Harjoitustyö - Mikrotietokonelaitteistot

Jokaiselle on arvottu harjoitustyöaihe

Voidaksesi tehdä harjoitustyön sinun tulee myös ilmoittautua kurssille korppi-järjestelmän kautta!

Harjoitustyössä on tarkoitus

Harjoitustyön tekemiseen on kaksi (2) erilaista vaihtoehtoa:

  1. Tiettyä aihepiiriä syventävä kirjoitelma, joka sijoitetaan WWW:hen kaikkien luettavaksi ja hyödynnettäväksi.
  2. Yksityiskohtainen WWW-dokumentti omaan tietokoneeseen liittyvästä laiteasennuksesta/laajennuksesta

Harjoitustyön aiheet

Harjoitustyön voit tehdä joko valmiista aiheesta tai omasta aiheesta. Kummassakin tapauksessa täytyy huomioida seuraavat asiat:

Dokumentin / raportin sisällöltä vaaditut ominaisuudet

Dokumentti tulee kirjoittaa selkeällä, ymmärrettävällä ja asiallisella kielellä. Dokumentti on kirjoitettava siten, että asiaan perehtymätönkin pääsee jyvälle aiheesta. Tekstin pitää siis alkaa aihepiirin yleisellä kuvauksella ja kertoa tarpeellinen määrä taustatietoa asiasta, jonka jälkeen asiaa on käsiteltävä syvällisesti aina sen pohjia myöten. Kirjoitelman täytyy vastata kattavasti ainakin seuraaviin kysymyksiin:

Harjoitustyön tieteelliseen kirjoittamiseen liittyvät vaatimukset

Harjoitustyön yhtenä tehtävänä on harjoitella tieteellisen artikkelin kirjoittamista. Seuraavaan listaan on kerätty vaatimukset hyvin suppeassa muodossa. Hyvä ja lyhyt opas tieteelliseen kirjoittamiseen on Jukka-Pekka Santasen artikkeli Opinnäytteiden kirjoittaminen, lyhyt oppimäärä.

Lähdeluettelo

Seuraavassa ohjeessa on käytetty lähteenä Jukka-Pekka Santasen artikkelia Opinnäytteiden kirjoittaminen, lyhyt oppimäärä.

Dokumentissa on viitattava tietotekniikka-alan tieteellisen kirjoittamisen tapojen mukaisesti käytettyihin lähteisiin. Tekstikappaleet, jotka on kirjoitettu lähteeseen perustuen, on varustettava lähdeviitteellä ja varsinaiset lähteet kootaan dokumentin loppuun lähdeluetteloksi. Lähdeluettelon tekemisessä on käytettävä seuraavaa muotoa:

Lähteeksi ei kelpuuteta mikrotietokonelaitteistot-kurssin vanhoja WWW:stä löytyviä harjoitustöitä.

Lähteiden merkinnässä täytyy ottaa huomioon seuraavat asiat:

Tekstissä olevan lähdeviittauksen muoto

Lähteisiin viitataan dokumentin lukujen sisältä seuraavasti:

Lähdeviite kannattaa sisällyttää itse tekstiin, jolloin tekstistä tulee hieman sujuvampaa luettavaa.

Esimerkki lähdeluettelosta ja viittauksesta lähteeseen

Seuraavassa tekstinpätkässä käytetään kahta erilaista viittaustapaa lähteisiin. Yhtenäisyyden vuoksi tekstissä kannattaa käyttää ainoastaan yhtä viittaamismuotoa.

Firman lehdistötiedotteessa [3] kerrotaan plaaplaa plöplöplö. Pälä pölölö pölöpölö plaaplaa plöplöplö plaplapla plapla plupplup plops pälä pölölö pölöpölö [1, sivu 7]. Plaaplaa plöplöplö plaplapla plapla plupplup plops pälä pölölö pölöpölö plaaplaa plöplöplö plaplapla plapla. Plupplup plops pälä pölölö pölöpölö plaaplaa plöplöplö plaplapla plapla. Plupplup plops pälä pölölö pölöpölö plaaplaa plöplöplö plaplapla plapla plupplup [Santanen, 2000].

Lähteet:

Tarkempia ohjeita kirjoittamisesta voi halutessaan lukea Jukka-Pekka Santasen opinnäytetöiden kirjoittaminen -ohjeesta <URL: http://www.mit.jyu.fi/santanen/info/kirjoittamisesta.html> .

Uusin harjoitustyön tekemiseen tarvittava lähdemateriaali löytyy aina WWW:stä, mutta kirjallisuudesta ja alan lehdistä löytyvää materiaalia kannattaa myös käyttää hyväksi!

Harjoitustyön rakenteelliset vaatimukset

Harjoitustyön palauttaminen ja ohjaus

Harjoitustyöhön kannattaa pyytää ohjausta jos tormää ylitsepääsemättömiin ongelmiin. Ohjausajoista tiedotetaan erikseen, mutta ohjausta voi hakea aina silloin kun sitä tuntuu tarvitsevansa. Ohjauksesta kannattaa sopia ohjaajan kanssa etukäteen vaikka sähköpostitse. Ohjaajina toimivat henkilöt, joille harjoitustyö palautetaan.

Harjoitustyön voi palauttaa seuraavalla lomakkeella (Huom. jako)

Harjoitustyön palauttaminen

Harjoitustöitä EI oteta vastaan paperilla.

Harjoitustyön viimeinen palautuspäivä on 9.5.2003

Harjoitustyön tarkastaja antaa palautetta harjoitustyöstä noin kahden arkiviikon (10 arkipäivää) kuluessa työn jättämisestä tarkastettavaksi. Jos työ on palautettu viimeisenä palautuspäivänä tai sitä edeltävänä päivänä voi töiden tarkistamiseen kulua kolmekin viikkoa. Tämän ajan jälkeen kannattaa alkaa kyselemään työnsä perään, jos tarkastajilta ei ole tullut mitään palautetta!

Vinkkejä

Harjoitustyössä vaadittavan informaation etsiminen kannattaa aloittaa aiheeseen liittyvillä hakusanoilla vaikkapa sivulta <URL: http://appro.mit.jyu.fi/haku/>. Erityisen hyviä tietotekniikan alaan liittyviä WWW-tietosanakirjoja joilla pääsee harjoitustyönsä kanssa hyvin alkuun ovat mm.

Kurssin linkki-sivulta löytyy suuri valikoima linkkejä laitteistoasioihin keskittyneille sivuille.

Tietenkin kannattaa myös tutustua alan lehtiin, sekä suomenkielisiin että englanninkielisiin:

Kirjastoista kannattaa etsiskellä alan kirjallisuutta:

Ja tottakai pitää kaivella laitteiden valmistajien kotisivuja jne!

Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/laitteistot/harkka/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
2003-03-25 10:29:38