näyttöön ruudullinen kerrallaan. Tiedoston tulostaminen näyttöön suoritetaan type -komennolla. Tämä tulostaa kuitenkin aina koko tiedoston, eikä yli yhden sivun tiedostojen lukeminen näin onnistu. Kun type -komennolla saatua tulosta ei annetakaan heti näyttöön tulostettavaksi, vaan annetaan se putkituksen kautta more -komennolle, voidaan tiedoston sisältö esittää näytöllä kuvaruutu kerrallaan (more tulostaa syötteensä ruutu kerrallaan).

C:\>type tied.txt |more

Jos oletushakemiston tiedostolistaus halutaan järjestää aakkosjärjestykseen, annetaan komento

C:\>dir | sort

Tässä suoritetaan ensin komento dir. Sen tulosta (hakemistolistaus) ei tulostetakaan suoraan näyttöön, vaan se annetaan syötteeksi komennolle sort. Sort järjestää listauksen rivit aakkosjärjestykseen ja antaa sitten tuloksen näytölle.

Komentopari suorittaa saman kuin annettaisiin perätysten seuraavat komennot

C:\>dir> tmp.txt

C:\>sort < tmp.txt> tmp.jar


C:\>typetmp.jar


C:\>del tmp.txt


C:\>del tmp.jar

Putkituksen yhteydessä luodaan levylle tilapäistiedosto, johon ensimmäisen komennon tulos väliaikaisesti talletetaan ja jota seuraava komento käyttää syöttötietoina.

Tekstitiedoston muokkaus

Tekstitiedostot sisältävät tavallista tekstiä puhtaasti merkkimuodossa eli kutakin tekstissä esiintyvää yksittäistä merkkiä vastaa tiedostossa yksi tavu. Näin ollen tekstitiedoston tulkitseminen on yksioikoisen helppoa siirryttäessä koneesta toiselle, olettaen, että käytössä olevat merkkijärjestelmät ovat yhteensopivat.

Tekstitiedoston muokkaukseen on Windowsissa mukana tekstieditori edit, joka on hiirtä hyödyntävä valikko-ohjattu ohjelma. Ohjelma käynnistyy komentorivillä komennolla

C:\>edit

tai mikäli halutaan, voidaan antaa suoraan muokattavan teidoston nimi parametrina

C:\>edit tiedostonimi

Käynnistyksen jälkeen näytölle tulee editin käyttöliittymä ( tätä ennen vielä mahdollisesti kysymys opasteen näyttämiseen, johon voit vastata painamalla Esc-näppäintä ):

Tekstieditorissa tekstiä voidaan kirjoittaa ikään kuin kirjoituskoneella. Uusi rivi saadaan aikaan näppäimen Return painalluksella. Kaikki kirjoitettava teksti ilmestyy tekstin seassa vilkkuvan kursorin kohdalle. Kursoria voi liikuttaa tekstin seassa kursorin ohjausnäppäimin. Nuolinäppäimet liikuttavat kursoria kerrallaan yhden pykälän nuolen osoittamaan suuntaan, Home vie rivin alkuun ja End rivin loppuun, PageDown ruudun verran alaspäin ja PageUp ruudullisen verran ylöspäin. Näppäin Insert kytkee vuoroin lisäys- ja korvaustilan. Lisäystilassa voit lisätä tekstiä jo kirjoittamasi tekstin väliin. Vanha teksti väistää uutta eli tilaa tulee lisää sitä mukaa, kun kirjoitat. Korvaustilassa puolestaan uusi teksti korvaa vanhaa tekstiä. Näppäin Delete poistaa kursorin alla näkyvän merkin.

Graphic1

Valikkojen otsikot näkyvät kuvaruudun yläosassa. Valikkoon on koottu tiedostoon liittyviä komentoja (uuden luominen, vanhan avaaminen muokattavaksi, tallettaminen joko samalle tai eri tiedostonimelle, ohjelman lopettaminen) ja valikkoon tekstin muokkaamiseen liittyviä komentoja (tekstin pois leikkaaminen, tekstin kopioiminen ja pois leikatun tai kopioidun tekstin liittäminen muun tekstin sekaan). Valikkoa voi käyttää joko hiirellä klikkaamalla haluamaansa valikko-otsikkoa ja klikkaamalla haluamaansa komentoa avautuvasta valikosta. Ilman hiirtä halutun valikon saa avattua painamalla alas näppäimen . Tällöin kussakin valikko-otsikossa näkyy yksi kirjain korostettuna. Painamalla tätä korostettua kirjainta saa valikon avattua. Avatusta valikosta komennon voi osoittaa viemällä palkkikursorin halutun komennon päälle nuolinäppäimin ja painamalla tai näppäämällä suoraan komennon nimessä korostettuna näkyvä kirjain.

Mikäli antamasi komento tarvitsee lisätietoja, se osaa kysyä tarvitsemansa lisätiedot itse. Esimerkiksi talletettaessa ennalta nimeämätön tiedostot tai talletettaessa tiedosto toiselle nimelle tulee ohjelmalle kertoa, mikä on talletettavalle tiedostolle annettava nimi. Haluamansa tiedot ohjelma kysyy keskusteluikkunassa, jossa voidaan erikseen valita hakemisto, johon tiedosto tallennetaan sekä antaa tiedostolle annettava nimi. Ikkunan osasta toiseen voidaan liikkua joko hiirellä klikkaamalla tai tabulaattori-näppäimen Tab painalluksella. Hakemistoa valittaessa voidaan hakemistosta tai levyasemasta toiseen siirtyä kaksoisklikkaamalla hakemiston tai levyaseman tunnusta.

Harjoittele editorin käyttöä kirjoittelemalla tekstejä, tallettamalla niitä samalle ja eri tiedostonimille, hakemalla tiedostoja käsiteltäväksi levyltä... Myöhemmin tulet huomaamaan, että se, minkä nyt opit editorin EDIT käytöstä palvelee sinua tulevaisuudessa monen muun ohjelman käytöstä. Etenkin kannattaa tutustua tekstin siirtämiseen ja kopioimiseen tekstidokumentin sisällä.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/dos/index6.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-10-13 15:52:30
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto