ITKY201 Mikrotietokonelaitteistot (2 op, 1 ov)

Ilmoituksia

Kurssi on päättynyt, eikä kurssia järjestetä lukuvuonna 2007-2008. Kurssin voi suorittaa vielä etäopiskeluna 31.7.2007 saakka. Kurssin harjoitustyön tehtävät on tilattava 15.7.2007 mennessä ja palautettava hyväksytysti viimeistään 31.7.2007. 1.8.2007 alkaen kurssista ei voi saada enää suoritusmerkintää.

Kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta: http://appro.mit.jyu.fi/laitteistot/

Kurssi ITKY201 Mikrotietokonelaitteistot (2 op, 1 ov) korvaa vanhan kurssin TIE140 Mikrotietokonelaitteistot (2 ov). Kurssit eivät mene samaan opintokokonaisuuteen. Kurssi kelpaa yleisopintoihin tai Informaatioteknologian opintokokonaisuuteen valinnaisena opintojaksona sekä opettajankoulutuksessa valinnaiseksi opintojaksoksi.

Sisältö

Kurssilla perehdytään mikrotietokoneen rakenteeseen ja opitaan ymmärtämään keskeisiä asioita tietokoneen toiminnasta. Lisäksi kurssilla hankitaan tarvittavat valmiudet laitteiden ja ohjelmien asentamiseksi tietokoneeseen. Kurssin aihealueet lyhyesti:

Esitiedot

Pakollinen esitieto on Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi tai vastaavat tiedot.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan osallistumalla luentoihin ja demonstraatioihin. Luentoihin on osallistuttava aktiivisesti. Luentoja voi korvata kirjallisilla töillä. Demonstraatioihin on valmistauduttava tekemällä ennakkotehtävät ja perehtymällä ohjeistukseen sekä oppimateriaaliin. Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna 1.1. alkaen. Ilmoittaudu tällöin Korpissa Mikrotietolaitteistot-verkkokurssille. Suorittamisesta tarkemmin työohjeissa.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Korpista löytyy useita samalla koodilla olevia kursseja eri opiskelijaryhmille. Ilmoittaudu paikkakuntasi/opiskelutapasi mukaan yhdelle seuraavista kursseista:

Kurssi on avoimen yliopiston kautta avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi. Tarkemmin avoimessa opiskelusta voi lukea opiskeluoppaasta.

Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kurssisivujen kautta (Opiskeluni | ITKY201 | Demo).

Luennot

Luentoja on 12h ja ajat löytyvät Korpista.

Kurssin suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen luennoille.

Harjoitukset

Harjoitukset ovat pakollisia ja niitä on 6h. Ajat löytyvät Korpista.

Etäopiskelu

Kurssin voi suorittaa myös etäopiskellen. Kurssin suoritus tapahtuu tekemällä kurssin aihealueet kattava etätehtävä. Lisää tietoa etäopiskelulta löydät kurssin etäopiskeluohjeesta.

Postituslista

Kurssilla on käytössä postituslista. Postituslistalla keskustellaan ja tiedotetaan kurssiin liittyvistä asioista. Postituslistaa voi seurata sähköpostin avulla.

Reaaliaikainen keskustelukanava

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jonne voi tulla kyselemään/keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla aina kun kiireiltään ehtivät.

Sivuston päivitystiedot (RSS)

Kurssin www-sivuston päivittymistä voi seurata myös RSS-syötteen avulla joko WWW-sivulta tai RSS-syötettä lukevalla ohjelmalla. Mozilla Firefoxilla sivut saa päivittyviin kirjanmerkkeihin (Live Bookmarks) napauttamalla Add live bookmark -kuvaketta. Tarkemmin RSS:stä kerrotaan Jyväskylän kaupungin RSS-ohjeessa.

Opettajat

Antti Ekonoja
yliopistonopettaja Antti Ekonoja
Sähköposti: anjoekon@cc.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.ekonoja.net/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731
Jukka Mäntylä
yliopistonopettaja Jukka Mäntylä
Sähköposti: jmantyla@mit.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.iki.fi/jmantyla/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/laitteistot/
© Jukka Mäntylä (jmantyla@mit.jyu.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2007-06-01 12:10:55