Tietoverkot työvälineenä (2 ov) Syksy 2000

Kotisivu:

Tuoreimmat kurssia koskevat tiedot voi aina tarkistaa osoitteesta: <URL: http://appro.mit.jyu.fi/2000/syksy/tietoverkot/index.html>

Tietoverkot työvälineenä

Ilmoitukset

Luennot

Demot

Harjoitustyö

Materiaalia

Suoritukset

Palaute

FAQ

Kurssikysely


Vuoden 1999 kurssi

English material

Yhteistoimintapaikat

Tietotekniikan approbatur

Sisältö:

Kurssilla perehdytään W3C:n suositusten mukaisten WWW-sivujen tekemiseen. Tutustutaan myös lomakkeiden hyödyntämiseen tiedon keräämisessä. Tutustutaan CSS:n käyttöön. Opetellaan tiedonhakua WWW:stä. Kurssilla käydään läpi lähiverkkoihin liittyviä käsitteitä ja annetaan valmius koneen liittämiseksi verkkoon. Kurssilla opitaan myös oleellisimmat asiat viruksista ja tietoturvasta.

Esitiedot:

Kurssin pohjatiedoiksi vaaditaan tietotekniikan propedeuttinen kurssi.

Suorittaminen:

Tentti ja harjoitustyö. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin:

Kurki-järjestelmän ( <URL: http://kurki.mit.jyu.fi/>) kautta.

Materiaalia:

Petri Heinonen & Tommi Lahtonen: Tietoverkot työvälineenä 2000 (Luentomoniste)
Luentomonisteen voi ostaa Kampus-kirjasta. Avoimen yo:n opiskelijat voivat noutaa monisteensa AgC431.2:sta tai kurssin luennolta.

Lisämateriaalia:

Luennot:

Yhteensä 20h. Luennot järjestetään 11.9.2000 alkaen maanantaisin 16-18 ja tiistaisin 16-18 salissa AgA102 (Aikataulu).

Harjoitukset:

14 tuntia (Aikataulu). Kurssin ensimmäisen harjoitusryhmän ensimmäiset harjoitukset ovat tiistaina 12.9.2000 klo 18-20.

Demot pidetään Agoran mikroluokissa joihin tarvitsee oman käyttäjätunnuksen. Tunnuksia voi noutaa huoneista AgC521.2 ja AgC519.2.

Harjoitustyö:

Harjoitustyön aiheet ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit:

Varsinaiset opiskelijat:

Avoin yo:

Tentteihin pitää ilmoittautua kurki-järjestelmän kautta viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Postituslista:

Kurssille on perustettu oma postituslista, jonka kautta hoidetaan kurssin yleinen tiedotus ja kurssin aiheisiin liittyvä keskustelu. Suositeltavaa olisi että kaikki kurssilaiset liittyisivät listalle. Listasta kiinnostuneet tilaavat sen itselleen lähettämällä sähköpostissa kirjeen osoitteeseen:

ja kirjoittamalla kirjeen viestiosaan rivin (ei subject-kenttään)

subscribe tietoverkot

Lista peruutetaan vastaavasti lähettämällä rivi:

unsubscribe tietoverkot

Reaaliaikainen keskustelukanava

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jonne voi tulla kyselemään/keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät.

Opettajat:

yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

yliopistonopettaja Petri Heinonen
Sähköposti: peheinon@mit.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

http://appro.mit.jyu.fi/2000/syksy/tietoverkot/index.html
© Petri Heinonen ()<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
20.11.2000 21:53:43