Luento 8 - WWW-lomakkeet

Luentoesimerkit

Mihin niitä tarvitaan?

Hyödyt

Haitat

Lomakkeen toiminta

Lomakkeen tekeminen

Seuraavassa kuvassa on nähtävillä yleisimmät lomakkeella käytettävät elementit sekä input-elementit erilaiset tyypit.
lomake-elementit

form

Metodit

get

post

input

select - valintalista

textarea

label

Lomakkeen lähettäminen vastaanottajalle

Mailto

Enctype

CGI-ohjelma

CGI-ohjelmien mukana tulevat tietoturvaongelmat

Käyttäjä voi tehdä oman lomakkeen, jolla kutsuu tekemääsi skriptiä!

Syventävää luentomateriaalia

Seuraavaan listaan on koottu lisämateriaalia luennon asioista:


http://appro.mit.jyu.fi/2000/syksy/tietoverkot/luennot/luento8/index.html
© Tommi Lahtonen ()<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
19.04.2002 16:22:48