Harjoitustyö

Seuraavassa on esitelty Tietoverkot työvälineenä-kurssin harjoitustyö ja sen tekemiseen liittyviä asioita. Harjoitustyössä ilmeneviin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin löytyy erillinen FAQ.

Harjoitustyön päämäärä

Harjoitustyössä on tarkoitus perehtyä seuraaviin asioihin:

Jokainen kurssille osallistuja joutuu itsenäisesti tekemään harjoitustyön, joten harjoitustyötä ei saa tehdä pareittain!

Harjoitustyön aiheet

Harjoitustyössä on tarkoitus toteuttaa pienimuotoinen WWW-kauppa. Tarkemman harjoitustyön aiheen voi valita itse tai sen voi tehdä valmiiksi annetuista aiheista. Harjoitustyön aihealue kannattaa kuitenkin valita itse, koska silloin työn tekeminen on mielenkiintoista ja hyvällä mielikuvituksella toteutetut työt ovat myös mukavaa tarkastettavaa! Vapaa aihealueen valinta ei kuitenkaan tarkoita, ettei työtä tarvitsisi tehdä yhtä tarkoin kuin valmiista aiheesta! Omat aiheet hyväksytetään joko demo-ohjaajalla tai harjoitustyön ohjaajalla. Hyväksymisen yhteydessä aiheesta pitää olla jäsennelty esitys paperilla, josta harjoitustyön rakenne käy selville. Harjoitustyöstä kannattaa piirtää rakennekaavio, josta käy ilmi harjoitustyössä olevat sivut ja niiden tarkoitus.

Harjoitustyön sisältö

Harjoitustyöstä täytyy löytyä seuraavat asiat :

Aloitussivu

Tuotesivut

Tilauslomake

Palautelomake

Kaikki sivut

Jokaiselta sivulta täytyy löytyä seuraavat asiat:

HTML-dokumentissa aihetta täytyy käsitellä riittävällä laajuudella, jolloin työn lukijalle selviää työn tarkoitus. WWW-kauppapaikkaa rakennettaessa on tuotteiden esittely tehtävä riittävän selkeästi kuvia ja tekstiä hyväksikäyttäen.

Tekstin on oltava omaa, joten valmiiden WWW-sivujen kopiointi ei luonnollisestikaan ole luvallista.

HTML-dokumenttien tekniset vaatimukset

Dokumenttien on oltava XHTML 1.0 Strict määrittelyn mukaan tehty. Jokaisessa dokumentissa täytyy siis olla seuraava dokumenttityypin määrittely:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

Dokumenttien sisältämiä HTML-elementtejä pitää käyttää rakenteellisesti oikein niiden merkityksen mukaan. Esim. otsikot pitää merkitä h1 - h6 -elementeillä eikä vain kirjasinkokoa muuttamalla!

Kaikkien dokumenttien täytyy mennä läpi ilman virheitä jostakin seuraavista validaattoreista:

Koko sivuston ulkomuotoilu on tehtävä käyttäen yhtä (1) koko sivustolle yhteistä CSS-tiedostoa.

Dokumentin ulkomuotoiluun käytetyn CSS-tiedoston on läpäistävä toinen seuraavista CSS-tarkistajista ilman virheitä ja varoituksia:

Dokumenttien on täytettävä W3C:n Web Content Accessibility Guidelines 1.0 vaatimukset dokumentin esteettömyydesta Priority 1 ja Priority 2 -tasoilla. Tarkistuslista näistä vaatimuksista löytyy kurssimonisteen sivulta 97 eteenpäin tai osoitteesta <URL: http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/checkpoint-list.html> (Poikkeus seuraavassa). Näiden vaatimusten täyttyminen on helpointa tarkistaa Bobbylla <URL: http://www.cast.org/bobby/>

Dokumentit eivät saa olla liian suuria. Hyväksyttävä koko yhdelle xhtml-dokumentille kuvien kera on maksimissaan 30 - 50 kilotavua.

Sivuston on toimittava myös ilman CSS:ää. Sivun toiminta ei saa myöskään riippua Javascript- tai Java-viritelmistä.

Dokumenttien ulkoasu

Dokumenttien ulkoasun on oltava

Bonuspisteet

Harjoitustyöstä voi saada bonuspisteitä hyväksyttyyn tenttitulokseen. Bonuspisteillä ei voi saada hylättyä tenttiä hyväksytyksi! Bonuspisteen voi saada seuraavista asioista jos harjoitustyö on hyväksytty viimeistään 10.11.2000.

Harjoitustyön palautus ja ohjaus

Harjoitustyöhön kannattaa pyytää ohjausta jos tormää ylitsepääsemättömiin ongelmiin. Ohjausajoista tiedotetaan erikseen, mutta ohjausta voi hakea aina silloin kun sitä tuntuu tarvitsevansa. Ohjaajina toimivat henkilöt, joille harjoitustyö palautetaan.

Palauttaminen tapahtuu ilmoittamalla sivuston URL ja tekijän tiedot (nimi, sähköpostiosoite ja syntymäaika) sähköpostitse. Sähköpostiviestin otsikkona pitää lukea:

Tietoverkot työvälineenä -kurssin harjoitustyö

Jos harjoitustyöstään haluaa bonuspisteitä niin viimeinen palautuspäivä on perjantai 10.11.2000

Ehdottomasti viimeinen palautuspäivä harjoitustyölle on PE 24.11.2000.

Harjoitustyön voi palauttaa seuraaville henkilöille: (HUOM. Jako sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan!)

Valmiita aiheita

Valmiit aihealueet on tarkoitettu helpottamaan sellaisten ihmisten harjoitustyön tekemistä, jotka eivät itse keksi harjoitustyön aihetta. Pyri tekemään harjoitustyö omasta aihealueestasi, jolloin työn tekeminen on varmasti mielenkiintoisinta.

Mielipaha OY

Mielipaha Oy tunnekauppa on tarkoitettu erilaisten tunteiden tai tunnelmien myymistä varten. Tunnekaupan tuotevalikoimaan kuuluu kuusi erilaista tunnetta:

Tunnekaupasta pitää pystyä tekemään tarkkoja tilauksia, koska tunteet ovat pakattu kilon pusseihin. Asiakas voi haluta esimerkiksi iloa kaksi kiloa, jolloin hänen pitäisi pystyä tekemään tilaus joustavasti. Asiakas voi samalla tilata myös useampia tunteita. Kaupan pitäjä voi halutessaan rajoittaa tilausmääriä.

Seuraavassa tunnekaupan rakennesuunnitelma. Kuvan viivat edustavat linkkejä eri sivujen välillä. Kuvassa näkyvyt linkitykset eivät tarkoita navigointipalkin linkkejä. Kuvan linkitysten lisäksi jokaisella sivulla olevalla navigointipalkilla päästään suoraan kaikille päätasoille eli etusivulle, about-sivulle, tuotevalikoimaan ja tilaussivulle.

Tunnekaupan rakenne


http://www.mit.jyu.fi/opetus/appro/2000/syksy/tietoverkot/harkka/
©Tommi Lahtonen ()<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
2000-11-16T14:33:33Z