TIES460 - Oppimateriaalituotanto (3 op)

Ajankohtaista

Kevään 2016 kurssi on päättynyt.

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/oppimateriaalituotanto/

Kurssin Moodle-työtila löytyy osoitteesta: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=925

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä:

https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=188998

Kurssikuvaus

Kurssilla tutustutaan erilaisiin oppimateriaalityyppeihin, oppimateriaalien laatukriteereihin sekä oppimateriaalien tuottamisen eri vaiheisiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Kurssilla keskitytään erityisesti tietotekniikan oppimateriaaleihin, mutta kurssilla opittua tietotaitoa voi soveltaa myös muiden oppiaiheiden oppimateriaaleihin. Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Osaamistavoitteet

Katso Korpista osaamistavoitetaulukko.

Esitiedot

Esitietoina ovat seuraavat kurssit:

Opetusmuodot

Luennot, itsenäinen työ tai ryhmätyö ja seminaarit.

Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna.

Suoritustapa

Moodle-tentti ja harjoitustyö.

Harjoitustyössä opiskelija valitsee jonkun tiiviin tietotekniikan (tai tietotekniikkaa sisältävän) aihekokonaisuuden, johon suunnittelee ja toteuttaa oppimateriaalin valitsemallaan perustellulla tekniikalla. Tämän jälkeen kyseisen oppimateriaalin laatua, soveltuvuutta kohdekontekstiin sekä valitun alustan/formaatin toimivuutta arvioidaan muiden kurssilaisten ja opettajan toimesta. Harjoitustyön voi tehdä yksin tai 2-3 hengen ryhmässä.

Arviointi

Kurssi arvioidaan numerolla 1-5. Kurssin arvosteluun vaikuttaa 50 % harjoitustyö ja 50 % tentti. Saadakseen kurssin läpi täytyy molemmista osioista saada hyväksytty.

Kirjallisuutta

  1. Antti Ekonoja: Oppimateriaalien kehittäminen, hyödyntäminen ja rooli tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa, https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/44175/978-951-39-5793-3_vaitos19092014.pdf
  2. Liisa Ilomäki (toim.): LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN, E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa, http://www.oph.fi/download/144415_Laatua_e-oppimateriaaleihin_2.pdf
  3. Opetushallitus: E-oppimateriaalin laatukriteerit, http://edu.fi/verkko_oppimateriaalit/e-oppimateriaalin_laatukriteerit
  4. Helena Ruuska, Markku Löytönen, Anne Rutanen (toim.): LAATUA! Oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä, http://www.suomentietokirjailijat.fi/@Bin/462670/Laatua_oppimateriaalit_2015_korjattu_web.pdf

Opettaja

Antti Ekonoja
Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja
Sähköposti: antti.j.ekonoja@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.ekonoja.net/>
Työhuone: Ag C522.3
Puhelin: 040 8053257

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/oppimateriaalituotanto/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2016-05-23 12:38:20
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta