Komennot

Komentojen (eng. Commands) syntaksin (= kielioppi, kirjoitusasu) kuvaamiseen käytetään yleisesti seuraavia merkintöjä

A|Bvalitaan joko A tai B

[A]lauseke A voi joko esiintyä tai jäädä pois

{A}lauseke A voi esiintyä mielivaltaisen monta kertaa tai se voi puuttua

levy:levyasematunnus

polkuhakemistonimi ilman tiedoston nimeä

tiedostotiedoston nimi

reittinimipolku+tiedosto

Komentojen kirjoittaminen

Ollessaan valmis vastaanottamaan komentoja DOS antaa käyttäjälle kehotteen (prompt), jonka perään komennot kirjoitetaan. Kehote sisältää yleensä oletuslevyaseman tunnuksen ja oletushakemiston absoluuttisen viittauksen sekä nuolimerkin, esim.

C:\MyTemp>

Komentojen antaminen käy pääpiirteittäin seuraavasti:

  1. Anna komento + mahdollisesti tarvittavat lisätiedot eli parametrit.

  2. Paina enter eli rivinvaihto.

Seuraavassa vinkkejä komentojen kirjoittamisesta:

DOSin komentojen yleinen muoto on seuraava:

komentosana {parametri} {valitsin}

Komentosana kertoo koneelle, mitä käyttäjä sen toivoo tekevän. Parametreilla koneelle kerrotaan mihin sen tulee haluttu toimenpide kohdistaa. Kaikki komentorivin osat (komentosana, parametrit ja valitsimet) erotetaan toisistaan välilyönnein.

Varoittava esimerkki

Kone ei taatusti ymmärrä (ainakaan millään järkevällä tavalla) seuraavaa komentoa

copynimi.txta:\oma\nimi.txt

sillä se ei pysty erottamaan riviltä ainuttakaan tuntemaansa komentoa. Sen sijaan komennon

copy nimi.txt a:\oma\nimi.txt

kone suorittaa vallan mallikkaasti. Vastaavasti kukaan henkilö ei kirjoita nimeään seuraavasti

sirkkuliisakatariinamiettunenmäkinen

vaan selvyyden vuoksi on tapana erotella sanat toisistaan välilyönnein (tai välimerkein)

sirkku-liisa katariina miettunen-mäkinen

Kun koneen halutaan tekevä jotain, täytyy ensimmäiseksi kirjoitettavan sanan aina olla jokin systeemin tuntema komento tai ohjelman nimi.

Komennot ovat usein selvästi ymmärrettävää englannin kieltä, joko kokonaisia sanoja tai lyhenteitä, joten heti alusta alkaen kannattaa opetella miettimään, mistä sanoista komennot tulevat. Näin ne on huomattavasti helpompi muistaa.

Parametrien lisäksi syöttörivillä voi esiintyä myös valitsimia, jotka tunnistaa kauttaviivasta (esim. /a). Valitsimilla voidaan valita saman komennon eri muotoja ja vaikuttaa näin komennon toimintaan.

Apua komennoista

Versiosta MS-DOS 5.0 lähtien saadaan komennoista avustusta suoraan kirjoittamalla komennon yhteyteen valitsin /? (kauttaviiva ja kysymysmerkki). Toinen tapa saada apua komentojen käytöstä on kirjoittaa help ja sen perään komento, josta haluaa apua. esimerkiksi dir-komennosta saa ohjeita joko kirjoittamalla dir /?tai help dir. Avustusteksti ei välttämättä ole täsmälleen sama näillä tavoilla, /? antaa lähinnä valitsimiin (optioihin) liittyvää tietoa, help taas yleisempää tai laajempaa tietoa.

Versiossa 5.0 kirjoittamalla pelkkä help saadaan lyhyt kuvaus Windowsin keskeisimmistä komennoista. Versiossa 6.0 tällä komennolla tulee lista kaikista käytettävissä olevista komennoista ja komennolla fasthelp lyhyet kuvaukset.

(Paikallinen huomautus: Atk-keskuksen koneissa on verkko-toimintoihin liittyviä erityisavustuksia, joten help-komento ei siellä välttämättä toimi näin. Opasteen saa joko kirjoittamalla komennon c:\dos\help tai c:\sys\dos\help )

Seuraavassa on kuvattu muutamia tavallisimpia Windowsin komentoja. Tarkempia yksityiskohtia ja lisää komentoja löytyy Windowsin käsikirjoista.

DIR

dir = DIRectory = hakemisto

Komennolla dir saadaan osoitetun hakemiston sisällysluettelo. Mikäli hakemistoa ei erikseen mainita, kohdistuu toiminto oletushakemistoon.

Komennon syntaksi on seuraava:

DIR [levy:][polku][tiedosto] [/P][/W][/A[attribuutit]] [/O[järjestys]] [/S]

Valitsimet:

Esimerkiksi oletuslevyn oletushakemiston hakemistolistaus saa kirjoittamalla pelkästään komennon oletuslevyn oletushakemiston hakemistolistaus dir.

C:\MyTemp>dir

Volume in drive G is system


Volume Serial Number is 4C26-8561


Directory of C:\MyTemp>


30.07.2000 18:34 <DIR> .


30.07.2000 18:34 <DIR> ..


30.07.2000 18:33 7 heppa.doc


30.07.2000 18:33 7 kala.doc


30.07.2000 18:33 7 kirja.doc


30.07.2000 18:32 9 teksti.txt


4 File(s) 30 bytes


2 Dir(s) 212738048 bytes free

Seuraavaksi tulostetaan kaikki txt-tunnisteiset tiedostot oletushakemistosta

C:\MyTemp>dir *.txt

Volume in drive G is system


Volume Serial Number is 4C26-8561


Directory of C:\MyTemp>


30.07.2000 18:32 9 teksti.txt


1 File(s) 9 bytes


0 Dir(s) 213270528 bytes free

Seuraavassa esimerkissä tulostetaan levyn A oletushakemiston hakemistolistaus

C:\MyTemp>dir a:

Volume in drive A has no label.


Volume Serial Number is 0000-0000


Directory of A:\


30.07.2000 17:00 866683 kirjat.Zip


1 File(s) 866683 bytes


0 Dir(s) 590848 bytes free

Lopuksi listataan oletuslevyn oletushakemiston kaikki doc tarkenteiset tiedostot sivu kerrallaan nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

C:\MyTemp>dir *.doc /p /on

Volume in drive G is system


Volume Serial Number is 4C26-8561


Directory of C:\MyTemp>


30.07.2000 18:33 7 heppa.doc


30.07.2000 18:33 7 kala.doc


30.07.2000 18:33 7 kirja.doc


3 File(s) 21 bytes


0 Dir(s) 212738048 bytes free

CD

chdir = CHange DIRectory = cd = vaihda hakemistoa

chdir tai lyhyemmin cd, vaihtaa oletushakemistoksi parametrina annetun hakemiston. Jos komento annetaan ilman parametria, tulostetaan nykyisen oletushakemiston nimi.

Komennon syntaksi on

CHDIR [levy:][polku]

tai

CD [levy:][polku]

Huomaa, että levytunnuksen ja polun väliin ei saa jäädä välilyöntiä.

Vaihdetaan oletushakemistoksi juurihakemisto. Huomataan, että kehotteeseen vaihtuu uusi oletushakemiston nimi.

C:\MyTemp>cd \

C:\>

Seuraavaksi vaihdetaan pelit hakemistoon, jonka täytyy sijaita nykyisessä oletushakemistossa.

C:\>cd pelit

C:\pelit>

Vaihdetaan hakemistoon MyTemp, joka on juurihakemiston alihakemistona.

C:\pelit>cd \MyTemp

C:\MyTemp>

Seuraavaksi siirrytään hakemistorakenteessa yksi pykälä ylöspäin.

C:\MyTemp>cd ..

C:\>

Pelkkä komento cd antaa oletushakemiston nimen.

C:\MyTemp>cd

C:\MyTemp>

MKDIR

md = mkdir = MaKe DIRectory = tee hakemisto

mkdir, lyhyemmin md, luo uuden alihakemiston. Mikäli hakemiston nimeen ei erikseen ole merkitty polkua, syntyy oletushakemistolle uusi alihakemisto.

Komennon syntaksi on seuraava:

MKDIR [levy:][polku]hakemisto

Huomaa, että levytunnuksen ja polun väliin ei saa jäädä välilyöntiä.

Luodaan hakemisto pelit oletushakemiston alihakemistoksi.

C:\ mkdir pelit

Seuraavaksi luodaan hakemisto omat juurihakemiston alihakemistoksi.

C:\mkdir \omat

Viimeisenä luodaan levylle A hakemisto prope hakemiston kurssit alihakemistoksi. kurssit hakemiston täytyy olla olemassa.

C:\>mkdir a:\kurssit\prope

RMDIR

rd = RMDIR = ReMove DIRectory = poista hakemisto

rmdir, lyhyemmin rd, poistaa parametrina annetun alihakemiston.

Komennon syntaksi on seuraava:

RMDIR [levy:][polku]hakemisto

Huomaa, että:

Poistetaan oletushakemiston alihakemisto pelit.

C:\>rmdir pelit

Seuraavaksi poistetaan juurihakemiston alihakemisto omat.

C:\>rmdir \omat

Seuraavana poistetaan A levyn hakemiston kurssit alihakemisto prope.

C:\>rmdir a:\kurssit\prope

COPY

copy = kopioi

Kopioi ensimmäisessä parametrissa mainitut tiedostot toisessa parametrissa mainittuun paikkaan.

Komennon syntaksi on seuraava:

COPY lähde [+lähde [+ ...]] [kohde] [/V]

Valitsimet:

Esimerkiksi kopioidaan tiedoston vanha.txt sisältö tiedostoon uusi.txt.

C:\>copy vanha.txt uusi.txt

Seuraavaksi kopioidaan levyn A hakemiston \kurssit\prope tiedosto vanha.txt oletushakemistoon tiedostoksi uusi.txt.

C:\>copy a:\kurssit\prope\vanha.txt uusi.txt

Seuraavaksi kopioidaan kaikki txt-loppuiset tiedostot a:-aseman päähakemistoon.

C:\>copy a:\kurssit\prope\*.txt a:\

Seuraavaksi kopioidaan hakemiston \kurssit\proped tiedosto vanha.txt oletushakemistoon samalla nimellä, tällöin kohdetta ei tarvitse antaa lainkaan.

C:\>copy \kurssit\prope\vanha.txt

Seuraavaksi kopioidaan tiedostot alku.txt ja jatko.txt samaan tiedostoon kaikki.txt peräkkäin.

C:\>copy alku.txt+jatko.txt kaikki.txt

Seuraavaksi kopioidaan tiedosto teksti.txt levyn A oletushakemistoon samalla tiedostonimellä

C:\>copy teksti.txt a:

Lopuksi kopioidaan oletushakemistosta kaikki txt-päätteiset tiedostot doc-päätteisiksi tiedostoiksi.

C:\>copy *.txt *.doc

Huom! Nykyiset Windowsit sisältävät huomattavasti monipuolisemman komentoriviltä käytettävän kopiointi ohjelman nimeltään xcopy.

TYPE

type = kirjoittaa kirjoituskoneella

type tulostaa tiedoston sisällön kuvaruudulle. Komennon syntaksi on seuraava:

TYPE [levy:][polku]tiedosto

Tulostetaan levyn A hakemiston kurssit tiedoston luonnon.doc sisältö näytölle.

C:\>type a:\kurssit\luonnos.doc

Seuraavaksi tulostetaan tiedoston teksti.txt sisältö näytölle.

C:\>type teksti.txt

Huom! Type-komennossa ei voi käyttää jokerimerkkejä!

RENAME

ren = rename= nimeä uudelleen

rename vaihtaa tiedoston nimen.

Komennon syntaksi on seuraava:

REN [levy:][polku]vanhanimi uusinimi

Huomaa!! Komento ainoastaan vaihtaa tiedoston nimen, komennolla ei voi siirtää tiedostoja hakemistosta toiseen.

Nimetään tiedosto koe.txt tiedostoksi uusi.txt, tiedosto koe.txthäviää (sen sisältö tosin on tallessa uudella nimellä)

C:\>ren koe.txt uusi.txt

Seuraavaksi nimetään uudelleen levyn A hakemiston prope tiedosto juttu.txt nimelle roska.txt.

C:\>ren a:\prope\juttu.txt roska.txt

Seuraavaksi nimetään kaikki txt-loppuiset tiedostot bak-loppuisiksi.

C:\>ren a:\prope\*.txt *.bak

DEL, ERASE

del = DELete = tuhoa

erase = pyyhi tyhjäksi

del ja erase tuhoavat tiedoston.

Komennon syntaksi on seuraava:

DEL [levy:][polku]tiedosto [/P]

tai

ERASE [levy:][polku]tiedosto

Valitsimet:

Poistetaan tiedosto juttu.txt oletushakemistosta.

C:\>del juttu.txt

Seuraavaksi tuhotaan kaikki txt-loppuiset tiedostot oletushakemistosta.

C:\>del *.txt

Seuraava komento poistaa oletushakemiston kaikki tiedostot, käytettävä harkiten (kone kysyy aina varmistuksen poiston suorittamiselle)

C:\>del *.*

FORMAT

format alustaa levyn eli merkitsee sektorit, luo tilanvaraustaulukon ja juurihakemiston.

Komennon syntaksi on seuraava:

FORMAT levy:[/V[:nimi]][/F:koko][/S]

Valitsimet:

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/dos/index4.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-10-13 15:52:30
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto