TJTA270 WWW-sovellukset

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/sovellukset/

Kurssin ajankohta

Kurssin pidetään seuraavan kerran keväällä 2007, alkaen helmi-maaliskuun vaihteessa (neljäs periodi). Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna.

Kurssikuvaus

Kurssilla tutustutaan tekniikoihin ja periaatteisiin jotka liittyvät WWW-sovelluksen rakentamiseen. Kurssilla käsitellään myös muita WWW-sovelluksen suunnittelussa huomioitavia asioita, kuten tietoturvaa ja sovelluksen integroimista taustajärjestelmiin.

Kurssin aikana toteutetaan PHP-kielellä pieni WWW-palvelu, joka mm. käyttää tietokantaa ja hyödyntää sessioita. Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys WWW-sovelluksen rakentamisen keskeisistä periaatteista.

Kurssin aihealueet lyhyesti:

Esitiedot

Pakollisina esitietoina vaaditaan kurssit Tietokone ja tietoverkot työvälineenä ja Ohjelmointi 1

Lisäksi hyvää taustatietoa saa kursseilta:

Kurssin työmäärä

Kurssin laajuus on 4 op / 2 ov. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin 100 tunnin työmäärää. Työmäärä jakaantuu opiskelumuodoittain esimerkiksi seuraavasti:

OpiskelumuotoKerratTuntimäärä
Luennot2040 h
Demot1020 h
Viikkotehtävät
Itsenäinen työ
1040 h

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan viikkotehtävillä (10 kpl).

Kurssia ei voi enää suorittaa tenttimällä!

Kurssin voi suorittaa myös harjoitustyöllä ja etäopiskeluna kesäkuusta 2006 alkaen.

Niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Verkkotekniikan jatkokurssin, ei myönnetä opintoviikkoja tästä kurssista.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Ilmoittaudu myös demoryhmään mikäli aiot käydä aktiivisesti paikalla (suositeltavaa).

Kurssi on avoimen yliopiston kautta avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi. Tarkemmin avoimessa opiskelusta voi lukea opiskeluoppaasta.

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä etäopiskeluna

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimivat kurssin WWW-sivut.

Luennot

Luennot alkavat ma 20.2.2006 Auditorio 2:ssä klo 10.15. Luennot ovat aina maanantaisin Auditorio 2:ssa. Tällöin käsitellään uutta asiaa. Keskiviikon (tai tiistain) luennolla käsitellään viikkotehtävät ja mahdollisesti uutta asiaa. Katso tarkemmat ajat ja paikat korpista.

Luennot taltioidaan videona jä äänenä. Taltiointeja voi katsella ja kuunnella jälkikäteen lataamalla tiedostot kunkin luentosivun alusta. Lisäksi tarjolla on kokeiluasteella oleva reaaliaikainen (luentoaikaan toimiva) verkkovideolähetys (engl. stream) osoitteesta:

mms://meedio.ad.jyu.fi/audit1-live

Videoiden katselemiseen tarvitset Windows Media Playerin version 9 tai 10. Ääntä voit kuunnella millä tahansa mp3-formaattia tukevalla ohjelmalla, esimerkiksi Winampilla tai Windows Media Playerillä.

Luennoista tehdään hieman myöhemmin XviD-versiot.

Harjoitukset

Demot pidetään Agoran mikroluokissa (AgB111.1 Asia), joihin voi kirjautua atk-keskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Demoissa harjoitellaan niitä taitoja, joita vaaditaan viikkotehtävissä. Demot on vapaaehtoisia, mutta suositeltavia. Demot eivät vaikuta arvosteluun.

Ensimmäisen ryhmän ensimmäiset demot ovat to 24.2.2006 klo 12. Joka viikko on uudet tehtävät, joiden tietoja tarvitaan seuraavan viikon viikkotehtävissä.

Demoryhmien tarkemmat ajat näet korpista! Älä ilmoittaudu ryhmään, jos et aio käydä demoissa. Kuhunkin demoryhmään voi ilmoittautua 20 opiskelijaa. Tietokoneita on kussakin demoluokassa vain 12, joten isoissa ryhmissä työskennellään parin kanssa. Demoryhmää ei järjestetä mikäli ilmoittautuneita on alle 8.

Viikkotehtävät

Kurssi suoritetaan tekemällä viikkotehtäviä

Keskustelu

Kurssilla on käytössä yhdistetty postituslista. Postituslistalla keskustellaan ja tiedotetaan kurssiin liittyvistä asioista. Postituslistaa voi seurata sähköpostin avulla.

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jossa voi reaaliaikaisesti kysellä ja keskustella kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät. Kanavalle pääset IRC-ohjelmalla, ohjeet Chat-sivun kautta.

Sivuston päivitystiedot (RSS)

Kurssin www-sivuston päivittymistä voi seurata myös RSS-syötteen avulla joko WWW-sivulta tai RSS-syötettä lukevalla ohjelmalla. Tarkemmin RSS:stä kerrotaan Jyväskylän kaupungin RSS-ohjeessa.

Edelliset vuodet

Kurssin aikaisempien vuosien kotisivut

Opettajat

Tommi Lahtonen
yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://hazor.iki.fi/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731
Jukka Mäntylä
yliopistonopettaja Jukka Mäntylä
Sähköposti: jmantyla@mit.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.iki.fi/jmantyla/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731
Kommentoi

Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/sovellukset/
© Jukka Mäntylä (jmantyla@mit.jyu.fi)< http://www.iki.fi/jmantyla/>
2006-11-16 18:17:26