Komentojonotyökalut - Demo2

English version

Seuraavissa demotehtävissä opetellaan käyttämään muutamaa hyödyllistä DOS-pohjaista ohjelmaa sekä käytetään ohjelmia komentojonojen yhteydessä.

Ohjelmien käyttöön löydät lyhyet ohjeet kolmannen luennon lopusta. Lisäksi apuna kannattaa käyttää ohjelmien ohjeita.

 1. Tee komentojono, jolla voidaan kopioida kaikki .cpp-, .doc- ja .xls- päätteiset tiedostot levykkeeltä kovalevyn vastaavaan hakemistorakenteeseen. Komentojonolla on kohtuullisen kätevää liikutella tiedostoja esimerkiksi kotikoneen ja koulun koneen välillä. Yksittäisten tiedostojen kopioiminen hakemistorakenteessa on toisinaan tuskastuttavaa touhua Windows-ympäristössä. Komentojonon tekemisessä kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:
  • Komentojonossa kannattaa käyttää XCOPY-komentoa.
  • Kovalevyn hakemistorakenne ei ole ennakolta tiedossa, joten se täytyy välittää komentojonolle parametrina.
  • Komentojonossa kannattaa testata kohdehakemiston olemassaolo, jolloin vältytään ylimääräisiltä kyselyiltä ja virheen mahdollisuudelta.
  • Tiedostojen kopiointi tehdään vain, jos levykkeellä olevat tiedostot ovat uudempia kuin kovalevyllä olevat tai niitä ei ole kovalevyllä ollenkaan. Kaikissa tilanteissa päivämäärän testaaminen ei onnistu, joten joudutaan testaamaan onko tiedostossa tapahtunut muutoksia. Testaus onnistuu tiedostoattribuutteja tarkastelemalla, joten lue ohjeesta millaista attribuuttia komennon kanssa kannattaa käyttää.

  Tallenna komentojono nimelle kovalevy.bat ja kokeile komentojonon toimintaa.

  Käyttöesimerkki: kovalevy  U:\laitteistot\
 2. Tee edellisestä komentojonosta sellainen versio, että sillä kopioidaan kovalevyllä sijaitsevasta hakemistosta tiedostot levykkeelle. Komentojonon toiminnan on muuten oltava täsmälleen samanlainen kuin edellä.
  Käyttöesimerkki: korpulle U:\laitteistot\

  Mitä ongelmia komentojonon käytössä voi ilmetä? Miten ratkaisisit ongelmat?

 3. Hae koneellesi DOS-pohjainen viruksentorjuntaohjelma osoitteesta <URL: ftp://ftp.europe.f-secure.com/anti-virus/free/>. Virustorjuntaoohjelmatiedosto on pakattu zip-paketiksi ja se on nimetty nimelle fp-312b.zip. Tallenna tiedosto hakemistoon U:\laitteistot\. Seuraavaksi tehdään muutama komentojono, joiden avulla helpotetaan pakkauksen purkamista ja virustorjuntaohjelman käyttöä.

 4. Ensimmäinen tehtävä on ohjelmapakkauksen purkaminen DOS-pohjaisella pakkausohjelmalla pkunzip. Ohjelman avaustuksen saat näkyville kirjoittamalla komentoriville pelkän ohjelman nimen. Lyhyen ohjeen PKZIPin ja PKUNZIPin käytöstä löydät kolmannen luennon lopusta.

  Tee komentojono, joka hoitaa pakkauksen purkamisen siten, että sinun ei tarvitse joka kerta muistella pakkausohjelman parametrisointeja.

  • Purettavan tiedoston nimi pitää antaa ensimmäisenä parametrina komentojonolle.
  • Toisena parametrina välitetään hakemisto, jonne pakkauksen tiedostot puretaan.
  • Tallenna tiedosto nimelle pura.bat ja kokeile komentojonon toimintaa.
  Käyttöesimerkki: pura fp-308.zip  fprot
  
 5. Viruksentorjuntaohjelmaa voidaan käyttää DOS-tilan käyttöliittymästä, mutta seuraavassa virusten poistaminen on tarkoitus tehdä suoraan komentoriviltä.

  Tee komentojono, joka poistaa virukset kyselemättä käyttäjältä varmistuksia. Apua F-prot-ohjelman parametrisoinneista saat komennolla f-prot /?.

  • Virusten etsintä pitää tehdä koko koneen kovalevyltä.
  • Komentojonon on oltava sellainen, että sillä pystyy tarkistamaan koneen ymmärtämättä koko tapahtumasta mitään.
  • Tallenna komentojono nimelle skannaa.bat ja kokeile sen toimintaa.

  Edellä tehty komentojono on erityisen hyödyllinen silloin, kun antaa viruksentorjuntaohjelman jollekin ystävälleen, joka ei ole perehtynyt alan saloihin.

  
  Käyttöesimerkki:skannaa
  
 6. Nyt sinulla on hyvä komentojono, jonka voit antaa ystäviesi käyttöön. Komentojono pitää toimittaa samassa pakkauksessa kuin viruksentorjuntaohjelma. Virusohjelma ei mahdu yhdelle levykkeelle, joten se joudutaan pakkaamaan useammalle levykkeelle. Pakkaaminen tehdään tällä kertaa ARJ-nimisen pakkausohjelma avulla.

  Tee komentojono, joka pakkaa parametrina annetun hakemiston sisällön ja sen alihakemistojen sisällöt ja tekee niistä korpun kokoisia pakkauksia. ARJ-ohjelman ohjeen saat näkyville kirjoittamalla pelkän ohjelmanimen komentoriville. Lyhyt ohje ARJ:n käyttöön löytyy kolmannen luennon lopusta. Tehdyt pakkaukset on tämän jälkeen helppo kopioida korpuille.

  Käyttöesimerkki: pakkaaA tiedosto_tai_hakemisto
  
 7. Tee komentojono, joka huolehtii myös pakkausten purkamisesta. Tallenna tiedosto nimelle puraARJ.bat.

  Käyttöesimerkki: puraARJ paketti
  
  

  Komentojonon saa yleensä mahdutettua viimeiselle korpulle ja mukaan voi joutua laittamaan myös ARJ-pakkausohjelman. Mukaan voit tehdä esimerkiksi lyhyen ohjeen, joka näyttää seuraavalle:

  • Kopioi mukana olevien korppujen sisältö johonkin kovalevyllä sijaitsevaan hakemistoon.
  • Avaa komentokehote (engl. Command Prompt) ja siirry hakemistoon, johon kopioit korppujen sisällön.
  • Aja paketin purkava tiedosto komennolla puraARJ. Tällöin tehdyssä komentojonossa on jo valmiina paketin nimi.
  • Aja viruksentorjuntaohjelma komennolla skannaa.
 8. Jos sinulla on toistuvia kopiointeja palvelinkoneen ja lokaalinkoneen välilä, niin voit helpottaa työtäsi omalla komentojonolla, jonka tallennat U-levyasemalla.

  Suunnittele ja toteuta komentojono, jolla helpotat tiedostojen kopiointia palvelinkoneen ja lokaalin koneen välillä. Huomaa, että salasanatietoja ja käyttäjätunnustietoja ei koskaan saa kysyä komentojonossa! Lyhyet ohjeet SCP:n käyttöön löydät kolmannen luennon lopusta.

  Käyttöesimerkki: kopi_p2c  palvelimen_hakemisto lokaali_hakemisto
  
  
 9. Arvioi edellä tehtyjen komentojonojen käyttökelpoisuutta itsesi kohdalla. Tuleeko mieleesi tilannetta, jossa tarvitsisit komentojonoa?
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/laitteistot/demot/demo2/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
2003-02-28 09:57:47