Uudelleensuuntaus

Oletuksena Windows lukee syötön näppäimistöltä ja lähettää tulostuksen näytölle. Voidaan kuitenkin haluta, että esimerkiksi lukeminen suoritetaan tiedostosta ja tulostaminen suuntautuu kirjoittimelle. Tätä varten on Windows:issa mahdollista suorittaa uudelleensuuntaus.

Näytön sijaan tulostus voidaan ohjata tulostimelle tai käyttäjän määrittelemään tiedostoon käyttämällä tulostuksen uudelleensuuntausta>.

Jos komennoksi annetaan pelkkä dir, tulostuu oletushakemiston sisältö (tiedostojen ja alihakemistojen nimet) näytölle. Komennossa

C:\>dir> prn

hakemistolistauksen tulostus ohjataan loogiseen tiedostoon prn, joka on kirjoittimen laitenimi. Näin ollen hakemistolistaus tulostuu näytön sijaan paperille.

Esimerkiksi komennossa

C:\>dir> sisalto.txt

oletushakemiston sisältö tulostetaan näytön sijaan tiedostoon sisalto.txt. Jos ko. tiedostoa ei alunperin ollut olemassa, se luodaan automaattisesti. Jos tiedosto oli olemassa ennen komentoa, sen sisältö korvataan komennon dir tuottamalla listauksella (vanha sisältö tuhoutuu).

Komennolla

C:\>dir>> sisalto.txt

oletushakemiston sisältö ohjataan tiedoston sisalto.txt jatkoksi. Jos tiedostoa ei ollut alunperin olemassa, se luodaan.

Mikäli ohjelman halutaan lukevan tietoa jostakin muualta kuin näppäimistöltä, käytetään syötön uudelleensuuntausta <.

Komennolla

C:\>kasittele < tiedot.dat

ohjelma kasittele lukee syöttötiedot näppäimistön sijaan tiedostosta tiedot.dat.

Pitkän tiedoston sisällön tarkasteleminen komennolla type ei ole kovinkaan mukavaa, sillä tiedoston alkuosa häviää kuvaruudulta ja vain viimeiset rivit jäävät näkyviin. Tiedoston alkupäätäkin voidaan katsella rauhassa, kun tiedosto annetaan syötteeksi komennolle more(tulostaa sivu kerrallaan), esimerkiksi

C:\>more < pitka.txt

Jos tiedosto nimet.txt sisältää joukon nimiä, jotka tulee järjestää ja tallettaa tiedostoon nimet.jar, saadaan koko tehtävä hoidettua komennon sort avulla yhdellä kertaa.

C:\>sort < nimet.txt> nimet.jar

Sort järjestelee rivejä, joten nimien täytyy luonnollisesti olla lukutiedostossa riveittäin.

Komentoja sort ja more ei esitelty aiemmin, mutta ne ovat DOSiin kuuluvia komentoja.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/dos/index5.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-10-13 15:52:30
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto